Molkwerum in oude ansichten

Molkwerum in oude ansichten

Auteur
:   S. Kramer
Gemeente
:   Nijefurd
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4670-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molkwerum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Molkwerum, nu nog een dorpje van zo'n 350 inwoners, ligt in de zuid-westhoek van Friesland: een dorpje bij het IJsselmeer, vroeger Zuiderzee.

Hoewel het de laatste jaren aan bekendheid heeft ingeboet, genoot Molkwerum vroeger grote bekendheid als "het Friesche doolhof". De nu nog herkenbare vele bruggetjes en smalle paadjes die de tuintjes rondom de huizen omringen, herinneren aan vroeger tijden, toen Molkwerum als vissersdorp een belangrijke plaats innam aan de Zuiderzeekust.

De huizen waren gebouwd op pollen. Ze kent Molkwerum een Tjerkepolle, Aestrik, Westrik, Hondepolle, Kattepolle, Achthuizerpolle en Grinzerpolle.

In het begin van de 1ge eeuw zijn vele huizen in het dorp afgebroken door de afname van de visserijactiviteiten en de toename van de agrarische ontwikkelingen. Foto's van Molkwerum in de visserijtijd zijn er helaas maar weinig. Sommige schiiders hebben wel in beeld gebracht hoe het dorp was in de grotere omvang.

De sluis, die de schepen vanaf de Zuiderzee de toegang tot het dorp verschafte, is inmiddeis gedempt, evenais de grachtjes die de pollen omringden. De kerk met haar zeer oude zadeidaktoren staat nog steeds midden in het dorp, als een kip die haar kuikens (de huizen) onder haar vleugels vergaart.

Wanneer men in vroegere tijden Molkwerum naderde, kon men er bijna staat op maken aan de ingang jongens te zullen ontmoeten, die zich tot wegwijzers aanboden. Dit was inderdaad nodig, want weinig plaatsen waren zo zonderling aangelegd als dit .Friesche Doolhof" .

Denkt u zich eens in, acht eilandjes van meestal zeer onregelmatige vorm, maken de grondvlakte uit, terwijl de huizen niet in rechtdoorgaande rijen naast elkaar, maar in de grootste verwarring dooreen zijn gebouwd en de tussenliggende straten of stegen bochten beschrijven. Zig-zag langs woningen en schuttingen, langs rasters en bleekveiden en ieder ogenblik wordt het uitzicht door een vooruitspringende muur of staketsel belemmerd, of eindigt daar waar de Zijlroede, Fenke, Knekkeren of dorpsvaart langs Iiep.

Op een aantal foto's in dit boekje is de situatie van weleer nog enigszins herkenbaar.

Suffridus Kramer

1. De Wymerts rond 1900. Links een (niet meer bestaand) bruggetje over de dorpsvaart. Het huisje links werd eens bewoond door Sierd en Akke Veenstra (Sierd Woef).

Uitg. S. Bakker, Koudum. Photo los. Nuss, Amsterdam.

·~10LKWERU}I.

2. Nogmaals de Wymerts. Het huis links is gesloopt en op dezelfde plaats is een nieuw huis gebouwd doo Siep de Vries.

MOLKWERUM

3. Links: gezicht op de Hondepollebrug. Het huis links op de voorgrond was de slagerij van Tjalling Sonsma, thans een woonhuis.

Rechts boven: de Hondepollebrug met het .Lokaal" van de hervormde kerk. Het lokaal is door Jan Luinenburg verbouwd tot woonhuis en wordt thans bewoond door zijn dochter Antje.

Rechts onder: nogmaals de Hondepollebrug. Op de achtergrond het huis van Wouter Zijlman (WouterPiet).

4. De Tjerkestritte ter hoogte van het "Lokaal". Rechts de pastorie van de hervormde kerk, gebouwd in 1881.

MOLKWERUM.

5. De Tjerkestritte. Naast het .Lokaal'' de onderwijzerswoning, bewoond door onder anderen juffrouw Teffer, me ester v.d. Zee, meester Jellema en meester Harkema.

Naast deze woning is de lagere school nog net zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek