Monster in oude ansichten deel 2

Monster in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3913-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Monster in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. In 1911 strandde het stoomschip "Solo" op de kust voor Ter Heijde, ten gevolge van een hevige storm die de Noordzee teisterde. Het schip was uit Rotterdam vertrokken en had als bestemming Java. Door de dappere redders van Ter Heijde, onder leiding van Arie Tuk, werden de kapitein en de bemanning van de verdrinkingsdood gered. Enige tijd later werden de redders voor deze moedige daad gehuldigd op het gemeentehuis te Monster, in aanwezigheid van prins Hendrik. Op de foto, die bij die gelegenheid werd gemaakt, werden onder anderen herkend: prins Hendrik, burgerncester G.M. Sutorius, rijksveldwachter Struyk, diens broer Jan als agent van de gemeentepolitie, Arie Tuk en diens zoon Flip, Giel Storm, Rien Hogenraad, Gerard van der Berg en timmerman Willem van Gaalen. De juiste datum van deze huldiging zou 11 september 1911 zijn geweest.

70. In cen dorp aan de Hollandse kust waarin vee I zeevarenden en schippers wonen, zijn er natuurlijk a1tijd vastberaden mannen die het woeste water opgaan wanneer medemensen in nood zijn. Hiertoe was in Ter Heijde dan ook een reddingsvlet gestationeerd. Op deze fraaie actiefoto wordt juist de reddingsvlet weer op het strand getrokken. De paarden van stalhouderij De Wilde uit Monster worden aangespoord om de boot vlot op het droge te trekken. Op het eerste span paarden zit Thijs de Wilde. Hij mende altijd het eerste span. Tussen het eerste en het tweede span zien we Siern Sehalke. Achter de paarden links treffen we Jo de Wilde aan. Onder de belangstellenden heeft men nog verschillende personen herkend, onder anderen, vanaf reehts: voorbij de kleine jongen eerst Willem Versteeg, dan groentemarkter Piet Dijkhuizen en Knelis de Zoete, begrafenisdienaar te Ter Heijde. Een eindje verder staat, in het witte pak, schilder Jan van Gaalen; naast hem met zeernanspet, Toon van Spronsen. Voorts heeft men tussen de belangstelJenden nog herkend Piet Boers en Koos van Dam.

Trompstraat, Ter Heyde

71. Het oude Ter Heijde van v66r de sanering van de jaren dertig zou men he den voor een groot gedeelte "onbewoonbaar verklaard" noemen. Bij raadsbesluit van 30 augustus 1928 werd besloten vrijwel geheel Ter Heijde te slopen en te herbouwen. Vele huizen waren vooral ten aanzien van de bevolking gewoonweg krotten. Het was dan ook de inspecteur van de Volksgezondheid die sterk op sloop en nieuwbouw heeft aangedrongen. De Katholieke Illustratie schreef in haar nummer van 19 oktober 1928: "Wij geven op deze bladzijde een serie foto's van de menschonwaardige, vervallen bouwsels en het prirnitieve dorps-aspect, die weldra zullen wijken voor de eischen van rnoderne hygiene en comfort". Niet te voorzien was uiteraard dat de nieuwe huizen slechts iets rneer dan tien jaar dienst zouden doen. De Duitse bezetters sloopten Ter Heijde nag een keer...

72. Het strand van Ter Heijde is voor een groot gedeelte van het Westland steeds het toevluchtsoord geweest op warme zomerdagen. Aanvankelijk vooral om tijdens de zomervakantie met het gehele gezin een dagje naar zee te gaan. Men koos daarvoor meestal een warme dag uit, wanneer het toch geen pretje was om in de tuin te werken. En velen kozen om twee redenen voor een bezoek aan Ter Heijde, Ten eerste was het dichtbij en het vervoer was dus beter te organiseren, maar op de tweede plaats was het toch wel wat beter dan het erg wereldse Scheveningen, waarheen vele ouders liever niet kwamen met hun kleine kinderen. Later, to en vooral de fiets veel meer gemeengoed was geworden, waren het de jeugdige personen die met vrienden en vriendinnen verpozing kwamen zoeken aan het Heidse strand. Maar veertig tot vijf'tig jaar geleden was badkleding taboe op dit strandgedeelte, getuige bijgaande foto. WeI in grate tegenstelling met de vrijheden die we nu genieten, of die we ons aanmeten. Hulde aan de fotograaf die door zijn foto dit verbod voor het nageslacht heeft vastgelegd!

73. In de winter van 1929 kon men het verbodsbord van de voorgaande foto missen als kiespijn. Het was een strenge winter, waarin niemand eraan gedacht zal hebben om badkleding aan te trekken. De vorst was zo hevig dat zelfs het zoute zeewater aan de branding nog in ijs veranderde. Een aantal jongeren uit Monster is van dit zeldzame schouwspel komen genie ten.

-.... ~"' ..? -

Terheide nieuw aanbouw met op den achtergrond: Seinst"elling, Monster

74. De nieuwbouw van Ter Heijde in de jaren dertig vordert hier al goed. Ontwerper van de nieuwbouw was de Haagse architect Jan Oosthoek. De pers schreef hierover in die dagen: "Verrassend en bewonderenswaardig is de grondige reorganisatie die Ter Heijde's vroegere krotwoningen in zulk een modern, hygienisch en gezellig nieuw dorp omtooverde". Bij deze opbouw van voor de oorlog poseert hier smid en fietsenmaker Willem van Lier. Of moeten we misschien, om in de stijl van die tijd te blijven, spreken over rijwielhersteller?

75. Het herbouwde Ter Heijde was een juweel van een dorp. Vele oudere bewoners die aanvankelijk felJe tegenstanders waren van de afbraak, bleken later erg blij te zijn met hun nieuwe dorp. Men had er echt moderne woningen gebouwd naar de eisen des tijds, met zelfs heuse winkels daarbij opgenomen. En dat was iets dat voor Ter Heijde een hele vooruitgang bleek te zijn. Gedurende enige jaren was het misschien het modernste dorp van Nederland, met een zeer hoog percentage nieuwe woningcn. Het heeft echter slechts kort zo mogen zijn. Het oude vissersdorp, dat al zo vaak zijn tol aan de zee had moeten betalen, moest nu ook nog eens een zware tol aan de Duitse bezetting betalen.

76. Als slot van dit boekje nog een foto van het vernieuwde Ter Heijde uit de jaren dertig, waarop zelfs het moderne vervoer al van zich doet spreken. De Heidse jongens bekijken de "stoomfiets" nog van een afstandje, alsof ze er bang van zijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek