Monster in oude ansichten deel 1

Monster in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3912-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Monster in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLElDING

"Monster in oude ansichten" laat iets zien uit grootvaders tijd. Het bestrijkt het tijdvak van 1875 tot 1925, dat hier in oude toto's voor ons Iigt. Evenzeer als we ons nu bevinden in een periode van zeer snelle ontwikkeling, golden de hier weergegeven jaren toen eveneens als zeer dynamisch. Denken we slechts aan de komst van de stoomtram, de fiets en de auto. Met angst stapte men voor de eerste maal in de vervaarlijk rokende en schommelende tram van de W.S.M. In de eerste jaren van deze eeuw was het voor lJ1eisjes gewoon ongepast om op een fiets te stappen. Ook de leerplichtwet kwam in deze jaren tot stand. Dat onderwijsplicht een harde noodzaak was, blijkt uit het feit dat tussen 1870 en 1880 nog ongeveer zeventien procent van' de huwelijkskandidaten op het gemeentehuis te Monster moest verklaren "niet te kunnen lezen en schriiven" .

In de tuinbouw was eveneens een sterke ontwikkeling gaande. Het gebruik van kassen begon, na de komst van de serre, gemeengoed te worden. Dit leverde extra werk op voor de plaatselijke ambachtslieden, zoals metselaars, smeden en timmerlieden. Het bestrijkt ook de tijd waarin de tuinbouwveilingen ontstonden. Monster heeft hierin van meet af aan meegedraaid. In de

betreffende decennia doorliep de veiling haar ontwikkelingsgang via verkoop in een van de plaatselijke cafes tot en met eigen gebouwen met elektrische afmijnklok.

Monster bleef in deze periode niet van rampen gespaard. In de zomer van 1901 brandde het kolossale kerkgebouw geheel uit. Aileen de dikke muren weerstonden de enorme vuurzee. Het trieste gebeuren lokte zeer velen naar Monster; gedurende de felle brand, maar ook weken daarna om er de ruine te komen bezichtigen.

Naast Monster wordt in dit boekje ook aandacht besteed aan Ter Heijde. Het kleine dorpje aan zee dat onder Monster hoort, maar toch zichzelf gebleven is. De afgebeelde foto's tonen Ter Heijde nog in haar oude gedaante, dus voordat de sanering van de dertiger jaren tot stand kwam.

Mogen vele ingezetenen en oud-inwoners van Monster en Tel' Heijde een genoegen beleven aan het doorbladeren van dit boekje. Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die ons hebben geholpen bij het sarnenstellen van dit album.

13 juli 1901 was een rampdag voor Monster. Het historische kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente brandde volledig uit. Uit de verre omtrek stroomden de mensen toe om deze spectaculaire brand gade te slaan. Ook na de brand trok het uitgebrande gebouw we kenlang vele bezoekers. Hier brengt de jonge koningin Wilhelmina een bezoek.

Na de grate brand werd het kerkgebouw weer geheel gerestaureerd. Hier een mooie opname genomen tijdens de herstelwerkzaamheden. Zelfs in de steigers is de toren nog een machtig bouwwerk. Onder de toren zien we van links af eerst het huis van Thijs van Leeuwen, schipper en havenmeester; dan de bewaarschool en tenslotte het huis van Van Galen, de brandweercommandant.

Op de zelfde plaats als het huidige gemeentehuis stond het raadhuis met ervoor de stenen dorpspomp. De oudere inwoners weten zich te herinneren dat deze pomp bijzonder lekker water gaf. Naast het raadhuis woonde de gerneentebode, zoals eerst Van Schaik en later Klasinga. De heer met wandelstok is A. van Spronsen, president-kerkvoogd, wethouder en voorzitter van de veiling.

9

~1 x TFR.

Kerkpl ein.

:....i ? G. J. Schcuron ,

Kerk en kerkplein zijn nog omzoomd door een groot aantal oude bomen, die bet gebeel een rustieke sfeer doen ademen. Met aIle gemak kunnen de jongedames over het plein wandelen, Ret weinige, doch bovendien zeer langzame verkeer zal hen niet binderen.

11

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek