Molens in West-Brabant in oude ansichten

Molens in West-Brabant in oude ansichten

Auteur
:   A.H.P.M. Meesters en H.P.J. Loos
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2495-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in West-Brabant in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Molenzicht - Oud-Gastel

49. OUD GASTEL.

In het museum "De Ghulden Roos" is een plank aanwezig waarop de namen van de molenaars en molenaarsknechten van de standerdmolen aan de weg naar Roosendaal staan gegraveerd. Enkele namen zijn: P.LV. Laecken, I.F. Smoor, G.B. Beljaars en A. van Meel. Ook staan op de plank twee open standerdmolens.

50. OUD GASTEL.

Aan de noordzijde van Oud Gastel, niet ver van de Meir en de Stoof, stond deze gesloten standerdmolen. Het was de oude banmolen van de markiezen van Bergen op Zoom. De markiezen verplichtten de inwoners van Gastel om hun graan op deze molen te laten malen. Rond 1830 was reeds een Peeters molenaar op de molen. Toen Jan Babtist Peeters molenaar was, schakelde de molen in 1878 over op stoom. Jan Babtist overleed in 1895 en zijn zoon Hendrik Johannes zette het bedrijf voort. Diens zoon Johannes Babtist was ook molenaar op deze molen. In 1933 werd de eeuwenoude molen voor afbraak verkocht.

51. PRINCENHAGE.

Deze ronde stenen stellingmolen aan de Liesboslaan 28 was de hoogste molen van Nederland. Hij werd gebouwd in 1898 ter vervanging van een voorganger die in september 1898 afbrandde en droeg de naam "Vrede en Hoop". Molenmaker Menno Noordewier uit Niezijl (Gr.) voorzag de molen in 1902 van zelfzwichting. Eigenaar was toen (sinds 1889) M. Pals, die in 1907 naar Amerika emigreerde. De molen werd in 1921 stilgelegd en in 1927 onttakeld tot de nog bestaande romp. De huidige eigenaar is de heer H.J. Theeuwes. Hopelijk zal deze mooie molen ooit nog worden gerestaureerd.

52. PUTTE.

In het grensdorp Putte stond deze open standerdmolen. Veel zijn we over de molen niet te weten gekomen. De laatste molenaar was Bogers, die de molen heeft laten afbreken.

53. RAAMSDONKVEER.

In Raamsdonkveer staan twee ronde stenen stellingmolens respectievelijk genaamd "De Onvermoeide" en "De Zeldenrust". "De Zeldenrust" zien we op deze kaart. Hij werd in 1890 gebouwd en was zowel koren- als schorsmolen. De laatste molenaar was H. Rombouts. De molen is in 1956 uitgebrand, maar de romp is b1ijven staan.

/

54. ROOSENDAAL.

De waterradrnolen "De Waterrnolen", die we hier zien, stond aan de Waterrnolenstraat en was een onderslagrnolen. Het rad bevond zich in een houten aanbouw (rechts op de foto) die over "De Molenbeek" stond. Links op de foto staat J.J. Kernps, die de rnolen in 1924 erfde van zijn vader A.L. Kernps. In 1933 werd het waterrad verwijderd en in 1934 verkocht J.J. Kernps de rnolen aan J.B. Loos. Door oorlogshandelingen werd de rnolen in 1944 zwaar beschadigd. De laatste resten verdwenen in 1965. De rnolen bestond reeds in 1157 en was onder andere clie- en schorsrnolen; sedert de achttiende eeuw alleen korenrnolen.

55. ROOSENDAAL.

In de Kalsdonksestraat, waar nu het verpleegtehuis "Charitas" staat, stond tot 1906 deze prachtige, gesloten standerdrnolen genaamd "De Kalsdonkse Molen" of "Oostmolen". De molen werd in 1649 gebouwd door een Roosendaalse molenmaker. Eeuwen was de molen (en zijn voorganger) eigendom van het adellijke geslacht Reyrnerswale en Lodycke. De laatste eigenaar was Marinus van Broekhoven, die de molen in 1897 kocht van A.C. Broos. Van Broekhoven was een zoon van de molenaar die "De Heirnolen" bij Bosschenhoofd bemaalde. "De Kalsdonkse Molen" brandde op 30 november 1905 af.

~oosenoaa/ Xclsc:::kscheslrcct

" /
'.
r
/ i~
,
/ D'
I I
I I'
/ i,
I, 56. ROOSENDAAL

Deze half gesloten standerdmolen aan de haven, die hier met volle zeilen maalt, was "De Kademolen" ook wei "molen op de Molenberg" genoemd. Kort na 1500 werd de molen opgericht en hij is rond 1625 omgevallen omdat de molen te zwaar was geladen. De molen werd vervangen door een uit Dordrecht afkomstige standerdmolen. Van der Stege, wiens familie de molen al meer dan tweehonderd jaar in eigendom had, verkocht de molen in 1852 aan Lambert de Wijs. De Wijs brak de molen in 1873-1874 af en bouwde bij de Wouwseweg een nieuwe stellingmolen, die we op de volgende foto zien.

57. ROOSENDAAL.

Deze stellingmolen, genaamd "De Twee Gebroeders", werd in 1872 gebouwd ter vervanging van "De Kademolen". De eerste eigenaar was L. de Wijs. In de stichtingssteen van de molen worden de twee zoons van De Wijs, Adrianus en Petrus, vermeld. Petrus kreeg in 1884 het alleenrecht om in Roosendaal molenstenen uit de Niedermendigergroeve te verkopen. In 1885 verkochten de erfgenamen van L. de Wijs de molen aan I.F. van Thillo. A.C. Devillers kocht de molen in 1936 en molenmaker Van de Hamer restaureerde de molen in 1939. Thans wordt de molen, inmiddels gemeente-eigendom geworden, opnieuw ingrijpend hersteld.

58. ROOSENDAAL.

In 1939 werd "De Twee Gebroeders" bij de restauratie voorzien van Van Bussel-stroomlijnwieken. Door oorlogshandelingen werd de molen zwaar beschadigd. Bij de restauratie in 1983 yond men in de yang nog granaatscherven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek