Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4686-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In eerste instantie zult u waarschijnlijk denken dat deze opname is gemaakt vanuit Katwijk. Dan vergist u zich echter, want ook dit is een beeld van de watersnood in 1926. Het gebied waar nu het bungalowpark van Mook ligt, werd toen door de fotograaf met een bootje bevaren; in "betere" tijden zag men hier de boeren ploegen en de koeien grazen. Voor de kweekschool "Maria Immaculata" ziet u het voormalig draadwarenfabriekje en het huis van de familie J. Vos. Bij de bomen ligt de overstroomde Rijksweg. De toren links van de kapel bij de kweekschool is die van de parochiekerk van Katwijk.

20. Hier ziet u de Mortel op een ansichtkaart van omstreeks 1922. Hoewel de opname vrij onduidelijk is, hebt u toch een voorstelling van het agrarische karakter van Mook in die tijd. Het handjevol boerderijtjes dat u op deze foto kunt ontwaren, was toen vrijwel de enige bebouwing in het gebied ten oosten van de Rijksweg. Tot aan de spoordijk zag men hier aIleen bouw- en weilanden en een enkel huisje en bedrijfje. Aan de Groesbeekseweg stonden aileen de kalkzandsteenfabriek, villa "Nederberg" en "Het Heihuis". De naam "Mortel" (drassige grond) zegt het al: het was hier in vroeger eeuwen een erg moerassig gebied. Daarover leest u op de volgende bladzijde meer.

21. Nog een beeld uit de Mortel, maar dan uit circa 1900. Het niet meer bestaande huis links op de voorgrond is gebouwd in 1727 en werd gedurende ongeveer een eeuw bewoond door de familie Van Kesteren. Daarachter is nog net zichtbaar het huis van J. Arts (Jan van Miek), waarin later P. Klaassen heeft gewoond. Achter het Mariakapelletje bij de drie bomen staat het huis, genaamd "de hut", van H. Klaassen, die de fraaie bijnamen "Hen uut de hut" en "Hutsen Hen" had. Het kapelletje staat er nog steeds. Over dit oude gebouwtje zijn geen historische gegevens voorhanden. Volgens de legende van "Onze Lieve Vrouw van de Dwaallichtjes" waren na de veldslag op de nabijgelegen Mookerhei in de moerassen in dit gebied op iedere donkere herfst- en winteravond blauwe vlammetjes te zien. De toenmalige bevolking van Mook meende dat dit de zielen waren van de verslagenen die geen rust konden vinden. Men bouwde toen dit Mariakapelletje en sedertdien bleef het rustig in de moerassen.

22. Hoewel veel prentbriefkaarten om begrijpelijke redenen, maar ten onrechte, van de vermelding "Mookerheide" werden voorzien, is het onderschrift op deze kaart geheel juist. In de jaren dertig werd op de Mookerhei ijverig zand en grind gewonnen. U ziet hier de " Grindindustrie v. Th. Arts Mook" bezig met de afgraving. Op de achtergrond de Mortel; links ligt de Rijksweg (niet zichtbaar). Na de oorlog werd hier de camping "De Mookerheide" gevestigd.

, '-

_ .?.. ,

Theeschenkerij "De Mookerschans" op de Mookerheide

23. Op deze ansicht zien we theeschenkerij "De Mookerschans" van J. Kraft aan de Groesbeekseweg omstreeks 1930. Volgens de tekst op de achterzijde van deze kaart had men van hier uit het "Mooiste panorama van Nederland" en waren .Bij helder weder 96 torens te zien" ... Vermoedelijk deed de heer Kraft wat in de thee van zijn gasten! De pagode werd later een cafe-restaurant en wordt sinds 1966 als waning gebruikt.

PA ORAMA VAN AF DE PAPE BERG. MOOKERHEIDE. MOOK BIJ NIJMEGE .

24. Panorama op Mook vanaf de Papenberg omstreeks 1922. Jammer genoeg is deze prentbriefkaart van niet al te beste kwaliteit. Heel duidelijk blijkt echter hoeveel rijker onze gemeente nu met bos en heide is gestoffeerd. Toen was de Papenberg vrij kaal en zanderig en ook op de aangrenzende Mookerhei was de begroeiing veel geringer. Het was een eenzaam en woest gebied, dat de bekende verwensing "Loop naar de Mookerhei" deed ontstaan. U kunt die verwensing nu echter zonder meer als een goede raad beschouwen, want het is er prachtig. U kunt er heerlijk wandelen en genieten van mooie vergezichten over het Maasdal. Sedert 1926 is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten eigenaresse van de Mookerhei. Op 14 april 1574 yond hier, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de bekende veldslag plaats tussen de Spaanse en Nassause troepen. Hierbij sneuvelden de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau. Ter herinnering aan deze slag draagt een oud huis aan de voet van de Mookerhei de naam "Die Swaere Noodt". In de protestantse kerk te Heumen is een monument opgericht ter nagedachtenis aan de beide graven.

25. U ziet hier een winters landschap van de Bisselt in de jaren dertig en wei in de mobilisatietijd, getuige het militaire wachthuisje links achter de bomen. Rechts ziet u het toenmalige cafe ,,'t Zwaantje" van H. Meeussen Sf. (in de oorlog verwoest, maar weer herbouwd). Op de voorgrond bij de voorste boom ziet u nog het dakje dat destijds stond op de in 1913 door bewoners van de Bisselt gebouwde waterput. Deze put (ongeveer 57 meter diep) diende voor de watervoorziening van de Bisselt en is thans een echoput. De paal met ronde kop vlakbij de put gaf de plaats aan van de provinciegrens van Limburg en Gelderland.

26. De fanfare (nu harmonie) "Erica" werd opgericht op 15 april 1895 door het toenmalige hoofd der school, Joh. M.P. Broeder. "Erica" kwam onder de bekwame en bezielende leiding van Broeder tot zulke hoge prestaties dat het korps reeds in 1910 in de afdeling "uitmuntendheid" speelde. U ziet hier het muziekgezelschap in 1908; te beginnen op de achterste rij zien wij, telkens van links naar rechts: A. Thomassen, A. v.d. Logt, A. Cremers, H. Sengers (de latere burgemeester), W. Thissen, A. Hendriks, J. Teerling, A. Goossens, P. v.d. Logt, W. Goossens, E. Hanssens, K. Thunnissen, F. Hermsen, J. v.d. Logt, Th. van Beuningen, J. Thomassen, W. van Beuningen, H. Thissen, M. Strik, J. Thissen, H. Tunnessen, F. Sengers, de rector van het klooster "Maria", Joh. Broeder, burgemeester F. Cooijmans, kapelaanJ. Nabben, G. Vos, J. Cleve, H. Hendriksen P. van Hees.

27. Op deze foto uit 1926 ziet u gemeenteveldwachter A.J. Beker op het bordes voor het oude gemeentehuis. De veldwachter, die ook gemeentebode was, houdt hier bij de auto een oogje in het zeil. De heer Beker was tevens onbezoldigd rijksveldwachter in deze gemeente. Hij kwam in 1924 naar Mook en was hier tot aan zijn dood op 31 oktober 1945 werkzaam.

28. N adat de gemeentebestuurders en het person eel meer dan zeventig jaar in het van 1867 daterende gemeentehuis hadden geresideerd, kon op 23 juni 1939 dit statige raadhuis in gebruik worden genomen. Het ontwerp van dit ruime gemeentekantoor was van de Nijmeegse architect J. Coumans. Het gebouw was gesitueerd tussen de kerk en de Rijksweg. Op woensdag 20 september 1944 - vijf jaar na de bouw - werd dit gemeentehuis in brand geschoten. Ook de scholen, de pastorie en vele huizen en overige bebouwing van Mook en de Bisselt brandden die dag af. Rechts van het raadhuis ziet u achter het schuurtje de niet meer bestaande woning van de dames Van Lindert en de eveneens verdwenen slagerij De Kanter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek