Molens in West-Brabant in oude ansichten

Molens in West-Brabant in oude ansichten

Auteur
:   A.H.P.M. Meesters en H.P.J. Loos
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2495-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in West-Brabant in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het nog steeds landelijke West-Brabant is een stukje Nederland van verschillen. In het noorden treffen we de protestanten aan in hun polders en in het zuiden de katholieken op de zandgronden. De verschillen in religie en volksaard had den ook hun invloed op de kenmerken van de molens. Zo werden de molens in de protestante streek streng geteerd en die in de zuidelijke streken in bonte kleuren geschilderd. Vergeleken met andere streken in Nederland zijn in West-Brabant veel molens bewaard gebleven. In die andere streken ijveren vele verenigingen en stichtingen voor het behoud van de molens, doch in NoordBrabant is provinciaal geen stichting of vereniging aanwezig. Om het behoud te garanderen, hopen de samenstellers dat dit boekje de aanleiding kan zijn om tot het inzicht te komen dat zo'n stichting of vereniging ook in Noord-Brabant wenselijk is.

In dit boekje treft u verschillende wat jongere ansichtkaarten en foto's aan. Deze werden opgenomen omdat hierop de wieksystemen staan afgebeeld, die thans bij veel restauraties zijn "weggerestaureerd": een zeer ongelukkige ontwikkeling. Enkele gunstige

uitzonderingen zijn onder andere de molens te Bavel, Nispen en Ulvenhout.

Om tot een goede geschiedschrijving te komen, werden vele honderden uren in gemeentearchieven doorgebracht om de gegevens van de molens van West-Brabant op te zoeken. Hierdoor bleek dat vele, in andere (molen)boeken vermelde gegevens onjuist zijn.

Een dergelijk werkstuk is echter niet mogelijk zonder hulp van anderen. Daarom willen wij aile archivarissen, hun 'rnedewerkers en de eigenaren en molenaars van de molens in West-Brabant bedanken voor hun hulp en de door hen gegeven mogelijkheid om dit boekje samen te stellen. Met name willen wij de heren L. Aerden, J. van Donschot, M. Govaarts, J. Leynse, F. Moerland, L. Rommens, J. Schijven en R. Wols bedanken. Vele foto's zijn afkomstig uit de verzameling van de heer V.P. Baselier (geboren te Steenbergen 1912, overleden te Wouw 1978), die zijn verzameling geschonken heeft aan de gemeente Wouw en die op het gemeentearchief aldaar kan worden ingezien,

1. BAVEL.

Aan de autosnelweg E 38 staat bij het dorp Bavel deze ronde stenen bergmolen genaamd "De Hoop" van F.e. van Riel. "De Hoop" werd in 1865 gebouwd voor J.F. Rommens. Rommens overleed in 1897 en werd opgevolgd door zijn zoon Charles, die de molen in 1911 aan zijn zwager A.F. van Riel verkocht. F.e. van Riel, kleinzoon van A.F. van Riel, liet "De Hoop" in 1977-1978 restaureren. De molen maalt na de restauratie regelmatig.

2. BAVEL.

Hier nogmaals een ansicht van "De Hoop" te Bavel. Op 29 oktober 1944 liet molenaar Van Riel onderstaand gedicht in de molen aanbrengen:

De Oorlogsfakkel ging voorbij. In bange vrees en dwingelandij.

En liet een spoor van dood en vuur.

In lang verwacht bevrijdingsuur.

De vijand week, Goddank. Gespaard. Voor 't onheil heeft God ons bewaard.

3. BERGEN OP ZOOM.

In het vroeger landelijk gelegen dorp Nieuw Borgvliet, dat nu een drukke wijk van de stad Bergen op Zoom is, staat de ronde stenen bergmolen "De Twee Vrienden". De molen werd in 1890 gebouwd, waarbij gebruik werd gemaakt van onderdelen van de in 1890 te Borgvliet-Zuidgeest afgebroken standerdmolen "De Heimolen", "De Heimolen" was in 1649 gebouwd voor de markiezen van Bergen op Zoom. Jarenlang heeft "De Twee Vrienden" vervallen en verwaarloosd gestaan, maar nadat de gemeente de molen had aangekocht, is de molen in 1981 gerestaureerd. Vrijwillig molenaar is de heer Pleging, die met de molen geregeld maalt.

.... ---.

4. BOSSCHENHOOFD.

De geschiedenis van "De Heimolen" begint in 1820, toen Pieter van Broekhoven een rosmolen ging exploiteren. In 1826 kocht hij een windmolentje dat hij in 1844 verving door een grotere achtkante molen. De achtkante bovenbouw werd in 1864 (en niet in 1866) vervangen door een ronde stenen romp. De oude liggende windmolen werd op 15 juni 1864 onder de veilinghamer gebracht voor de erfgenamen van Marijn van Broekhoven (een zoon van Pieter), die op 25 juli 1863 was overleden. Twee zonen van Marijn werden molenaar. Adriaan werd molenaar te Kalmthout en Willem molenaar op "De Heimolen".

5. BOSSCHENHOOFD.

Uit het huwelijk van Willem van Broekhoven en Johanna van der Heijden werden twaalf kinderen geboren. Vier zonen werden molenaar. Marinus te Roosendaal-Kalsdonk, Gregorius Andreas te Moerstraten en Antonius en Johannes Petrus werden molenaar op "De Heimolen". In 1951 verkocht Johannes Petrus de molen aan Thedorus Wilhelmus Franken. De heer Franken, molenaar in hart en nieren, liet zijn molen in 1972 restaureren. "De Heimolen" is iedere dag draaiend en malend te zien.

6. BREDA.

Deze grote ronde stenen stellingkorenmolen genaamd "Het Fortuin" stond aan het Van Coothplein te Breda en werd in 1838 gebouwd. "Het Fortuin" lOU in 1911 onttakeld zijn. Eigenaars waren onder anderen de weduwe A. Canters, J. Martens en Theeuwis. De ingebouwde romp bestaat nog. Links naast de molen is nu de Prinses Christinaschool gevestigd.

7. DEN HOUT.

Deze ronde stenen bergkorenmolen staat in het dorp Den Hout. In 1837 stichtte A.Q. Beljaars de molen en noemde hem "De Hoop". De molenaar was G. Schonkeren. Latere eigenaren waren Abraham Beljaars, Adrianus Beljaars, A.T. Kock en A. Kock-Braat. De laatste heeft de molen aan de gemeente verkocht. "De Hoop" is nu regelmatig draaiend te zien, dankzij een restauratie die in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd.

8. DONGEN.

Aan de Windmolenweg 14 te Dongen staat nog steeds de ronde stenen stellingmolen "Koningin Wilhelmina". Deze grote molen werd in 1893 gebouwd in opdracht van P. van Riel. Andere eigenaars waren N. Janssens, P. van Gorp en P. de Jong. De molen werd nog niet zo lang geleden gerestaureerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek