Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4686-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Deze foto werd omstreeks 1915 nabij het ven "De Geuldert" gemaakt. Rechts het huis van J. Goossens aan de Schildersweg en op de achtergrond een soort torentje dat toen het atelier van de kunstschilder Jacq. van Mourik was. lets naar rechts ziet u nog net de wieken van de windmolen. Het veld waarop de korenmijt staat is sinds 1946 het kampeerterrein van de familie Van Kesteren. Reeds in 1917 werd op een gedeelte van dit terrein, toen eigendom van G. Giebels, gekampeerd.

"Bijeenkomst van Schilders en Natuurmenschen"

. R.producti. noor schilderij yon J. yon Maunie

50. Dankzij de actieve Plasmolense fotograaf en uitgever van ansichtkaarten Bertus Elbers kunt u hier een reproduktie zien van een schilderij van Jacq. van Mourik nit de jaren dertig, voorstellende een bijeenkomst van schilders en natuurmensen te Plasmolen. Dit bijzonder fraaie doek is in de oorlog 1940-1945 verbrand. Van links naar rechts heeft J acq. van Mourik met zeer treffende gelijkenis afgebeeld: Th. ten Haaf (HeIse Thij), kunstschilder Th. Deckers, G. Giebels (Gradje Kniep), mevrouw Broeckman, Gerrit Voet, J. Goossens (Cobus Muus) en J. Kerstens jr. Op de voorgrond zien we de meester zelf en rechtszijn echtgenote, Mies Tom. Jacq. van Mourik overleed te Plasmolen op 30 december 1971. Bijna zijn hele leven heeft hij hier gewoond. Hij was de nestor van de vele kunstenaars die zich hiervestigden.

H et greene water b.] Hotel

"de Plasmolen" Ucbr. v . d.

Crr inten, xtook a. d. Maas,

51. Op onze wandeling op het landgoed St. -J ansberg brengen we natuurlijk ook een bezoekje aan het Groene Water. Dit fraaie stuwmeer - dat zijn naam ontleent aan de weerspiegeling van het groene geboomte rondom - ziet u hier afgebeeld op een prentbriefkaart uit 1906.

52. Deze ansichtkaart van het bekende beekweggetje op de St.Jansberg kon ook nti gemaakt zijn. Aileen de heer op de bank ziet er wat "antiek" uit, maar deze foto is dan ook van 1916.

53. Nu wij over St.-J ansberg spreken gaan wij weer even terug in het verre verleden. Waaraan dit praehtige natuurgebied - waarvan sinds 1970250 hectare eigendom is van N atuurmonumenten - zijn naam dankt is niet precies bekend. J. Craandijk sehreef in 1882 dat het landgoed heeft toebehoord aan de eommanderij van St. Jan te Nijmegen. In een latere besehrijving wordt verondersteld dat de naam is ontleend aan een Duitse Forsterei die hier zou hebben gestaan en die "St.-Johannesbureht" zou hebben gebeten. Vast staat dat het landgoed in 1837 eigendom werd van jonkheer Van Riemsdijk. Bovenstaande prent - vervaardigd door Julia M. barones van Verschuer, een achterkleindochter van de latere eigenaar baron Barthold van Verschuer - toont duidelijk hoe mooi het hier was.

Gezicht van den Uitziehrtoren op Hotel "de Pla molen." :M'OOK bij ~ijmegen.

54. Vanaf de uitkijktoren op de Kloosterberg werd in 1910 deze opname gemaakt. Tussen het geboomte zien we hotel "De Plasmolen" en op de achtergrond de uitgestrekte Middelaarse hei met haar schrale bouw- en weilanden. In deze streek kwamen ook veel moerassen voor, vandaar namen als "Grote Siep" (nu weer herleefd, maar dan als terrein voor dagrecreatie), "Kleine Siep" , "Kromven" enzovoort. Het landschap is mer onherkenbaar veranderd. Waar eens moeras, heide en bouw- en weiland waren, glinstert nu water. De tussen het riet, de brem en de hei spelende Middelaarse jeugd, de grazende koeien en de ploegende boeren hebben hier plaats gemaakt voor waterrecreanten nit de regio, voor bonte tenten en caravans en voor villa's en bungalows.

55. Op deze bladzijde een mooie ansicht uit 1925 met een fraai panorama op Plasmolen en Middelaar, gezien vanaf "Zonneheuvel". Links de boerderijen van Th. Hendriks en G. Hendriks in de Riethorst. Op de achtergrond ziet u de twee torenspitsen van de Cuijkse St.-Martinuskerk die in 1911-1912 werd gebouwd.

56. Nauwelijks een half jaar later zag men vanaf "Zonneheuvel" hetzelfde gebied als op de vorige foto geteisterd door de watersnood van 3 januari 1926. Het water stand bijna tot aan de voet van de heuvels. Op de voorgrond ziet u van links naar rechts de boerderijen van G. Hendriks en J. Kersten en op de achtergrond van links naar rechts de boerderijen van J. Janssen, P. Thoonen en C. Siebers.

57. Nog een beeld van de watersnood in 1926. Deze foto werd gemaakt nabij het huis van J. Schonhoven Sf. aan de Heikant, Behalve de drie rnilitairen en de roeier links - wier namen niet konden worden achterhaald - ziet u van links naar rechts A. Lernmens (Toon de smid) met zijn twee zoons Alphons en Harne, W. Lemmens, H. Verheijen, J. Schonhoven jr., H. Groenen, rijksveldwachter Th. Koenders met Anna Lemmens, H. Siebers met Hans Lemmens en Sj. Gommans. Op de achtergrond in het water het huis van de familie G. JanssenLemmens.

58. In 1934 werd dit kiekje gemaakt. Achter een aantal in middeleeuwse kledij uitgedoste personen zien wij de fanfares "St. Caecilia" en "Erica" uit Middelaar en Mook. De optocht beeldde de sage uit van .Krste Trui", Volgens deze sage ligt ergens in de Riethorst een schatkist begraven van de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau, die tijdens de slag op de Mookerhei sneuvelden. Een hier woonachtig vrouwtje, bezeten door de begeerte naar deze schat en daarom .Kisre Trui" genoemd, woelde praktisch de hele Riethorst om, maar zij vond de schat niet. Een boerenknecht had meer geluk, maar toen hij riep: "Ik heb ze bij de hand" kwam er een rood duiveltje te voorschijn, dat mededeelde: "Ik heb ze bij de tand" en met de kist in de diepte verdween.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek