Molens in de Zaanstreek in oude ansichten deel 2

Molens in de Zaanstreek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4550-3
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in de Zaanstreek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

ZAANDAM

Gezicht op de Poel

19. Een gezicht op de Poel met op de voorgrond "De Hondeman" (gesloopt in 1915). De molens rechts van "De Hondeman" zijn "De Verdwaalde Boer" en "De Prolpot". Links ontwaren we verschillende wiekendragers aan de Hemrnes en Kalverringdijk.

Zaandam

Een zijtar< va., de

20. Pelmolen "St. Willebrordus" alias "De Verdwaalde Boer" stond aan de Kuil, aan weg en Zaan. Legio afbeeldingen zijn van deze in het oog lopende molen in de loop der jaren gefabrieeerd. Wellieht mede door toedoen van een tweetal opvallende gebeurtenissen. In het jaar 1922 stond hij, tijdens de jubileumviering van de Zaanlandsehe Zeilvereniging, in feestverlichting. Het jaar daarop, met Pinksteren (van 19 tot 22 mei) in feesttooi, ter wille van folkloristische filmopname's. In 1938 werd "De Verdwaalde Boer" geamoveerd.

r I

21. We zijn nu bij het schiereiland De Hemmes aangekomen en zien hier aan de Kuil oliemolen "De Roggebloem". Deze molen is in oktober 1913 gesloopt en zijn erf werd bij het terrein getrokken waarop de pakhuizen "Insulinde" staan. Bij zijn officiele naam werd "De Roggebloem" maar zelden genoemd, daar hij algemeen bekend was onder de bijnaam "Tasch", welke zou zijn ontleend aan zekere bijzondere gebeurtenis. Men vertelde namelijk dat de bouwsom van de molen door de vrouw van de bouwheer uit haar "beugeltasch" werd voldaan. In 1857 wordt de molen voor f 10.000,-(! ) verkocht aan E.G. Verkade en in 1865 overgeschreven op naam van Willem Honigh. Nadien waren mr. D.J. van der Goot en Gerard Brat nog eigenaars. In 1892 werkten op de "Tasch": Piet Botterman, P. Bakker, D. de Rooy, J. Hooyschuur en K. Volgers. Na de eeuwwisseling werd hij eigendom van Simon de Groot en vermaalde cacaoafval. "De Oude Zwan" Jigt deels achter de "Tasch" verborgen.

KOOG A. o. ZAAN.

Per ~Alkmaar Packet" naar Zaandam; goedkoopste verbindlng.

Van ..??.. \STERO ..??. .v: 5.40,0.30,7.30,8.-, 'f .15,8.30,9.15,9.30,10.-,10.30,11.-,11.30,12.-,1.-,1.30, 2. -. 2.30, 2.35, 3.-. 3.30, 4. -. 4.15. 5. -, 5.45, 6.-, 6.15, 7. -, tf.30, 8.-.9.30, t11.-, +11.30.

Van Z ...?....?. :-.:0 ...?.. 1: ;5.50,6.45, '(7.05, 7.30, .05, s.so, 9.-, 9.30, 10.-. 10.05, 11.-, 11.15, 12.05, 1:l.45, I. .

? 1.30,2.-,2.30,3.-.3.30,4.-,4.35,5.-,5.10,6. -, t6.05, 7.-, 8.-, 8.05, 8.45, t9.35, tlO.4.5. ~ Niet op Zondag: t ...?. lIeen Zondag en :len Pinksterdag, aanvangende 11 Juni, eindigende 4 September.

22. Zelfs het dienstrooster van de "Alkmaar Packet" liet men middels een molenprentbriefkaart verspreiden! Hier de Hemmes met links de Kalverkerk, dan volgen "De Zaadzaaijer", "De Kogmeeuw", "De Zeemeeuw" en ten slotte "De Oude Zwan".

MOLENGROEP BIJ KOOG A. D. ZAAN.

23. De Kalver-Hem in zijn glorietijd! Links "De Zaadzaaijer", dan volgen "De Poelsnip", "De Prolpot", "De Kogmeeuw", "De Zeemeeuw", "De Oude Zwan", "De Oranjeboom" en ten slotte "De Roggebloern".

24. We zien op deze kaart links "De Roggebloem", dan is "De Oude Zwan" aan de beurt, gevolgd door "De Zeemeeuw", "De Kogmeeuw", "De Zaadzaaijer" (ten dele te zien) en links staat, op de noordkant van de Hemmes, "De Prolpot". De laatste eigenaar van "De Prolpot" was Leendert Groot.

25. In juni 1907 stonden maar liefst zes molens tegelijk in feesttooi, ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig huwelijksfeest van eigenaar Jan Huysman te Zaandijk. Op dinsdag 18 juni 1907 vergastte het zilveren echtpaar het gezamenlijk personeel op een feestelijk uitstapje naar Hilversum en Baarn, wat voor allen als een onvergetelijke dag werd geboekstaafd. Hier is een drietal versierde molens in beeld gebracht. Links zien we "De ProIpot", dan voIgt "De Zaadzaaijer" en daarachter pronkt "De Oranjeboom". Rechts maalt "De Hondeman". Ook de molens "Het Zwarte Kalf", "De Oude Zwan" en "De Zeeman" stonden toen in het mooimakersgoed.

26. We keren weer even terug naar het polderlandschap van het Oostzijderveld. Hier kunnen we pehnolen "Het Kuiken" waarnemen, die aan de westkant van de Gouw tegenover de Kuil was gelegen. In de aanvangsjaren was hij eerst vohnolen, naderhand papierrnolen en hij werd in 1817 als pelmolen ingericht. In 1834 wordt de molen op naam geschreven van Comelis van de Stadt, daarna op zijn zoon Pieter van de Stadt. Deze stierf in 1849 aan cholera en de pellerszaak werd tot 1851 door diens weduwe voortgezet. "Het Kuiken" kwam to en in veiling en werd voor een bedrag van f 7.000,- verkocht aan Jan de Verwer. In 1882 verschijnt de molen op naarn van Albert Oeijndert en deze heeft hem in november 1903 voor de sloop verkocht. Rechts "Het Kuiken" op een winterse dag gezien, gepenseeld door molenschilder Jan Kruijver.

27. In de nabijheid van de rooms-katholieke kerk, ten westen en aan het noordelijk einde van de Gouw, stond de forse pelmolen "De Twee Gebroeders". De windbrief werd uitgereikt aan Claas Adriaansz. Duyn, in 1752. "De Gebroeders" werd op 12 mei 1855 in publieke veiling voor f 10.800,met f 450,- overneming verkocht aan Cornelis van de Stadt. In diens familie bleef de molen tot 1862. De Wormerveerse pelderbaas Jan Aten Barendszoon werkte daarna tot 1889 met de molen, waarin hij kwam te overlijden. Zijn weduwe, Jannetje Honigh, zette de zaak tot 1898 voort, De Koger schilder Dirk Baas Klaaszoon werkte een goed jaar met de molen, toen in 1899 sloping plaatsvond. "De Gebroeders" verhuisde naar Alphen aan den Rijn aIs korenmolen, onder de naam "De Eendracht". Enige jaren geleden vond daar een grote restauratie plaats.

28. Voordat we onze tocht via de Kalverringdijk zullen voortzetten, nemen we even een kijkje op de Braakdijk waar, direct voorbij de Kalverkerk, oliemolen "De Dood" was gelegen. Deze ruime molen bleef meer dan honderd jaar in de familie Honig. Onder eigenaar Klaas Honig Klzn. stonden in 1892 de volgende namen van het molenvolk te boek: blokmaler was Dirk Volger, verder Jan Groot, Jan Schaar, Jan Visser, Maarten Klokman en Klaas Volger, een zoon van de blokmaler. In 1896 veranderde "De Dood" van eigenaar en liet Gerrit Battem hem inrichten tot het vermalen van koffiedoppen. In de nacht van 18 op 19 november 1915 ontstond brand in een bergplaats en heel snel stond de molen in lichte laaie. "De Dood", die ondertussen aan Jan Battem toebehoorde, vermaalde de laatste jaren "poes", dat wil zeggen cacaoafval.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek