Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4687-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Bijna op de kop afvijftien jaar nadat ik de laatste hand legde aan deell van "Mook en Middelaar in oude ansichten" voltooide ik het tweede deel, dat nu voor u ligt. De grote tijdsspanne tussen beide delen behoeft wei enige verklaring.

Na het verschijnen van deell ontving ik van verschillende kanten reacties dat men ook prentbriefkaarten en oude foto's voor publicatie beschikbaar had willen stellen. Ik nam mij toen voor in de toekomst nog een deel2 samen te stellen, indien ik daarvoor ook voldoende geschikt materiaal zou kunnen krijgen. Het kwam er echter niet van, enerzijds door tijdgebrek en anderzijds omdat het aangeboden materiaal voor een tweede boekje toch te gering bleef.

Dat er nu toch een deel2 het levenslicht heeft kunnen aanschouwen, is in belangrijke mate te danken aan het feit dat ik kon putten uit een grote collectie oude ansichten, die de heer G . Th. M. Janssen uit Middelaar in een ti j dsbestek van enkele jaren heeft weten op te bouwen. Ongeveer de helft van de prentbriefkaarten in deze bundel stamt uit zijn verzameling, die hij geheel belangeloos ter beschikking stelde. Daarnaast kreeg ik aile medewerking van de Archiefdienst Middelaar-Plasmolen, die dankzij georganiseerde fototentoonstellingen veel unieke foto's heeft kunnen vergareno Ook pater HonoriusFleuren uit Grave stelde spontaan diverse ansichten en foto's uit het Passionistenarchief be-

schikbaar. En nog van vele anderen kreeg ik ansichten, foto's en informatie.

In 1973 kon ik slechts met moeite voldoende ansichten en foto's bijeen krijgen om een representatiefbeeld van de gemeente Mook en Middelaar in "grootvaders tijd" te laten zien. Voor deel 2 was het aanbod echter z6 groot dat ik erg veel moeite had met de selectie. Deze keer was er zoveel schitterend materiaal voorhanden dat dit deel zelfs meer afbeeldingen telt dan het vorige. Ik ben iedereen zeer erkentelijk voor de medewerking aan de totstandkoming van deze bundel. Dat geldt ook voor Heemkundekring "De Grenssteen", die deze uitgave financieel mogelijk heeft gemaakt.

Op uw tweede rondwandeling door de gemeente Mook en Middelaar in "grootvaders tijd" zult u zo af en toe wat herkennen en herinneren van hetgeen u op uw eerste tocht hebt gezien. Ik heb echter getracht zo min mogelijk in herhalingen te vallen, maar daarentegen zoveel mogelijk nieuwe informatie te geven. Misschien krijgt u dan hetzelfde gevoel als iemand die voor de tweede keer in een stadje of dorpje komt en er allerlei dingen ziet die hem bij zijn eerste bezoek niet zijn opgevallen.

Moge ook deze tweede tocht door het verleden van onze gemeente u veel genoegen verschaffen.

MOOK aan de Maas.

1. Dit is Mook anna 1900. Het water van de Maas kabbelt rustig voort en zo gaat het er ook in het dorpje aan de rivier aan toe. Pastoor van de parochie met het witte kerkje is 1.1. Peters (voorheen parochieherder van Middelaar). Burgemeester F.G.a. Cooijmans, die juist zijn zilveren ambtsjubileum heeft gevierd, telt bij de volkstelling eigenhandig 827 inwoners in Mook.

2. Fotograaf L. Perolles uit Gennep (ook weI "PeroHes met de handjes" genoemd, omdat hij altijd .,': vogeltje" nadeed) gaf in 1905 deze fraaie prentbriefkaart van Mook uit. De opname is gemaakt in de buurt van de Mookerschans. Langs de Groesbeekseweg is nog geen enkele bebouwing te bekennen; alleen op de hoek bij de Rijksweg staat het huis van het hoofd der school, Joh. Breeder, en aan de andere kant van de weg ziet u een korenmijt. Links op de achtergrond is nog vaag de oude kerk van Cuijk te zien.

Bond cafe " engersĀ· Mook

J. d. K., lS'.

3. Op deze ansicht uit 1900ziet u links hetin 1867 gebouwde raadhuis, dat tot 1939dienst heeft gedaan. Het werd gesloopt na de bouw van het nieuwe - in 1944 al weer verwoeste - gemeentehuis. Rechtsboven het historische parochiekerkje met op de voorgrond het cafe en de bakkerij van F.P. Sengers, vader van de latere burgemeester van Mook en Middelaar.

4. Op 11 september 1905 werd Henri M.H. Bartels uit Roermond geinstalleerd tot pastoor van Mook. Hij liet onder meer deze prent van het kerkje in de verkoop brengen. Daarmee hoopte hij geld bijeen te krijgen voor de bouw van een grotere Romaanse kerk. De nieuwe kerk is als luchtkasteel afgebeeld. De pastoor kreeg voldoende geld in kas, maar zag uiteindelijk, na ingrijpen van Monumentenzorg, van afbraak af en besteedde het geld aan een forse uitbreiding. Links is nog een stukje zichtbaar van de boerderij van Lamers en rechts staat cafe Sengers.

5. Deze ansicht toont het interieur van de Mookse kerk in 1935. Vier jaar eerder werd boven de ingang van het priesterkoor door F.H. Fiddelers een muurschildering aangebracht, voorstellende "bet offer van MeIchisedek". Dit kunstwerk was een geschenk van de parochianen ter gelegenheid van bet zilveren priesterfeest van pastoor A.M.A.H. Slijpen. Men kan het tafereel ook nu nog bewonderen, want het heeft tot dusver aile veranderingen in het kerkgebouw overleefd.

Groeten uit Mook - Dorpstraat.

6. Hier ziet u de Dorpstraat (tegenwoordig Kerkstraat) op een ansicht uit 1915. De foto is gemaaktin de richting van de Lindeboom. Links het pand van bakker Joh. Poelen en Zonen na de uitbreiding in 1911. In zijn "brood-, beschuit- en kleingoedfabriek en nieuw warenhuis" werden ook de befaamde Plasmolense krentenbroden gebakken en vonden de ontbijtkoeken van Poelen eveneens veel aftrek. De rijzige man op de voorgrond is Joh. Poelen zelf en in bakkerskiel tegen de boom geleund ziet u zijn zoon Thomas. In de vier huizen op de achtergrond woonden destijds, van links naar rechts, A. Wellens, H. Hendriks, B. Mulders en J. v.d. Logt.

7. Op vrijdag 23 juni 1939 werd een feestelijke optocht gehouden ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van burgemeester H.J.J. Sengers. Op dezelfde dag werd ook het nieuwe raadhuis officieel in gebruik genomen. Hier een beeld van de stoet op de Rijksweg ter hoogte van de jongensschool, die nabij de splitsing met de Groesbeekseweg heeft gestaan. Op de foto is te zien dat er ook rails van de Maas-Buurtspoorweg afbuigen naar rechts. Tussen de school en het huis van kleermaker K. Janssen staat een wagon van de kalkzandsteenfabriek. Op de achtergrond ligt de speelplaats.

8. De burgemeester neemt hier een oorkonde en de felicitaties van zoon Frans in ontvangst bij de officiele opening van het nieuwe raadhuis. Op het bordes staan ook mevrouw Sengers (met witte hoed), dochter Mieke (achter haar vader), twee lachende passionisten en twee ingetogen franciscanessen. Een treetje lager staan wethouder H. Thoonen (uiterst links) en het raadslid M. Philips. Rechts bij het raam staat, wat afwezig, het raadslid M. Wellens. Het bronzen gemeentewapen aan de balustrade is vervaardigd door Peter Roovers. Het kunstwerk heeft het oorlogsgeweld overleefd en hangt nu boven de hoofdingang van het in 1950-1951 gebouwde gemeentehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek