Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4686-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. "Maria Immaculata" werd herhaaldelijk uitgebreid. Dit is een opname uit 1922 van een uitbreiding met een nu nog bestaande vleugel aan de Rijkswegzijde. U ziet op de foto een menigte timmerlieden en metselaars, in dienst van het aannemersbedrijf Van de Ven uit Breda, poserend voor de fotograaf.

10. Sinds 1931 staat nabij het viaduct de metaal- en draadwarenfabriek "Gelderland" oftewel "de Gelmo", zoals men in Mook altijd zegt. In 1924 begonnen de gebroeders A. en H. Arntz uit Millingen en J. Vos uit Mook een kleine draadvlechterij in een schuur naast het huis van de heer Vos. Men had een machine met een motor van drie PK en twee man personeel. Op deze plaats is thans "De Vuurkuul" gevestigd. De foto dateert van omstreeks 1929, toen het vervoer nog met paard en wagen geschiedde.

11. Deze mooie ansicht dateert van 1900. Rechts ziet u cafe .Bergzicht'' van A. Goossens. In het midden ziet u de zogenaamde St.-Rochuskapel, die heel oud moet zijn geweest. Pastoor Joh. Fabritius, die in 1646 naar Mook kwam, trof deze kapel al in een bouwvallige toestand aan en daarin scheen ze toen reeds sinds mensenheugenis te verkeren. Hij liet de kapel restaureren en wijdde ze vervolgens aan St. Rochus, beschermheilige tegen de pest (die toen nog wei eens placht uit te breken). De St.-Rochuskapel grensde aan de toenmalige pastorietuin. Zij is bij de aanleg van de tramlijn van de Maas-Buurtspoorweg omstreeks 1911 afgebroken.

12. We zien op deze foto bakker M.H. Dinnissen met zijn knecht H. Moors en zijn zoon Cor bij een tilbury, waarmee omstreeks 1930 de k1anten werden bezocht. Op de achtergrond de zij- en achtergevel van het reeds beschreven gemeentehuis, dat in 1939 bij de bouw van een nieuw raadhuis werd afgebroken. Daarnaast de achterzijde van de kerk.

13. Hotel "De Mookerheide" werd gebouwd omstreeks 1910 door de latere gemeenteontvanger J.H. Hendriks. Hettoenmalige hotel was tevens een kruidenierswinkel, waarvan de ingang naast de veranda lag. De tekst op het bord op de veranda luidt .Halte Maas-Buurtspoorweg". Links ziet u de bakkerij-kruidenierswinkel van H. v.d. Berg en daarnaast, achter de bomen een stukje van de boerderij van M. van Duijnhoven, voorheen eigendom van P. en G. Vos. Behalve hotelhouder, winkelier, koopman, koster en organist was de heer Hendriks, zoals vermeld, gemeenteontvanger van 1 mei 1914 tot 1 augustus 1939, toen hij opzevenenzestigjarige leeftijd met pensioen ging.

14. In 1920 werd aan de Groesbeekseweg - die ook wei Heggeweg werd genoemd - een kalkzandsteenfabriek gebouwd, ongeveer op de plaats waar nu het politiebureau en postkantoor staan. Het bedrijf was aanvankelijk eigendom van Anthony Drop en droeg de naam "Graaf Lodewijk". Omstreeks 1925, toen deze foto werd gemaakt, telde het bedrijf circa vijftien werknemers, van wie het merendeel afkomstig was uit Groesbeek en zes uit Mook c.a, De kalkzandstenen, die het bedrijfvervaardigde, werden in hoofdzaak voor binnenmuren gebruikt. In 1929 werd de fabriek eigendom van H. J aarsveld uit Lichtenvoorde en C. Stein uit Lonneker. Kort daama werd opgericht de N.V. Vereenigde Kalkzandsteenfabrieken "Mook"; de heer Stein werd directeur. Links op de achtergrond ziet u villa "Nederberg", waarin de heer Drop tot omstreeks 1930 heeft gewoond.

GROESBEEKSCHEWEG. MOOK BIJ

??? <

IJMEGE

15. Villa "Nederberg" werd in 1915 gebouwd voor de Mookse onderwijzer M. Strik. In 1920 vestigde zich de heer Drop in dit landhuis. Circa tien jaar laterwerd het pand eigendom van P. Duynstee. Nadien is de villa- die het oorlogsgeweld van 1940-1945 overleefde -nog door vele andere gezinnen bewoond. In 1969 is "Nederberg" gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe Boerenleenbank. Onmiddellijk rechts van de villa kunt u op de heuvel nog een stukje van het Heihuis van de familie C. Zijm-Vilain zien. De familie S. Mencke-Reyntjes liet het Heihuis bouwen in 1912. In 1944-1945 werd dit landhuis verwoest. Hier staat thans ,,'t Zwerversnest". Op de voorgrond ziet u de rails voor het zandtransport van de zandberg (later vuilnisbelt) naar de kalkzandsteenfabriek. Er liepen ook rails van de fabriek naar de loswal aan de Maas voor het stenentransport per schip,

'T HElKE MOOKERHEIDE. MOOK.

16. Nabij de Mookcrschans achter het tegenwoordige klooster aan de Bovensteweg stond het zomerhuis ,,'t Heike" van H. de Gruijter uit Amsterdam. Deze prentbriefkaart dateert van omstreeks 1920. De opname is gemaakt in de richting van het viaduct.

17. In het begin van de jaren dertig gaf fotograaf L. Elbers te Plasmolen deze ansichtkaart uit van twee fraaie landhuizen nabij de Mookerschans en de Bovensteweg. Het pand links werd omstreeks 1930 gebouwd voor de op de vorige bladzijde reeds genoemde H. de Gruijter. Deze villa werd later het buitenverblijf van ingenieur Van Noppen, fabrieksdireeteur te Nijmegen, en in 1949 de ambtswoning van burgemeester H.G .H. de Mulder, de opvolger van de heer Sengers. In 1954 werd dit landhuis een klooster en bejaardentehuis van de zusters passionistinnen. Rechts ziet u de in 1944 verwoeste villa "De Bieberg", die in 1932 werd gebouwd voor de heer N. Lisone uit Breda. Hier hebben later achtereenvolgens nog gewoond de Nijmeegse families Th. Lamers en J. van Hout.

Groote Overstroominq in Noord·Limburg, Mook overstroornd 3. Januari' 1926. alto. Mosa. Lo Co, Cres Cens. hUC. app ULli. UsqUe.

18. De gerneente Mook en Middelaar werd herhaalde malen getroffen door ernstige overstromingen. In de periode waarover deze bundel handelt, was dat met name in 1880, 1920, 1926 en 1929. Op 3 januari 1926 yond de grootste overstroming plaats; grote delen van Brabant, Gelderland en Noord-Limburg werden door de watersnood getroffen. Deze foto werd gemaakt vanaf de Knollenberg en laat duidelijk zien hoe ver het water stond. U kunt zich nu ook een beeld vormen van de geringe bebouwing in Mook destijds. Op de tweede regel van de op deze fotokaart afgedrukte tekst kunt u lezen: Vanuit de diepe bedding is het wassende water van de Maas gekomen tot hier toe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek