Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4686-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Ter hoogte van de tegenwoordige parochiekerk van Molenhoek werd omstreeks 1920 deze foto van de Stationsweg in de richting van de Rijksweg gemaakt. Rechts ziet u het huis waar de familie Ladner-van Baal woonde en daarachter de boerderij van de familie Pruijn. Links van postbode Jan v.d, Logt staan de huizen van F. Teunissen en de familie Arkesteijn.

70. Op 15 december 1906 vestigde rich een kleine gemeenschap van paters passionisten in Mook om hier een klooster te stichten. Begin 1907 koch ten de paters voor de bouw van hun eerste klooster een stuk grond aan de Stationsweg van de al genoemde molenaar J. Cleve voor de som van f 1000,-. Op 4 juli 1907 werd de eerste steen gelegd en reeds op 27 oktober van datzelfde jaar (!) konden de paters hun intrek nemen in het klooster, waarvan bovenstaande foto. De bouwkosten bedroegen in totaal f 17.600,-. De paters hadden f 10.000,geleend bij de leverancier van de stenen voor de bouw en zaten nu met het probleem hoe zij deze schuld moesten aflossen. Door bemiddeling van de trappisten van Tegelen ontvingen de paters een schenking van f 10.000,-, waarmee zij de lening in een klap konden aflossen. De stichter en eerste overste van het klooster was pater Clemens Fleischeuer uit Leyenbroek-Sittard.

71. De opbrengsten uit het bij de ouderen nog welbekende liefdewerk "De Kruispenning" en het door de paters vanaf 1912 uitgegeven tijdschrift "Golgotha" maakten het mogelijk om in 1913 het klooster "Mater Dolorosa" uit te breiden met een vleugel van tweeendertig meter in de richting van de huidige kerk. Bovenstaande foto, genomen vanuit de kloostertuin, dateert van 1926, juist na het gereedkomen van weer een verdere uitbreiding van het klooster met onder andere een afzonderlijke kapel. Tot 1925 hadden de paters een kapel in het kloostergebouw. Rond de kapel van de paters is heel wat te doen geweest. Jarenlang mochten namelijk de Molenhoekers ingevolge een bisschoppelijk verbod niet bij de paters gaan kerken. Molenhoek ressorteerde officieel onder de parochie Mook, maar de inwoners namen met dit verbod geen genoegen: de zogenaamde kapelkwestie kreeg landelijke bekendheid. In 1934 werd de kerk gebouwd.

72. Deze prentbriefkaart dateert van 1923. De aanduiding "Mookerheide Mook" links onderaan, is we! misleidend; deze benaming kan aileen bedoeld zijn voor het kasteel rechts op de achtergrond. De villa's links staan (tot op de huidige dag) aan de Stationsstraat, diegezien de voortuinen op de foto - toen we! erg smal geweest moet zijn. Deze leuke landhuisjes werden omstreeks 1920 gebouwd door J. Beckers, bedrijfsleider van een plaatselijke groente- en vruchtendrogerij.

p 1<astee op de MooKerheide

73. Het kasteel "De Mookerheide" werd gebouwd tussen 1902 en 1905 voor Jan J. Luden van Heumen. Luden heeft het kasteel bewoond tot 1907, waarna hij naar Frankrijk vertrok om zich met de ornithologie (vogelkunde) bezig te gaan houden. In 1909 werden het kasteel en het Iandgoed (circa 140 hectare groot) aangekocht door A.M. Vroeg, die er tot 1934 heeft gewoond. Nadien stond het kasteel !eeg tot het in de Tweede WereIdoorIog door de Duitsers in beslag werd genomen. In 1947 werden het gebouw en het Iandgoed in zwaar gehavende toestand aangekocht door de dominicanessen van Bethanie uit Venlo. De ansicht dateert van 1906, toen het landgoed nog grotendeels beplant moest worden.

74. De Vexma was ruim zeventig jaar in Molenhoek gevestigd. Dit bedrijf was de eerste asfaltplatenfabriek in Nederland en heette daarom aanvankelijk .Eerste Nederlandsche Asphaltplatenfabriek Mook". Het bedrijf is hier gevestigd door de familie De Both. U heeft hier een beeld van het fabrieksgebouw omstreeks 1920. Op de voorgrond ziet u de spoorlijn Nijmegen- Venlo.

75. Tot 1928 was "De Grote Lier" in Molenhoek een woest heidegebied. In dat jaar kochten Alph. Thijssen uit Beuningen, H. Meussen uit Mook en Fr. Lelieveld uit Molenhoek dertig hectaren van dit gebied aan om hier een fruitteeltbedrijf te gaan uitoefenen. In de jaren dertig was Alph. Thijssen aileen eigenaar en nadien kwam het fruitteeltbedrijf in eigendom bij de familie Peters. Deze foto werd gemaakt tijdens de ontginning van "De Grote Lier" in genoemd jaar. U ziet op de indrukwekkende tractor Alph. Thijssen en zijn zoons Piet en Guus; op de achtergrond derde van links Fr. Lelieveld jr. en vierde van links H. Meussen; op de voorgrond derde van rechts Tr. Lelieveld, vierde van rechts M. Lelieveld en vijfde van rechts G. Lelieveld.

76. Het spoorwegstation Mook-Middelaar werd gebouwd tijdens de aanleg van de lijn Nijmegen- Venlo in 1882-1883. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de Staatsspoorwegen deze lijn nagenoeg parallel te laten lopen met de Rijksweg door deze gemeente. Het trace hiervoor stond al nauwkeurig op papier; de lijn zou komen te liggen in het gebied dat nu bekend is als de Mookerplas. Allerlei acties en rekesten van Brabantse gemeentebesturen hebben bewerkstelligd dat de lijn bij Mook over de Maas en via Cuijk werd gelegd. Op 1 mei 1883 vond de officiele opening plaats van deze lijn. U ziet hier een foto uit 1904 van het station en de personentrein 387 Arnhem-Nijmegen-Maastricht-Luik. Op 15 mei 1938 werd het station Mook-Middelaar gesloten voor personenvervoer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek