COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Monster in oude ansichten deel 2

Monster in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3913-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Monster in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

: ?...

Monster - Rijnweg

49. Dit is de Rijnweg, gekiekt in de jaren rond 1925. In het begin van deze eeuw was men nog gewend deze straat Heische weg te noemen; pas later is net Rijnweg geworden. Op deze foto lijkt het een reuze brede weg, maar het is er toch maar smalletjes. De eigen steepen voor de huizen en de tuintjes zijn nu allang veranderd in een voetpad of trottoir.

Monster - Rijnweg.

50. Dit is een ander punt van de Rijnweg, eveneens zo'n vijftig jaar geleden door de fotograaf vereeuwigd. Dit is het stuk bij de Emmastraat en dicht bij de zogenaamde Boersehoek. Auto's ziet men nog niet. Ook geen geparkeerde auto's langs de stoeprand. Slechts een handjevol mensen in Monster bczat in die jaren een auto en die personen zullen hem best in een garage hebben geplaatst.

51. De steeds maar uitbreidende tuinbouw in het Westland vroeg om steeds grotere en modernere veilinggebouwen, Het bestuur van de Monsterse veiling vroeg in de decembervergadering van 1928 aan de leden toestemming voor de bouw van een nieuwe veiling. De totale bouwkosten zouden ongeveer f 300.000,- gaan bedragen. Op 30 april 1931 konden de nieuwe gebouwen in gebruik worden genomen. Bij deze feestelijke gelegenheid zien we hier het bestuur van de veiling bijeen. Vanaf links: Jan van der Ende, Leen van der Hout, Piet de Jong, Leen van Zanten, Frans de Smit, Jan van den Beukel, N.J. van Leeuwen, Koos Thoen en Leen de Kok. Het doet wat vreemd aan bij deze gelegenheid een grote afbeelding te zien van de Dom van Utrecht. Waarschijnlijk is dit echter een cadeau van hct technische bedrijf Van Hoorn en Wouda uit Utrecht, dat een elektrische afrnijnklok voor de nieuwe veiling leverde. In 1969 is de "Veilingvereeniging Monster" opgegaan in de veiling "Westland-Zuid" te 's-Gravenzande. De gebouwen die in 1931 feestelijk werden geopend, zijn nu in gebruik als opslagdepot voor het levensmiddelenbedrijf .Profimatkt".

, ?... ~:~

-......-':::----..~-

.-- -------?"-

-~-------

52. De familie Van den Bos ventte met groente en fruit in Monster. Hier zien we hun met groente bela den wagen, Vader Frans loopt bij het paard, terwijl moeder Griet en zoon Frans op de bok zitten. Vrijwel aile middenstanders bezorgden in die jaren hun waren nog thuis. De slager en de kruidenier brachten de vooraf bcstclde produkten aan de deur. Bakker en melkboer badden gewoon een flinke voorraad bij zicb en bedienden daarvan hun klanten. De bakker had enkel cen paar soorten brood bij zich, Koek, bescbuit en allerlei bij-artikelen werden in de jaren voor de tweede wereldoorlog slechts sporadisch afgenomen. Zeker gold dit voor de jaren van de crisis; toen was men al blij als er op zon- en feestdagen nog een koekje op tafel kon komen!

53. De motorschuit "De Tien Gebroeders" van Thijs van Leeuwen uit Monster Jigt afgemeerd in de Vaart. Het was een van de vele schuiten die in het Westland voor het vervoer van goederen zorgdroegen. Onder andere behoorde daarbij de afvoer van groente en fruit naar de steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. We zien op de schuit, van links naar rechts: Dirk, Thijs en Jan van Leeuwen, Maarten van den Beukel en Arie van der Kruk.

54. Het personenvervoer in het Westland is jarenlang aangewezen geweest op het vervoer met de stoomtram. In de jaren twintig is daar langzaam maar zeker de autobus bij gekomen: eerst de lijndiensten van de VIOS uit Wateringen en later ook die van de W.S.M., die ten slotte geheel overschakelde op de bus en de diensten van de stoomtram liet vervallen. Het speciale vervoer of, zoals men in de advertenties zo vaak las: .Rouw- en trouw-rijden", gebeurde nog erg lang met het rijtuig. De overschakeling van het rijtuig naar de taxi heeft in de Westlandse dorpen betrekkelijk lang op zich laten wachten. Voor huwelijken en begrafenissen werd, tot aan de tweede wereldoorlog, hoofdzakelijk van het rijtuig gebruik gemaakt. In Monster was de firma De Wilde daarin gespecialiseerd, Op de foto zien we Gerrit de Wilde gereed staan om met zijn rijtuig een jong paartje naar het nieuwe geluk te rijden.

55. Deze fraaie opname van de molen "De Vier Winden" werd genomen in het begin van de jaren dertig. Deze korenmolen was op het moment waarop men de foto maakte nog in bedrijf. De straat die we zien is het gedeelte van de Molenweg dat loopt van de duinenrij tot aan de molen bij de Molenstraat-Haagweg, Aan de linkerzijde was toen nog geen bebouwing aanwezig, terwijl daar in de laatste tientallen jaren enkele straten met woningen zijn aangelegd en gebouwd. Enige jaren geleden heeft deze molen een volledige restauratie ondergaan en hij is nu weer een pronkstuk aan deze zijde van Monster.

56. In het begin van de jaren dertig werd de Molenstraat door de fotograaf op de gevoelige plaat vastgelegd. Het betreft hct gedeelte van de Molenstraat dat juist buiten het centrum van het dorp ligt. Elk huis had nog ruimte genoeg voor een eigen voortuin en vanwege het schaarse verkeer waren voetpaden nog geen dringende behoeftc. Toen had men eeht nog de ruirnte!

57. P. Molenkamp was in Monster "olieboer" en ventte petroleum uit. We zien hem hier voor hotelcafe "De Kroon" van Koos van der Laan, op de hoek van de Choorstraat en de Havenstraat. Hij bezorgde de petroleum voor de oliestelletjes waarop in veel gezinnen nog het eten werd gekookt. Of olie voor de lampen, maar Jangzamerhand had bijna iedereen wel elektrische verlichting. Molenkamp draagt hier geen ridderorde op de borst, maar een beJastingpJaatje. Tussen 1924 en 1941 moest elke wielrijder twee gulden en vijftig cents bela sting per jaar betalen voor zijn rijwiel, als een soort wegenbelasting. Het koperen beJastingplaatje moest steeds aanwezig zijn wanneer de fiets op de open bare weg verscheen. De werkelozen kregen tijdens de crisis een reductie van een gulden op deze belasting. Zij ontvingen dan een plaatje waarin een rond gat was geponst. Te zien aan het model draagt Molenkamp hier het plaatje van het jaar J 936.

58. Uit de economische crisis van de jaren dertig stamden de druiven-eetgelegenheden in het Westland. Zij waren mede tot stand gekomen door de "Bond Westland", het overkoepelende orgaan van de veilingen. Doel was om via deze activiteit de afzet van druiven in het binnenland te vergroten. Kweker A. Boon aan de Zwartendijk had op zijn bedrijf ook een bekende druiven-cetgelegenheid, Grote groepen en gezelschappen kwamen hier om druiven te eten, maar ook om ze op het bedrijf in de kassen te bewonderen. Velen ken den immers niet eens de cultuur en de groeiwijze van deze edele fruitsoort. Voor de meek omen de kinderen was er een speeltuin aangelegd. Na de tweede wereldoorlog is eerst het druivenareaal zeer sterk teruggelopen en daarna zijn langzaam maar zeker oak aile druiveneetgelegenheden verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek