COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Monster in oude ansichten deel 2

Monster in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3913-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Monster in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De maand juni werd in het Westland steeds gekenmerkt door de druivenkrent. Het "krenten" van druiven is het op maat zetten van de nog jonge korrels in een druiventros om zodoende later een grove korrel te krijgen en, in het algemeen, dus een betere kwaliteit druiven. Jarenlang is het zelfs zo geweest dat de twee hoogste klassen van de lag ere scholen veertien dagen "krentverlof" kregen. Op bijgaande foto, uit 1918 of 1919, nernen de "krentsters" op de tuin van Van Leeuwen even een korte theepauze. Het zijn, van links naar rechts: Cor van der Ende, Willemien Kind, Dina Kind, An van Leeuwen en Anna van Leeuwen.

30. Op een regenachtige dag in 1918 zijn de dames blij dat de "druivenkrent" er weer op zit voor dit jaar. Het krenten betekende voor velen extra inkornsten, hetgeen zeker in die jaren toch weI erg welkom zal zijn geweest. Maar als men enkele weken achtereen vrijwel niets anders doet dan druiven krenten, dan heerst er toch een zekere opluchting als men weer klaar is. We zien hier bij het afscheid:

Roki van Spronsen, Mien Koene, An van Leeuwen, Cor van der Ende, Anna van Leeuwen en Cathrien van Spronsen.

31. De meisjes die elke maand collecteerden met de busjes voor de zending werden op hun jaarlijkse bijeenkomst gefotografeerd, waarschijnlijk in de tuin van de hervormde pastorie. Op deze foto uit 1918 zien we, vanaf links op de achterste rij: Marie Kuivenhoven, Kneel van Dam, Neeltje Vreugdenhil, Emma van Gaalen, Jannie Bossard en Cathrien Pakvis, Op de middelste rij: Jaantje Keizer, mevrouw Van der Lans, Anna van Leeuwen en Plona van Spronsen. Op de grond zitten dan nog:

Gabriel van der Lans, Gre van der Ende, Immetje Vreugdenhil en Klazien de Zeeuw.

32. Ret St.-Adrianus- en Jacobusgesticht bevond zich terzijde van de rooms-katholieke kerk, bij het schoolplein. In de wandeling werd het doorgaans "het arm enhuis" genoemd, wat het van oorsprong ook was. Arrne ouden van dagen sleten hicr hun laatste levensjaren, Ret instituut werd gesticht in 1910, als een soort huldeblijk aan pastoor Olifiers bij zijn zilveren priesterfeest in dat jaar. Ret parochieel armbestuur beheerde het gesticht en in het jaar van stichting was G. van den Ende voorzitter van dit bestuur, terwijl M. Verbeek toen secretaris was.

33. De zusters Franciscanessen beheerden het pensionaat Sint Joseph aan de Vaart te Monster. Bij oudere afbeeldingen wordt deze school vaak betiteld als "Pensionaat voor Jongejuffrouwen". Enige jaren geleden is het opgeheven. De zusters hadden tegelijkertijd ook het beheer over de parochiele meisjesschool van Monster. Interne leerlingen werden met de naam "pensionaires" aangeduid. Buiten de lesuren spraken zij Frans om zich in deze taal goed thuis te kunnen voelen. Het is duidelijk dat het juist de dochters uit welgestelde gezinnen waren die op dit pensionaat hun opleiding kregen. Bij het verla ten van de school kregen de meisjes als herinnering een boekje mee met een aantal fete's van het pensionaat. Het geeft een mooie afspiegeling van de geestelijke sfeer in de jaren tussen 1910 en 1920, en dan speciaal zoals die in stand werd gehouden op door zusters geleide scholen.

34. Twee dienstrneisjes van dr. J.A. van den Brink zien we hier in de tuin van het doktershuis aan de Vaart. Deze foto moet rond 1920 zijn gemaakt. De dienstmeisjes zijn Mina Vooys en Jaantje van Spronsen en tussen hen in zit Wilhelmina van den Brink, het dochtertje van de dokter.

35. De bloembollen worden gerooid op de tuin van Arie van Leeuwen aan de Lange Stukken! Het is 1920. De gebruikte manden op de tuinbouwbedrijven werden veelal voorzien van de initialen van de betreffende tuinder. We zien hier dan ook de letters A en L op het mandwerk. Lange tijd is ook het Westland een belangrijk bloemboilengebied geweest. Men teelde echter vrijwel aileen tulpebollen en geen hyacinten, narcissen en dergelijke. Door de intensivering van de groenteteelt en met name door de sterke glasuitbreiding is de bloemboilenteelt vrijwel geheel verdwenen. Deze teelt beoefende men vooral op de lichtere gronden, de zandgronden. De boilenrooiers zijn, vanaf links: Janus van der WeI, Maarten van Gaalen en Piet Pakvis, terwijl twee anderen niet werden herkend. Op de achtergrond staat een oude druivenmuur waartegen ongetwijfeld een muurkas is gebouwd. De bomenrij achter de mum geeft extra beschutting en daardoor luwte aan de tuin.

36. Omstreeks 1920 gaat een aantal Monsterse inwoners een ritje maken met het rijtuig, Het gezelschap staat hier, gereed om te vertrekken, voor het cafe van P. van der Klugt, dat eerder in bezit was van de familie Van Wijnmalen. Het is spijtig dat niet aile aanwezigen bij naam kunnen worden genoemd. Slechts een vijftal werd herkend. Bij he! paard staat Janus Duyndam en in he! rijtuig zitten onder anderen Pie! Broekman, Chris Vooys, Paul van der Heyden en Jan Boekesteyn,

37. Dit kiekje van cafe "De Hut" van Leen Verkade aan de 's-Gravenzandseweg werd genomen ornstreeks 1920. Aangezien de achterste heren met biljartkeus in de hand en staan kunnen de geportrctteerden leden van een biljartvereniging zijn. Het zouden echter ook stamgasten van het cafe kunnen zijn of zomaar wat goede vrienden, onder een borreltje bijeen. We herkennen: Koos Verkade, Dirk van Spronsen, Rien de Zoete, Paul van der Heyden en Cees Zonneveld.

38. Tijdens de Oranjefeesten die werden georganiseerd ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, in 1923, werd er te Monster een allegorische optocht gehouden. Een van de wagens staat hier klaar bij de groenteveiling, het tegenwoordige pand van de firma Van den Beukel, om aan de optocht dee! te nemen. De bezetting van deze wagen, die kennelijk de Watergeuzen uitbeeldt, be staat uit de volgende personen: geheel links koetsier Piet van Gaa!en, dan, op de wagen, Arend Voskamp, Pleun de Koning, Dirk van Leeuwen, Piet van Antwerpen, Koos van der Kruk, J 0 van Antwerpen en Adrianus van Leeuwen en, achter de wagen, Am. Van Gemerden en Nelis van Dam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek