Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4686-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De Plasmolense fotograaf Bertus Elbers gaf in 1910 deze mooie prentbriefkaart van Middelaar uit. U ziet hier de parochiekerk, die tijdens de Tweede Wereldoorlog geheel verwoest werd. Dit kerkgebouw dateerde van omstreeks 1350, toen het in de plaats kwam van een in de twaalfde eeuw gesticht houten kerkje. Omstreeks 1450 werden toren, koor en zijkapel aangebouwd. In 1596, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd de kerk grotendeels verwoest. Pas in 1620 was de herbouw zover gevorderd dat het kerkgebouw weer in gebruik genomen kon worden. De toren kon pas in 1636 hersteld worden. Nadien zijn er nog enkele kleine uitbreidingen aangebracht. In het jaar dat deze foto werd gemaakt, was H. Noy pastoor van Middelaar. De toenmalige pastorie ziet u rechts van de kerk achter het huisje van kleermaker J. van Mil. Links van de kerk staan de huizen van V. Gijsbers en H. Bouhuis. Op de voorgrond een gedeelte van "De Kolk".

60. Rond 1920 werd deze foto gemaakt van de Dorpsstraat in Middelaar. Links het huis van de familie Beuming, daarachter nog net zichtbaar het huis van V. Gijsbers (later bewoond door G. Verheijen en F. Thijssen). Op de voorgrond rechts een gedeelte van de school en het huis van schoolmeester P. Claessens. U ziet op de achtergrond verder het cafe (tevens winkel en bakkerij) van G. Smits. Evenals de kerk zijn ook deze huizen tussen 17 september 1944 en 9 februari 1945 door het oorlogsgeweld verwoest.

61. De boerenhoeve "Middelaer Huys" - op deze foto uit 1925 gezien vanaf de Maas-was een oud bezit van de familie Bergeruit Venlo. In vroeger tijden hebben hier een Romeins fort en later een burcht, afwisselend toebehorend aan de hertogen van Gelre en van Cleve, gestaan. In 1387 werd het kasteel, dat toen toebehoorde aan Arnold van Heumen, heer van Middelaar, door graafWillem van Gelre veroverd. In 1418 kreeg hertog Adolf II van Cleve het slot in pand van Reinald IV van Gelre. Johan van Cleve veroverde het kasteel in 1504. Heren van Middelaar werden toen onder anderen Johan en Arnold Schenck van Nydeggen. In 1641 werd het kasteel veroverd door prins Frederik Hendrik van Oranje, die de burcht bij zijn dood naliet aan de koning van Pruisen. Medio 1702 werd het slot door Franse troepen verwoest. Nu nog zijn enkele resten van de voormalige grachten van het kasteel te zien.

62. Aan de Maas tegenover St. Agatha stond omstreeks 1900 de Steen- & Pannenfabriek "De Kop'' van de familie J .H. van Aemsbergen. Voorheen was deze fabriek eigendom van H. Hamer. In 1916 werden de fabrieksgebouwen gedeeltelijk gesloopt en sindsdien is hier de boerenhoeve van de familie Mulders gevestigd. Links onderaan op deze fraaie prentbriefkaart nog een mooi kiekje van de Dorpsstraat, waaraan door de afzender van deze kaart, met veel gevoel voor humor, de weidse naam "Boulevard!" werd gegeven.

63. De Middelaarse bevolking is ook op cultureel gebied allang actief, getuige deze helaas nogal verfomfaaide foto uit 1910 van de plaatselijke zangvereniging "Orpheus", ook wel .Liedertafcl'' genaamd. Wellicht kennen de oudere inwoners van Middelaar nog weI enkele mensen op deze foto. De auteur van dit boekwerkje is er niet in geslaagd aile namen te achterhalen, ondanks veelvuldige navraag.

64. Behalve zingen kan men in Middelaar ook aljaren voetballen, soms zelfs zo dat "de stukken erafvliegen". Wij zien hier voetbalvereniging "Sparta" in 1920, de voorloper van ons aller "Astrantia". Staande, van links naar rechts: Sj. Gornmans, J. Janssen, Jos. Janssen, H. Gommans, K. Derks, J. Geenen, H. Lem, L. Geenen, W. Francissen en W. Singendonk. Voor hen, van links naar rechts: M. Verheijen , H. Kellendonk, F. Kellendonk, J. Francissen, Th. Kuipers en H. Singendonk.

65. Bertus Elbers kon in 1931 nog aile tijd nemen voor het maken van een groepfoto midden op de Dorpsstraat. Deze unieke opname (van het grootste gedeelte van het Middelaarse "manvolk") werd in dat jaar gemaakt ter gelegenheid van eenjubileum van de plaatselijke Boerenleenbank. U ziet hier op de eerste rij, zittend van links naar rechts: raadslid H. Thoonen, wethouder G. Teunissen, burgemeester H. Sengers, P. Smits, J. Schonhoven sr., Sj. Pouwels, pastoor F. Veugelers, P. Sengers en J. Janssen. Op de tweede rij: M. de Groot, F. Simons, J. ten Haaf, P. Peters-Sengers, Th. Hendriks, F. Thijssen, A. Janssen en C. Siebers. Achter hen: H. Vos, P. Thoonen, Sj. Simons, J. Hermsen, R. Horsten, P. Verheijen, P. Lamers, P. Willems, P. Derks, G. Kaal, A. Derks, H. Groenen, P. Beuming, P. Lamers, H. Siebers, H. Hendriks, A. Lemmens, H. Derks, A. Lamers, J. Goossens, W. Cobussen en G. Smits.

66. Een persoon die zeker een plaatsje in deze bundel verdient, is Grad Lemmen uit Middelaar, die maar liefst veertig jaar lang gemeenteveldwachter was. Hij ging met pensioen op 17 december 1925. De heer Lemmen was toen eenentachtigjaar oud!

67. Hoewel deze molen op het territoir van de gemeente Heumen stond, mag hij niet in deze bundel ontbreken, want ook "onze" Molenhoek dankt hieraan zijn naam. De .Heumensche Molen" stond op de plaats waar nu de familie Reintjes woont. Hij was aanvankelijk eigendom van J. Cleve. In 1908 werd hij aangekocht door Fr. Lelieveld. Deze verkocht de molen omstreeks 1921 aan de gebroeders Van Bergen te Mook. Omstreeks 1928 is de molen door een brand geheel verwoest.

Hotel-Restaurant, Heumensche Molen, G. J. Gerr"ts van Wees.

68. Het tegenwoordige hotel-restaurant .De Molenhoek" van het familieconcem Van der Valk heette in 1922 (hoe kan het ook anders) "Heumensche Molen" en was toen eigendom van de familie G.J. Gerrits-van Wees. Daarv66r was dit bedrijf van de familie Thoonsen. In de jaren dertig was C. Martens eigenaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek