Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4687-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Ditzijnklas3 en4van meester J. Beumingin 1936. U zietop de achterste rij, van links naar rechts: J. Linders, H. Jacobsohn, N. Kanters, H. Lamers, L. van Duijnhoven, P. Vos, G. vanBergen, W. Hermsen, H. Hermsen, F. Moors, W. Verweij, B. Thomassen, P. Theunissen, J. Brouwers, G. Thomassen, F. Sengers, H. van Es, C. Dinnissen, K. Theunissen, J. Janssen en J, Beuming. Op de voorste rij zietu, van links naar rechts: H. Noij, A. Kersjes, A. Derks, G. van Hezewijk, A. van Hezewijk, H. Piepenbrock, G. Thomassen, W. van Beuningen en Th. van Es.

10. De franciscanessen van Heythuysen stichtten in 1847 het klooster "Maria" aan de Maasdijk. Later kwam daar ook een kostschool bij. De pensionaires kregen niet alleen een puriteinse opvoeding, maar werden ook geducht in de Franse taal onderwezen. Op deze mooie ansicht uit 1902 trachten de kostschoolmeisjes met moeder overste van wal te steken.

11. De kloosterkapel van de zusters op deze prentbriefkaart uit 1909 is een toonbeeld van het Rijke Roomsche Leven. Maar de franciscan essen hi elden zich ook met wereldse zaken bezig. Zij deden aan zieken- en bejaardenzorg, gaven onderwijs aan de Mookse jeugd en de kostschoolmeisjes en stichtten tevens de kweekschool voor onderwijzeressen "Maria Immaculata".

pensionaal

Kweekschool "Maria Immaculata" Mook bij Nijmegen.

Tuinzijde.

12. Het klooster en de kweekschool zagen er in 1916 vanaf de Rijksweg z6 uit. In 1922 werd het gebouw aan deze kant uitgebreid met een vleugel, die tijdens de verwoestingen in het laatste oorlogsjaar is blijven staan. Links de meisjes- en frobelschool, waar de franciscanessen ook les gaven.

13. Aan het einde van de jaren dertig werd op de Katwijkse oever deze foto gemaakt van "Maria Immaculata". Vijf jaar later was vanaf deze plek aileen nog een troosteloze ruine van het gebouwencomplex te zien. De drie huizen op de achtergrond, met daarachter de schoorsteen van de kalkzandsteenfabriek, werden ten tijde van deze foto (van links naar rechts gezien) bewoond door J. Mulders, de gezusters Lamers en H. Kaal. Het huis van Mulders is het geboortehuis van burgemeester Sengers (11 januari 1881) en het huis van Lamers, "Rozenoord" genaamd, deed van eind 1906 tot het najaar van 1907 dienst als onderkomen van een zevental paters passionisten, die een klooster zouden stichten aan de Stationsstraat.

Gezicht op de Maasbrug bij Mook.

14. Een kijkje vanaf de Maasdijk op de oude spoorbrug op een winterse namiddag in 1919. De 353 meter lange brug werd gebouwd in 1882-1883 bij de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Om ongeveer half 5 in de morgen van 10 mei 1940 werd deze brug door Nederlandse soldaten opgeblazen. Tevergeefs trachtte men daarmee de overtocht van de Duitse bezetters te beletten.

15. Ook dit is de Maasdijk, rand 1915 gezien in de richting van het klooster van de franciscanessen. Links het cafe van M. Princen, schuin tegenover de veerstoep. In het veerhuis aan de Brabantse kant van de Maas hangt een bordje met de tekst: "Hier zet men koffie en over." Bij Princen is de koffie klaar.

16. Hier ziet u het spoorwegviaduct over de Rijksweg op een prentbriefkaart uit 1904. De foto is gemaakt aan de Mookse kant. De beide heren konden nog rustig midden op de weg een praatje maken. Tussen 1911 en 1913 moest de overspanning worden vergroot in verband met de aanleg van de tramlijn van de Maas- Buurtspoorweg langs de Ri jksweg. Het viaduct werd, net als de spoorbrug, op 10 mei 1940 door soldaten van het Nederlandse leger vemield, met de bedoeling de Duitse pantsertreinen tegen te houden.

17. Uit het oprichtingsj aar 1930 van de Mookse voetbalvereniging "Eendracht" dateert deze foto van het eerste elf tal. Te beginnen op de achterste rij zien wij, telkens van links naar rechts: J. Welles, J. Mulders, Th. Verheijen, H. Roelofs, P. Tunnessen, N. Geurts, E. Mulders, B. Thoonen, H. van Kesteren, A. Arts en P. Verheijen.

.? ~~~~.):t,.*"~.,,..,, .

? ').~-j~~~..".~.~"'1'~~ .. ~':, ~ .....? f,.

8roefen uii cJY{ook (C.). Cafe cJ3ergzicht, 8coQsen~,

L:1tll"ve Henri Hupsch , );·otoll'r .. YlIcllt.

18. We zijn weer terug in het centrum van Mook. Het is 1903. Cafehouder Goossens hoeft niet te klagen over het aanbod aan dorstige klan ten en fotograaf Henri Hupsch uit Vught evenmin over de belangstelling. Op de achtergrond het kerkje, de oude pastorie en de tuinmuur. Achter de boom links de Sr.-Rochuskapel en daarnaast het huis van J. van Lindert. De handwijzer geeft aan dat de afstand naar Malden 4 km. en naar Groesbeek 5 km. is. Wat dat betreft is er niets veranderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek