Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4686-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

/ /

39. Hier een blik op de Rijksweg en de Riethorst. Deze foto is gemaakt rond 1930 ter hoogte van villa "Molenhorst" van de dames J. van Stempvoort en M. Smant, waar nu hotel "De Heuvel" staat. Links van de auto de tramlijn, daarachter de boerderij van G. Giesbers. Nog juist zichtbaar - achter het reclamebord van .Buitenlust'' - zijn de boerderijen van F. Simons, P. Franken en A. Queens. Direct rechts van de auto op de achtergrond de boerderij van Th. Hendriks. Links van de hoge bornen langs de Rijksweg het huis van fotograaf (toen ook VVV-secretaris) L. Elbers.

40. Van de drie huizen aan de Witteweg in de jaren dertig is helaas aileen deze foto beschikbaar, gemaakt vanuit het zwembad bij hotel "De Plasmolen". Van links naar rechts: nog juist zichtbaar her huis van J. Kerstens, het cafebedrijf van W. Bouhuis en het huis van rijwielhersteller J. Derks.

41. Deze fraaie luchtfoto van Plasmolen werd gemaakt kort na de aanleg van het zwembad in 1934. Omstreeks 1970 is dit bad voorgoed gesloten in verband met exploitatieproblemen. Die problemen waren onder andere een gevolg van de toenemende belangsteJling voor het tussen Mook en Middelaar gelegen plassengebied dat is ontstaan door afgraving van zand en grind in de jaren 1950 tot 1970 en dat nu wijd en zijd bekend is als "Eldorado" en "Mookerplas".

42. Toen er nog strenge winters waren, werd er regelmatig geschaatst op de vijver voor hotel "De Plasmolen", Deze foto werd gemaakt tijdens een schaatswedstrijd op 29 januari 1933. Op het eilandje onder de kale treurwilg musiceert fanfare ,,81. Caecilia" uit Middelaar onder leiding van J. van de Logt. Het is een drukte van jewelste op het ijs, maar kijkt u ook eens naar de menigte belangstellenden op de achtergrond! U ziet hier ook het huis van boswachter J. Kellendonk, dat op het terrein rechts van de .Ptasmolensche Hof" heeft gestaan.

43. Ook hotel-pension .Boschzicht'' is er niet meer. Na de oorlog kwam er her inmiddels opgeheven hotel "De Kooy" voor in de plaats.

44. Deze foto - een van de "juweeltjes" in deze bundel- werd gemaakt in 1890. Op de achtergrond ziet u het huis "Molendal" van de familie Krienen die hier "op" een gazon poseert, dat een koe voor een smakelijk weiland zou hebben aangezien. "Molendal" stond nabij de oude watermolen aan de Kiekbergsebaan en werd in later tijden als cafe-restaurant geexploiteerd door R. Peters. Blijkens een advertentie in de jaren twintig had de heer Peters bij zijn cafe-restaurant een theetuin met "een frisch en lommerrijk zitje, schitterend gelegen aan den voet van den Kloosterberg". De Kloosterberg is zo genoemd omdat lange tijd na een opgraving van resten van een gebouw werd verondersteld dat hier een klooster had gestaan. Verdere opgravingen in later tijden toonden aan dat deze ruines niet van een klooster maar van een Romeinse villa (uit circa 125 na Christus) waren.

45. Hier ziet u de watermolen waarvan op de vorige bladzijde sprake was. Oorspronkelijk was dit een papiermolen. Het ankerjaartal geeft 1725 aan, maar waarschijnlijk bestaat hij allanger. Rond 1850 werd de molen omgebouwd tot olie- en pelmolen. Vanaf omstreeks 1860 werd er koren gemalen. Na 1910 was Alphons Verouden mer molenaar. Het molenrad werd gedreven door water uit de zogenaamde Molenbeek door middel van een geopende sluis in het Groene Water. Het water liep door een goot naar het rad, zoals op de ansicht is te zien. Verouden - u ziet hem hier in de deuropening - genoot in de wijde omtrek veel bekendheid door het feit dat hij de molenstenen z6 wist te scherpen en te vlakken dat het meel koud in de zak.ken viel, De wijze van scherpen en vlakken was uitsluitend aan hem bekend. Op 18 oktober 1944 stierfVerouden als slacbtoffer van bet oorlogsgeweld. Het molenrad beeft sedertdien geen dienst meer gedaan. De molen staat nu op de monumentenlijst.

46. Vanaf "de bleek" voor het huisje van J. Arts (Jan Papier)-waarin later noghebben gewoond J. (Hannes) Kerstens, J. Peters (Jan de Kruk) en Willern Wijnhofen - nog een blik op de watermolen in 1910. Links achter de bornen staat het al beschreven huis "Molendal". Rechts van de rnolen ziet u een uitkijktoren die een imitatie zou kunnen zijn van de Parijse Eiffeltoren. Deze uitkijktoren is ornstreeks 1920 afgebrand en heeft gestaan nabij de windmolen achter hotel "Buitenlust".

Mook bij Nijmegen. HOtel "De Plasmolen" Gezlcht van den Uitzichttoren

47. Bovenstaande opname is rond 1907 gemaakt vanaf een uitkijktoren die op de Kloosterberg, oostelijk van de St.-Maartensweg, heeft gestaan. Op de voorgrond het dak van het al genoemde huis van Jan Papier. Links staat in vol ornaat de al vaak in dit boekje genoemde windmolen met zijn rood-wit-blauwe wieken. Deze korenmolen - een bovenkruier - werd omstreeks 1862 gebouwd door Karel van Dum, voorheen molenaar bij "De Plasmolen", Karel van Dum stierf in 1880, waarna zijn schoonzoon, WilIem Verouden, het molenaarsbedrijf voortzette. Diens zoon Alphons is, voor hij naar de watermolen ging, hier oak nog enige tijd molenaar geweest. Omstreeks 1924 had de molen geen wieken meer en werd hij gebruikt als atelier door de kunstschilder Leo Niehorster. Vanaf 1930 deed hij dienst als woning van de Friese arts Alb. Daan. Deze molen is in 1944-1945 - evenals aile bebouwing van Plasmolen - verwoest.

DE ZEVENBERGEN. OMSTREKEN PLASMOLEN - MOOK.

/

48. Het tussen Plasrnolen en Middelaar gelegen landgoed "De Zevenbergen" is lange tijd eigendorn geweest van de Nijrneegse advocaat en procureur mr. J. Santrnan. Mr. Santrnan riep een stichting in het leven tot behoud van dit landgoed. Bovenstaande ansicht uit 1925 toont u het landhuis dat rnr. Santman hier bouwde. In de Tweede Wereldoorlog is deze villa nagenoeg geheel verwoest. In 1950 werd het landhuis herbouwd en de heer Santrnan heeft hier tot aan zijn dood in 1963 gewoond. Na zijn overlijden is de Vereniging tot Behoud van Natuurrnonurnenten bestuurster van de stichting "De Zevenbergen" geworden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek