COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Monster in oude ansichten deel 2

Monster in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3913-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Monster in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Hier zien we de oogst van asperges in het voorjaar van 1923 op de tuin van de familie De Kiewit aan de Choorstraat, bij de zogenaamde Aanleg. De Aanleg was het punt waarop, na de aanleg van de Emmastraat, deze straat en de Choorstraat samenkwamen. Wanneer we over asperges spreken moeten we bedenken dat men in die jaren in het Westland meestal over "sperries" of "sparries" sprak. In het vroege voorjaar werden de zandbedden netjes opgespit waarna, vanaf ongeveer half april, de oogst kon beginnen. Vooral bij warm weer moesten vele handen helpen om tweemaal per dag te oogsten. Wanneer de kop van de aspergestengel aan het zonlieht wordt blootgesteld, wordt hij blauwgroen en hij gaat daarmee in kwaliteit belangrijk aehteruit. Daarom was een tweemalige oogst per dag noodzakelijk. Op deze foto zien we, van links naar reehts: Sijtje en Siep de Kiewit, Han Poortman en Koos de Kiewit met verloofde Anna van Leeuwen.

40, Op de tuin van Piet van Antwerpen aan het Wegje oogst men de druiven. Aan de grote bakken te zien (die men voor de verpakking gebruikt) is deze oogst bestemd om voorlopig in het koelhuis bewaard te worden. De druivenoogst droeg altijd iets bijzonders in zich, voora! omdat men slechts eenmaal per jaar een oogst heeft. Bovendien moet het produkt voorzichtig worden behandeld om de kwaliteit niet te bederven. We zien op deze foto uit de jaren twintig, vanaf links: ecn onbekende, Piet van Leeuwen en Piet en Dirk van Antwerpen.

41. De jaren tussen het einde van de eerste wereldoorJog en de grote economische crisis hebben een enorme uitbreiding van de druiventeelt in het Westland te zien gegeven. Daartoe werden door de tuinders erg veel nieuwe druivenserres gebouwd. In 1924 was dat ook het geval op de tuin van Thijs van Spronsen, Het lijkt etop dat de serre juist gereed is gekomen en mogelijk is daarom de fotograaf gevraagd een plaatje te kornen schieten. Vanaf Jinks zien we: Arend van der Maarel, schilder Bert van Spronsen, Piet Pakvis, tuinder Thijs van Spronsen en metselaar Willem de Zoete.

42. Bij de toename van het gebruik van elektriciteit kreeg ook de gemeente Monster haar eerste elektrische centrale. Deze centrale was eerst in handen van een particuliere maatschappij en zij werd gebouwd aan het Wegje, de huidige Gantellaan. Het bouwjaar van deze centrale was 1899. In het jaar daarvoor zou in Monster de eerste gloeilamp hebben gebrand. In 1924 werden de elektriciteitsproduktie en de centrale door de gemeente overgenomen. Later is het gebouw in gebruik geweest bij de mandenmakerij van C. van der Wei, en de mannen van Glimmerveen hebben hierin ongetwijfeld veel manden of "kinnetjes" vervaardigd ten behoeve van de tuinbouw in het Westland. De laatste jaren wordt het gebouw benut door de dienst Gemeentereiniging van Monster. In de eerste jaren van de elektrische centrale had buurman P.B. Zuidgeest de mogelijkheid om het koelwater van de centrale te gebruiken voor de verwarming van zijn perzikenkas, waardoor hij jarenlang in de gelegenheid was de eerste perziken op de veiling van Monster aan te voeren.

43. Erg landelijk was het Wegje in vroeger dagen. Het Westland kende vroeger zeer veel van deze rustieke plekjes. Jammer genoeg kunnen we die tegenwoordig nog vrijwel alleen op foto's tonen. Het voortschrijdende verkeer, maar ook de intensivering van de tuinbouw heeft onze streek beslist niet mooier gemaakt. Toename van het verkeer eiste betere wegen en verbindingen, hetgeen het rooien van grote partijen mooie bomen tot gevolg had. Doordat het Westland overschakelde van vollegrondtuinbouw naar g1astuinbouw verrezen er onafzienbare vlakten met glas. Pas nu gaan we beseffen dat die mooie tak van tuinbouw zich heeft ontwikkeld ten koste van fijne, landelijke plekjes. Links op de foto herkennen we de huizen van de families Van der Arend en Van Wissenburg.

Zeeslraal. Monsler

44. Hier zien we de Zeestraat te Monster, gekiekt vanaf de kant van de Rijnweg. Toen was het autobezit nog beperkt, ook in Monster. Daarom treft men een vrijwel verlaten straat aan. Tegenwoordig zijn aile stoepranden bezet met geparkeerde auto's ... Ook de muziektent was toen nog aanwezig, waarin op zomeravonden nog wei eens werd gemusiceerd door de harmonie of door de fanfare. Hoe komt het toch dat in nagenoeg aile dorpen de muziektenten zijn verdwenen? Muziekkorpsen zijn er nog altijd en spelen doen zij ook. Kregen zij soms onvoldoende belangstelling of hebben we tegenwoordig geen mooie zomeravonden meer?

45. De Gantel is natuurlijk water - restant van een oude vloedkreek - dat loopt van Kwintsheul naar 's-Gravenzande. Vooral in vroeger dagen is dit water erg belangrijk geweest voor de Westlandse tuinbouw. Het was de voornaamste transportader voor zand en koeiernest, evenals vo or de aanvoer van steenkolen voor de bedrijven. Maar oak de afvoer van de produkten van de veilingen naar de grate steden geschiedde over de Gantel, Op deze foto uit 1925 zien we Anna van Leeuwen, Nico van den Beukel en Bob Teunisse op dit riviertje spelevaren met een Westlandse schuit.

Molenstraat. Monster

46. De Molenstraat zoals die er uitzag in rustiger tijden. Op deze, uit ongeveer 1925 stamrnende ansicht behoeft het verkeer geen halsbrekende toeren uit te halen om verder te komen. Behalve een handkar of een hondekar en een fiets is er geen verkeer te bespeuren, Probcer nu, vijftig jaar later, nog maar eens een dergelijke foto te maken! Wellijkt het of men in die tijd zonder snelverkeer meer tijd had om eens rustig een praatje te maken, getuige deze foto.

47. De Monsterse familie Van Antwerpen heeft het drukke tuindersbestaan een dagje de rug toegekeerd en zij zoekt wat verpozing in het ezeltje rijden op het strand van Scheveningen. Dat was in 1926 of 1927, toen ook de oude Scheveningse pier nog in volle glorie bestond. We zien, van links naar rechts: Neels en Hein van Antwerpen, Fie van Antwerpen-Nieuwerkerk, Henk van Antwerpen, Pietje van Antwerpen-van Dalen en An en Willem van Antwerpen. In de meeste tuindersgezinnen bestond in die jaren de gehele vakantie uit een dagje uit met de kinderen. Meestal was dat een bezoek aan het circus te Scheveningen of aan de dierentuin in Den Haag.

48. In 1927 bestond de christelijke jongedamesvereniging "Dorcas" veertig jaar, Bij die gelegenheid werden de dames door de fotograaf op de staatsiefoto gezet. We zien, van links naar rechts, op de bovenste rij: Agie Bossard, Nel van Dam, Tonia en Rookje van Spronsen, Willempje van Mil, Wilhelmina Wijnands, Gre van der Ende en Im Vreugdenhil. Op de middelste rij: Bets van Gaalen, Ger Solleveld, Mic en Sien van Gaalen, Jant van der Kruk, Mien Koene, Co Nieuwenhuizen en Anna Lamot. Zittend treffen we aan: Anna van Leeuwen, Rika Lamot, rnejuffrouw Scherpenisse, Emma van Antwcrpen en Berje van Mil.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek