Molens in de Zaanstreek in oude ansichten deel 1

Molens in de Zaanstreek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4549-7
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in de Zaanstreek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

"

Lan~s de t:aan

~aandijk

79. De hoge meelmolen "De Dood" siert nog altijd de boorden van de Zaan, a1 is de entourage bij de molen geleidelijk aan sterk verlelijkt, Op zondagmiddag 9 april 1922 woedde een zware brand in de pakhuizen van de firma J. Schipper, tegenover het Guispad. De noordoostenwind dreef een regen van vonken naar "De Dood", waarvan het gevolg was dat de rieten kap in brand raakte. Ten zeerste vreesde men dat de ondergang van de meelmolen onafwendbaar zou zijn, doch met vereende krachten slaagde de brandweer erin, de vlammen te blussen. Van meer dan twee velden en ook van de kap ging het riet verloren. In 1931 werden de roeden verwijderd, terwijl in 1934 een verdere ontluistering volgde. Na veel inspanning wist men in 1955/56 zowaar "De Dood" weer tot nieuw leven te wekken en werd deze molen in oude fleur hersteld.

Zaandijl.;, Guispad.

80. "De Vergulde Bijkorf" was een der eerste papiermolens waarin het destijds zo beroemde Hollands wit papier werd geschept. Op 3 januari 1880 brak een ernstige brand uit, waarbij de molen behouden bleef. De droogkamer en de pakkamers gingen echter geheel verloren. Het papiercontract moest toen f 15.869,76 aan de eigenaar, de gebroeders De Jong, uitkeren. Ten tweede male brak brand uit en op 19 november 1902 moest "De Guisman", zoals de molen ook veelal werd genoemd, het loodje leggen. Toen brandde alles tot de grond toe af Bij de papiermolen "De Schoolmeester", evenals "De Bijkorf" eigendom van de gebroeders De Jong te Westzaan, werd in 1903 een fabriekje gebouwd, dat als plaatsvervanger ook de naam van de molen ontving. Op de achtergrond zien we weer meelmolen "De Dood".

81. Aan het Guispad zien we reehts op de voorgrond pelmolen "Het Guiswijf". Op donderdagavond 4 januari 1894 geraakte "Het Guiswijf" tijdens een bulderende oostenwind in brand. Door het overwaaien van vonken en brandend riet, vatte ook papiermolen "Het Fortuin" vlam, die op tarnelijk grote afstand ten westen van "Het Guiswijf" stond (tweede van reehts). Beide molens met schuren en woonhuizen brandden tor de grond toe af met het gevolg dat een twintigtal mensen werkloos werd en bij Armenzorg moest aankloppen. Nog een derde molen, namelijk "De Veenboer" (derde van rechts), weer westclijker dan "Het Fortuin", had het lange tijd zwaar te verduren met die stortvloed van vonken van twee brandende collega's. Toch slaagde men erin met veel moeite, met gedurig bevriezende brandspuiten, "De Veenboer" aan het vuur te onttrekken. Hij was ten slotte geheel met een ijslaag bedekt. Geheellinks zien we papiermolen "De Schoolmeester". Jacob Vis was de laatste eigenaar van pelmolen "Het Guiswijf'.

82. "De Veenboer", die u hier nu ziet, werd als papierrnolen in 1694 gebouwd voor Barend Cornelisz. Veen. Hij stond aan de noordkant van de Guispadsloot, dieht bij de Watering. Tot 1879 bleef "De Veenboer" papier fabrieeren en is toen pelrnolen geworden. Zijn laatste eigenaar was foeragehandelaar P.A Dekker

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek