Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4686-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Uit een beschrijving van het hertogdom Limburg in 1851 van G.M. Poehl te Weertciteren wij: "Niet ver van Middelaar ligt denzogenaamde Plasmolen, zijnde eene herberg met eene bakkerij en eenen korenrnolen, die zijnen naam ontleent aan eenen uitgestrekten plas ofvijver ... " De Plasmolen moet overigens al sedert de middeleeuwen bestaan, want in een schepenprotocol te Nijmegen uit 1451 schijnt deze naam voor te komen. Omstreeks 1863 waren het logement "De Plasmolen" en de watermolen eigendom van Barthold F.J.A. baron van Verschuer, schoonzoon van jonkheer Van Riemsdijk uit Maastricht, de voormalige eigenaar. In 1877 werd het bedrijf van baron Van Verschuer gepacht door G. Schippers uit Cuijk. De foto dateert van 1885, toen het bedrijf in pacht kwam bij molenaar Mathias van der Grinten nit Kranenburg. Rechts van het logement ziet u het gebouwtje waarin het molenaarsbedrijf was gevestigd.

Hotel "De Plasmolen" Mook bij Nijmegen.

),

12A. 50 Nebr.. .?.. d. Gnu tea.

30. In 1907 zag "De Plasm olen" er zo uit. Mathias van der Grinten had het logement inmiddels orngedoopt in "Hotel". Het werd toen beheerd door zijn zoons Alphons en Harrie van der Grinten. Rond 1910 werd het hotel weer uitgebreid en telde toen niet rninder dan vijfenveertig kamers. Het hotel was in die tijd nog steeds in pacht bij de Van der Grintens; pas rond 1918 werd het eigendom van Alphons van der Grinten. De graanmaalderij was toen inmiddels opgeheven en voortaan deed het waterrad dienst voor het opwekken van elektriciteit.

31. Op deze prentbriefkaart uit 1910 ziet u een van de in Londen uitgediende "dubbeldekkers" die Alphons van der Grinten opkocht om daarmee ten gerieve van zijn gasten de "Auto-omnibusdienst Nijmegen-Plasmolen-Gennep v. v." te stichten. De prijs per rit enkele reis Nijmegen-Plasmolen-Gennep bedroeg vijfenveertig cent. Deze busdienst was echter geen lang leven beschoren: in 1913 werd hij verdrongen door de stoomtramlijn van de Maas- Buurtspoorweg Nijmegen- Venlo vice versa.

32. In de zomer van 1929 werd hotel "De Plasmolen" door een brand grotendeels verwoest. Een brandend strijkijzer van een van de hotelgasten schijnt de oorzaak te zijn geweest.

33. Alphons van der Grinten bleef niet bij de pakken neerzitten. Onder architectuur van Charles Estourgie te Nijmegen begon men snel met de wederopbouw van het hotel. En zie hier "De Plasmolen" - uit de brand - in 1931 op een ansichtkaart die de plaatselijke fotograaf L. (Bertus) Elbers uitgaf. Het zal u ongetwijfeld ook opvallen dat de twee waterfietsers op de vijver meer belangstelling hebben voor de fotograaf dan voor de zeppelin boven het hotel, hoewel dit luchtschip hier een zeldzamer verschijnsel was dan een fotograaf. Zou Bertus Elbers dan toch ... ?

34. Dit opvallende landhuis werd omstreeks 1911 gebouwd voor de weduwe G. Momma-de Voogt. "Zonneheuvel", zoals deze villa werd genoemd, stond op de heuvel nabij de Rijksweg en de weg naar het Zevendal tegenover de Riethorst. Het water links op de achtergrond is niet de Mookerplas maar het water van de Maas, die weer eens buiten haar oevers was getreden. De Mookerplas is pas veertigjaar later ontstaan door ontzanding. U ziet hoe weinig begroeiing er toen was op de heuvel voor het landhuis.

~ -; :;.:~~ ~:::-_.~ . - ;~~~ -

Hotel-Pension .. Buitenlust~·"'· . -'---;;:~ ;.~,;~ "-":: ~_-::""":<'

P. H. Gommans, l)look -bij de Plasmolen,

- ., . -

35. Oostelijk van de Rijksweg te Plasmolen, ongeveer ter hoogte van de splitsing met de Witteweg, bouwde timmerman Willem Geerlings uit Amhem in 1907 een woning annex koffiehuis. Omstreeks 1910 werd Peter H. Gommans uit Sevenum eigenaar; hij ging het koffiehuis exploiteren als hotel-pensionbedrijf. Het kreeg de welluidende naam "Buitenlust". De heer Gommans - vader van wijlen Peter Gommans, die eigenaar was van het in 1956 in Mook gebouwde hotel "De Schans" - kreeg gelijktijdig een windmolen die op de heuvel achter "Buitenlust" stond in eigendom. Over deze korenmolen leest u op een van de volgende bladzijden meer. Deze ansichtkaart dateert van 1911. Enkele prijzen van .Buitenlust'' in dat jaar: biefstuk met aardappelen vijfenzeventig cent; een ontbijt bestaande uit brood, vlees, kaas, eieren, jam en koffie of thee zestig cent; een glas sherry of cognac tien cent en een flesje Pilsener bier vijftien cent!

23. MOOK (Holland)

36. Ter hoogte van hotel "Buitenlust" (links op deze toto uit 1915) ziet u een wisselplaats van de tramlijn Nijmegen- Venlo vice versa van de Maas-Buurtspoorweg. Deze lijn werd ontworpen door het Technisch Bureau "J. van Hasselt & De Koning" en aangelegd door het Aannemersbedrij£ C.P. Stuij, beide uit Nijmegen. Op 31 mei 1913 werd de lijn officieel geopend. Ongeveer drieentwintig jaar lang werd gereden met stoomtrams, waarvan het gehijg en gepuf bij de oudere lezers van dit boekje DOg wei weemoedige herinneringen zal oproepen. Een rit van Nijmegen naar Venlo duurde toen ruim vier uur. In 1934 werd overgeschakeld op dieseltrams. Het laatste railvervoer yond plaats op 17 september 1944. De tramlijn is na de oorlog niet meer hersteld; de N.V. Maas-Buurtspoorweg, nu Zuid-Ooster Autobusdiensten N. V. geheten, is zich geheel en met succes gaan toeleggen op het reizigersvervoer per autobus.

37. Hier ziet u hotel .Buitenlust'' rond 1930 met op de achtergrond de inrniddels van zijn wieken beroofde korenmolen. Links en rechts van "Buitenlust" stonden huizen die ook wei "commiezenwoningen" werden genoemd, omdat ze werden bewoond door ambtenaren van de inspectie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

38. Uit dezelfde tijd als de vorige ansicht dateert deze foto. Rechts het oorspronkelijke hotel-restaurant "Plasmolensche HoP' van G. van Elsen, die ook een benzine pomp had en rijwielhersteller was. Links lunchroom .Plaszlcht" van B.D. baron van Verschuer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek