COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Monster in oude ansichten deel 2

Monster in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3913-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Monster in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Bondshotel en cafe "Overheide" van de familie Goemans, en later van de familie Van Wissen, is in 1906 aan uitbreiding toe. Daartoe bouwt men er een verdieping bovenop. Maar als de fotograaf verschijnt hebben aIle bouwvakkers wel even tijd om naar het vogeltje te kijken. De fotograaf moet trouwens haast maken, want op de achtergrond nadert de stoomtram van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, op weg via Poeldijk en Loosduinen naar Den Haag. In hotel "Overheide" aan de Choorstraat heeft zich een groot deel van het Monsterse gemeenschapsleven voltrokken. Altijd was het er druk met vergaderingen, maar ook de jonge tuinbouwveiling startte hier in 1889 haar eerste verkopingen. Bovendien hebben veel inwoners van Monster en Ter Heijde hier hun greene, hun koperen of hun zilveren bruiloftsfeest gevierd.

? ~tO'. G. J. S~bOt1ien.

10. Gezicht op de Heerenstraat, genomen vanaf de waterpomp voor het oude gemeentehuis. Links zien we het postkantoor met daarnaast het "Haagsch Koffiehuis" van de familie Koppert. De handkar is in deze tijd nog het geeigende middel van vervoer. De fraaie bomen sieren het geheel en zij staan nog niemand in de weg. Dat komt later pas. Een echt sfeerplaatje van ongeveer zeventig jaar geleden.

11. Dit is het interieur van de rooms-katholieke kerk, zoals dat er rond 1910 uitzag. Behoudens wat kleine veranderingen is deze kerk gelukkig zo mooi gebleven. Veel kerken in de omgeving zijn in de laatste jaren grondig veranderd en daardoor beter geschikt voor de moderne wijze van eucharistieviering. Zij zijn daardoor niet altijd mooier geworden. De beeldenstorm van de twintigste eeuw heeft in deze kerk echter geen kans van slagen gehad, waarmee veel parochianen bcgrijpelijkerwijs in hun sas zijn.

MO 'STE'l

R. K. Ke'l( met Pasterie

12. Op deze foto uit 1910 zien we het buitenaanzicht van de roorns-katholieke kerk met pastorie. Deze kerk werd gebouwd in de jaren 1858 en 1859, nadat men jarenlang in een noodkerk de kerkdiensten had verricht. Monster was, met Ter Heijde, in 1803 tot een zelfstandige parochie verheven. Tegenover de kerk aan de Choorstraat was de tuin van Cent van den Beukel gelegen. Nu is reeds jaar en dag deze straat aan beide zijden bebouwd. Vijfenzestig jaren geleden echter yond men er nog vollegrondstuinbouw. Maar hier is, zeals op vele plaatsen elders in het Westland, door de tuinbouw plaats gemaakt voor woningbouw of dorpsuitbreiding.

13. De hondekar is eeuwenlang een geeigend vervoermid del geweest voor kleine transporten. Bekend is het verhaal over een medewerker van Teun van den Beukel, die acht baaltjes kunstmest aan de andere kant van de Maasdijk moest brengen. Dat gebeurde met de hondekar. Maar het dier kon de vracht niet tegen de dijk op krijgen, dus werden er vier baaltjes gelost; de rest werd over de dijk gebracht, de vier achtergelaten baaltjes werden weer opgehaald en de man kon, na de eerste vier weer te hebben opgeladen, zijn weg naar de klant vervolgen. Aanvankelijk was deze manier van vervoer geheel vrij. In de jaren dertig echter had men al een vergunning nodig om een met een hond bespannen kar te gebruiken. Na de tweede wereldoorlog is het gebruik van hondekarren volledig verboden geworden. Op deze foto uit 1911 zien we boer Jan van den Beukel de melk van zijn bedrijf naar de leveringsplaats in Monster brengen. In de kar zit de kleine Jo van Antwerpen.

14. Het laatste stuk van de haven lag kort bij de huidige Emmastraat. Rechts, tegenover de kwakel, woonde de bekende huisarts dr. J .A. van den Brink. De voetbrug (of kwakel) zou vooral zijn aangelegd ten behoeve van deze arts, omdat hij vaak te voet of per fiets zijn patienten ging bezoeken. Hij behoefde dan niet meer helemaal rond de haven te lopen als hij de zieken in het zuidelijk gedeelte van zijn praktijk op het programma had staan, Rechts zien we een mooie "Westlander", de typische schuit die de Westlandse schippers in gebruik hadden. Met deze schuiten werd veel vloeibare koeiemest uit de omgeving van Schiedam aangevoerd voor de Westlandse tuinbouw. Indien de tuinen niet per schuit bereikbaar waren, werd deze mest in de haven overgeschept in mestkarren. Ook bietenpulp voor veevoeder werd hier aangevoerd. Het is dus zeer begrijpelijk dat er in bepaalde tijden van het jaar minder aangename luchtjes hingen rond de Monsterse haven!

15. Het station van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, gefotografeerd in 1912. Het stationnetje was vrijwel gelijk aan de stations in de andere Westlandse plaatsen. Op de benedenverdieping waren een kantoor voor de stationschef, een opslagplaats voor ten vervoer aangeboden pakketten en voorts nog een wachtkamer voor de reizigers. Toen in de jaren twintig het personenvervoer door busdiensten werd overgenomen bleef het station behouden voor het goederenvervoer. Hieronder ressorteerden in die jaren veel steenkolen voor de tuinbouw. In 1942 en 1943 is het station ook weer dienst gaan doen voor reizigers, omdat in die oorlogsjaren de oude stoomtram weer van stal was gehaald vanwege het gebrek aan benzine. Aan het eind van de jaren zestig is de tramlijn ook voor het goederenvervoer opgeheven en enige jaren later werd het station gesloopt. Het stond ongeveer op de plaats waarop nu de brandweerkazerne is gebouwd.

16. Enkele deelnemers aan de allegorische optocht ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsfeesten, in 1913, waren Jan van Leeuwen Matthijszoon, die te paard is gezeten, en Jan Schellevis, die het paard mag vasthouden. Aan het strand van Ter Heijde poseerde men VOGI de fotograaf.

17. Dit is een deel van de grote, allegorische optocht tijdens de Oranjefeesten bij gelegenheid van honderd jaar Onafhankelijkheid, in 1913. Men had in Monster een zeer grote stoet weten te formeren, waarbij de inwoners erg veel zelfwerkzaamheid aan de dag hadden gelegd. Men had woken, ja maanden voorbereidend werk verricht, hetgeen ten slotte in een grandioos herdenkingsfeest uitmondde.

18. Het feit dat Nederland honderd jaar onafhankelijk was heeft veel machtige feesten opgeleverd. Monster is daarbij beslist niet achtergebleven. Het blijkt da t het feestcomite enerzijds zeer velen heeft weten te interesseren om daadwerkelijk aan het feest deel te nemen. Anderzijds bewoog het ook het meer passieve deel van de bevolking zich niet onbetuigd te laten. We hebben de indruk dat men vroeger gemakkelijker de bevolking voor iets dergelijks kon interesseren, Daarbij mogen we echter niet vergeten dat men toen veel minder verstrooiing kende en dat men maanden naar een dergelijke gebeurtenis toeleefde. De stoet van het Onafhankelijkheidsfeest trekt hier door de Heerenstraat. Waarschijnlijk is de Monsterse bevolking zelden zo massaal op de been geweest als bij die gelegenheid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek