COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Monster in oude ansichten deel 2

Monster in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3913-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Monster in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De Emmastraat is in wezen aangelegd om het verkeer, vooral het doorgaande, buiten de kom van het dorp om te leiden. AIle verkeer kwam aanvankelijk door de Choorstraat en de Heerenstraat of de Molenstraat. Eeuwenlang heeft dat natuurlijk nooit problemen gegeven. Dat was ook nog niet het geval toen de stoomtram als eerste mechanische vervoermiddel de plaats moest delen met de hondekarren en de met paarden bespannen wagens, ook al waren de straten maar betrekkelijk nauw. Toen echter ook auto's in grotere aantallen aan het verkeer gingen deelnemen, werd de situatie onhoudbaar. Eerst werd de trambaan buiten het dorp om gelegd en daarna werd aile doorgaande verkeer buitenom geleid via de nieuw aangelegde Emmastraat.

60. Het gemeentehuis van Monster Jigt volledig in het centrum van het dorp bij het Kerkplein, daar waar ook de Heerenstraat, de Molenstraat en de Zeestraat beginnen. Het werd gebouwd op de plaats waar ook het oude raadhuis had gestaan. De bouw geschiedde in de jaren twintig gedurende de ambtsperiode van burgemeester G.W. Karnpschoer, die hier als burgervader werd gei'nstalleerd op 17 februari 1922.

61. Dit is de Dr. van den Brinkstraat, naar een opname van het einde van de jaren dertig. Deze straat werd genoemd naar dr. J.A. van den Brink, die eenendertig jaar lang zijn praktijk als huisarts te Monster uitoefende. Daarnaast bekleedde hij nog vele andere functies in het gemeenschaps!even, waarover we eerder reeds uitweidden (zie foto 23). Voor zijn verdiensten voor de gemeenschap heeft het gemeentebestuur hem willen eren door deze straat zijn naam te geven.

62. Nieuwbouw in het dorp Monster in de periode die lag tussen de beide wereldoorlogen. De huizen werden nog erg degelijk gebouwd, maar zij waren verder verstoken van elk comfort. Zaken als douche of bad waren er nog niet bij, evenmin als bijvoorbeeld centrale verwarming. Toch weten we dat de mensen erg blij waren met deze huizen, omdat ze voor die tijd tegelijk mooi en modern waren. Het betreft hier de Braamstraat, waarvan de bewoners zijn uitgelopen om ook door de fotograaf te worden vereeuwigd.

.... '/lonsier. 9[a(}C?l1siraai.

63. Waar eens de Vaart heeft gelegen - de algemene haven voor het dorp - kennen we nu al weer tientallen jaren de Havenstraat. De haven werd gedernpt in 1929. Een nieuwe haven werd een eindje verderop aangelegd, over de verlegde trarnbaan en de Ernrnastraat. Op de foto zien we nu dan ook een geheel ander beeld van de omgeving, doordat de drukte van ladende en lossende schepen is verdwenen. Daarbij is voor de omwonenden de gelukkige omstandigheid dat ze ook zijn verlost van de kwalijke geurtjes van koeiemest of "Schiedammer" en van bietenpulp.

64. Alhoewel deze foto mogelijk wat buiten het tijdsgebeuren van dit boekje valt, willen we die toch opnemen vanwege haar speciale karakter. De scheepswerf of "scheepmakerij", zoals men hier in de streek gewoonlijk zei, van de familie Van Waveren werd gekiekt in volle bedrijvigheid. De scheepswerf is gelegen aan de Gantel bij "De Drie Boeren", in de buurt van de Papelaan, De Westlandse tuindersschuit heeft haar tijd gehad en zij is gedurende de laatste jaren in versneld tempo verdrongen door het transport over de weg. Daarmee zijn ook de scheepswerven verdwenen of veranderd. Enkele zijn tegenwoordig nog werkzaam als werven voor pleziervaartuigen.

65. Zo heeft het terrein van de Monsterse veiling er enige tientallen jaren lang uitgezien. Er liggen veel tuindersschuiten met produkten die zo juist voor de klok zijn geveild. Direct daarna bracht men de groente of het fruit naar de loods of de vrachtwagen van de koopman die de produkten had gekocht. Had men geluk, dan behoefde men slechts op een of twee plaatsen te lossen. Wanneer het echter tegenzat, dan mocst men wel acht of tien kooplieden af om het verkochte goed af te leveren. Dat was mede afhankelijk van het feit of men zelf met een grote partij dan wel verschillende kleine partijtjes naar de veiling was gekomen. Ook een grage of een trage markt maakte hier verschil. Bij een grage markt werden er grotere eenheden ingekocht dan bij een lusteloze of dalcnde markt. Het kon gebeuren dat de tuinder of zijn knecht de gehele morgen kwijt was aan het veilen van de oogst. Na de verandering tot neerzet-veilingen brengt men eenvoudig de gesorteerde en verpakte oogst naar de veiling en men is klaar. De verkoop en aflevering geschiedt buiten aanwezigheid van de betreffende tuinders. Het geheel is daardoor veel efficienter geworden, maar ook weI minder gezellig.

66. Dit is een panorama van een gedeelte van Monster, waarvan de opname is gemaakt vanaf de toren van de hervormde kerk. Rechts beneden zien we de hoek van de Zeestraat en de Molenstraat. In het betreffende pand is tegenwoordig de bloemenzaak van P. Vellekoop gevestigd. Midden boven merken we een nog wat kale vlakte op; op die plaats is nu het Burgemeester Woutersplein. In de linker bovenhoek loopt de Rijnweg.

)r1onster

Watertbren de, Deiftsche Duinwaterteiding

~ o o Z

67. Bij de zeer smalle duinenrij aan de Haagweg staat de watertoren, niet meer, zoals de ansichtkaart aangeeft, van de Delftsche, maar van de Westlandse Duinwaterleiding Maatschappij. Deze foto uit 1901 geeft een beeid waaraan tot op heden nog erg weinig is veranderd. Het duingebied is beschermd gcbied, dus behalve enkele activiteiten van de waterleidingmaatschappij verandert er hier erg weinig, En ais de maatschappij bepaaide zaken in het duingebied wi! ondernemen, dan zijn er onrniddellijk milieuactiegroepen die nagaan of dit weI met het bestemmingsplan overeenkomt. Het Westland is dan ook erg schaars bedeeld met zijn duinen, reden te meer om er zuinig op te zijn.

· rot.en s tc,n e e rtc

68. De hervormde kerk te Ter Heijde heeft de stormen des tijds overleefd, hoewel dit mogelijk al de derde kerk van het dorp is, omdat de twee voorgaande kerken door de zee zouden zijn verzwolgen. Maar bij de herbouw van Ter Heijde, in de jaren dertig, is uiteraard de kerk blijven staan. Gelukkig hebben ook de Duitse bezetters het pand niet gesioopt, hetgeen met de rest van Ter Heijde wel is gebeurd. Op een houten bord in de kerk stond het volgende stichtingsvers:

"Gebouwd in 1667, Herbouwd in 1720 De eerste steen geleid

Van 't voorig Kerkgebouw

Door Prins Willem in die tijd

De derde van Nassouw ".

Voor de kerk zien we G. Schouten uit Monster met zijn hondo Schouten was de uitgever van deze en vele andere ansichtkaarten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek