COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Monster in oude ansichten deel 2

Monster in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3913-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Monster in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Monster

. Aankomst Westlandsche Tram

19. Na de trekschuit was de stoomtram het specifieke streekvervoermiddel in het Westland. De Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij te Loosduinen verzorgde met haar materieel de diensten. Monster lag aan de lijn Den Haag-Loosduinen-Poeldijk-Monster-'s-Gravenzande. Na 1907 werd deze lijn van 's-Gravenzande doorgetrokken naar Hoek van Holland. De tram liep in Monster het gehele eind door de Choorstraat, rondde dan het Kerkplein en doorliep ook de gehele Heerenstraat op zijn weg naar 's-Gravenzande. Dat het op sommige plaatsen erg nauw was kunnen we hier zien: de tram is gestopt voor hotel-cafe "Overheide" van de familie Goemans. Deze foto moet van ongeveer 1915 zijn, Er vertrok in die tijd met tussenruimten van anderhalf UUI een tram naar Den Haag.

Monster - Molenstraat

20. Hier zijn we in de Molenstraat, gekiekt in de tijd van de eerste wereldoorlog. Gelukkig dat er nog slechts weinig verkeer was, want de straat is vreselijk sma!. Kennelijk behoort de stoep nog bij de huizen en is hij nog geen gemeente-eigendom, We zien immers vooral aan de Iinkerzijde nogal wat verschillen in hoogte en in uitvoering. Het lange, witte schort was in die jaren de grote mode bij rneisjes en vrouwen, Kleuters van het mannelijk geslacht werd ook wel dit 800rt kleding te dragon gegeven. Alle vrouwen, van drie tot tachtig jaar cud, gaan de gehele werkdag gekleed in het schort. Een van de eerste auto's komt door de Molenstraat gehobbeld.

21. De oude hervormde kerk vormt reeds eeuwenlang het middelpunt van het dorp Monster. Op 13 juli 1901 trof de gemeente een ernstige ramp, toen deze kerk door een hevige brand vrijwel geheel werd vernield, Alleen de buitenmuren stonden nog overeind, maar interieur en dak waren totaal in de as gelegd. Gelukkig heeft men omstreeks 1906 de kerk weer prachtig gerestaureerd. Op deze foto uit 1914 prijkt zij weer in volle glorie. De brandslangen die hangen te drogen, hebben misschien dienst gedaan bij een brand in het dorp of zijn wellicht aileen bij een oefening gebruikt.

22. Hierboven zien we een liefelijk beeld van de Heerenstraat op een zonnige dag in 1914. Moeders met kinderen, beiden in hun traditionele lange witte schorten, genie ten van het mooie weer en maken tegelijkertijd een buurpraatje, Dat de mobilisatie ten gevolge van de eerste wereldoorlog reeds haar intrede heeft gedaan, zien we aan de militairen links en aan de militairen die op de fiets komen aangereden. Links staat het gebouw van de post met daarnaast het "Haagsch Koffiehuis", Geheel rechts bevindt zich de winkel van J. Verbeek.

23. In 1915 vierde dokter J.A. van den Brink zijn zilveren jubileum als huisarts te Monster. Op 4 Iebruari 1890 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift: "Bijdrage tot de kennis van de werking van het Diphterieferment". Hierna vestigde hij zich als jonge arts te Monster, waar hij zich tot aan zijn dood in 1921 geheel aan zijn patienten zou wijden. De mensen die hem hebben gekend vertelden dat hij betrekkelijk klein van postuur was maar dat het erg groots is wat hij voor de gemeenschap heeft verricht. Hij was bijzonder geliefd, vooral door zijn eenvoud en hartelijkheid. Naast zijn zeer drukke praktijk maakte hij zich ook op ander gebied verdienstelijk voor de gemeenschap. Zo was hij onder meer kerkvoogd van de hervormde kerk, oprichter van de plaatselijke afdeling van het Groene Kruis en van een ziekenfonds en bestuurslid van de Zuid-Hollandsche Reddingsbrigade voor Schipbreukelingen. Samen met H.J. Roelofs uit Amsterdam en dr. Pijnappel was hij een van de voormannen die de stoot gaven tot de oprichting van de bekende Emmabloemcollectie ter bestrijding van de tuberculose. In de medische wereld kreeg hij verder bekendheid als redacteur van het "Tijdschrift voor Practische Verloskunde". Uit deze veelheid van functies blijkt hoe de heer Van den Brink duidelijk bestuurlijke kwaliteiten had, maar vooral dat hij een sociaal bewogen mens was. Om zijn nagedachtenis te eren heeft het gemeentebestuur van Monster later een straat naar hem genoemd (zie foto 61). Op de jubileumfoto, die in de tuin van het doktershuis werd genomen, zien we links zoon Gerard, dan de jubilaris zelf, voorts mevrouw Van den Brink-Verhoeff, die een dochter was van het hoofd van de openbare school te Monster en ten slotte dochter Wilhelmina.

Monster

Panorama Choorstraat

24. Deze panorama-opname van de Choarstraat is gemaakt omstreeks 1915. De foto is ongetwijfeld genomen vanaf de grate toren van de hervormde kerk. We vinden aileen nog de Choorstraat bebouwd, zonder verder enig spoor van nieuwe uitbreidingen. Geheel rechts boven zien we het silhouet van de rooms-katholieke kerk. Erg veel glas voor de tuinbouw is ook nog niet aanwezig. Hierin vond echter pas later een grote uitbreiding plaats, met name in de periode tussen de eerste wereldoorlog en de economische crisis van de jaren dertig.

Monster - Plein

25. Dit is het fraaie Kerkplein, gefotografeerd in de mobilisatietijd van 1914-1918. Een aantal militairen heeft vrijaf en kan, met de slagersjongen en andere burgers, rustig afkijken wat de fotograaf er deze keer van brouwt onder zijn zwartf1uwelen doek. Monster had in die eerste wereldoorlog verhoudingsgewijs een vrij groot garnizoen omdat er langs het strand een uitgebreide kustbewaking noodzakelijk was. Met zijn fraaie bomen vormde het Kerkplein een heerlijk middelpunt van het dorp Monster.

Monster

PoeldiJksche weg

26. Op deze ansicht uit 1915 heet het hier nog Poeldijkscheweg. Later werd dit de Choorstraat genoemd. In de volksmond werd deze plaats aangeduid met "De Aanleg". Bij de totstandkoming van de Emrnastraat, die werd aangelegd om het doorgaande verkeer buiten de dorpskom te houden, kwam hier de splitsing van Emmastraat en Choorstraat tot stand. De W.S.M. had hier een wissel om de trams van spoor te kunnen laten veranderen of om te kunnen rangeren. Aan de linkerzijde zien we, op de voorgrond, de rooms-katholieke kerk en, op de achtergrond, zien we de dom van de hervormde kerk.

Heische weg met Chrislelijke school

27. Rond 1914 was de Heische weg, de latere Rijnweg, nog niet bestraat. AIleen in het midden van de weg, had men een smal paardepad aangelegd; de rest was slechts grind en zand. Wanneer, in warme zomers, dit soort wegen veel stof deed opwaaien, reed de gemeentelijke sproeiwagen een- of tweemaal per dag rand om via besproeiing het stuiven wat tegen te gaan. Op een zonnige, hete dag was ook dat slechts een druppel op de gloeiende weg! Het stuiven werd vooral erger to en de eerste auto's en bussen op de weg verschenen. Kennelijk heeft de jeugd gemerkt dat de fotograaf in aantocht was, want ze heeft aIle tijd gevonden een goed plaatsje te kiezen.

28. Smid (en hoefsmid) P.M. de Blok in de Choorstraat had in de mobilisatietijd van 1914-1918 natuurlijk extra klandizie aan de paarden van het leger. We zien hier een stemmig plaatje van zijn smederij. Zelf houdt hij hier, geheel rechts, het paard vast. De man die de grate moker over de schouder draagt is BOll Zijlstra. De andere burgers en de soldaten konden helaas niet worden geidentificeerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek