Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4687-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. De villa "Molenhorst" werd in 1920 gebouwd in opdracht van de reeds genoemde Leo Niehorster. Na zijn vertrek werden in de villa een tijdje nazorgpatienten van het sanatorium "Maria-Oord" van dokter Stiemens uit Gennep ondergebracht. In de jaren dertig ging een van de verpleegsters, mejuffrouw ("zuster") J. van Stempvoort, hier wonen met mejuffrouw M. Smant.

40. De Plasmolense fotograaf L. (Bertus) Elbers maakte gedurende een lange reeks van jaren enorm veel opnamen voor ansichtkaarten van deze streek. Het is dus mede aan zijn activiteiten te danken dat nu deze bundel voor u ligt. Elbers was ook "hoffotograaf' bij vele bruiloften en andere feestelijke gebeurtenissen. Van zijn eigen huis kwam aileen deze foto boven water. Bij de voordeur zijn dochter Fien met de fiets aan de hand. Links het fotoatelier, genaamd "Natura".

41. Ook de Plasmolensche Hof behoorde tot het bezit van de Van Verschuers. In 1900, het jaar van uitgifte van deze kaart, was baron A.D. van Verschuer de eigenaar. De herberg annex boerderij was toen in pacht bij de weduwe W. Verkroost- Donkelaar. De ansicht is door de waardin zelf gestuurd aan een mevrouw in Delft. De service aan haar gast ging erg ver, want deze zou blijkens de tekst op de kaart met een rijtuig van het station in Nijmegen worden afgehaald. De Plasmolensche Hofbestond in 1900 al zo'n driekwart eeuw. In 1827 is de hoeve bezit van Johan Friedrich Wulsing J acobssohn uit Eberfeld. Pachter is dan een zekere Peter van Ryswyck.

CAfE E MOLDERS.

42. In 1902 werd de Groesbeker Evert Mulders (zelf schreefhij "Molders") pachter van de Plasmolensche Hof. Mulders was zo vriendelijk met deze ansicht uit 1906 tevens reclame te maken voor het hotelbedrijf van zijn overburen, de Van der Grintens. Tussen de bomen is nog net de windmolen te zien.

Cafe ,Molders-pl<ismolensche }-(om St. Jansberg

43. Mulders noemde zich in 1910 nog steeds "Molders" en zijn herberg heette toen "Plasmolensche Hoeve". Heden ten dage is de naam "Plasmolense Hof" , maar in de vorige eeuw was de hoeve "Plasmolensche Bouwhof" geheten. Links ziet u de autobus die een tijdje de verbinding onderhield tussen Nijmegen, Plasmolen en Gennep. Met de komst van de tramlijn verdween de bus weer.

25. Mook (Helland) Plasmolen

44. U ziet op deze prentbriefkaart de Plasmolensche Hof rand 1915. De omnibus heeft zijn laatste rit er op zitten. Links liggen de rails van de tram. De benzinetank van de automobiel is net gevuld en de chauffeur neemr binnen een slokje,

45. Het is 1922. Inmiddels heeft schoonzoon Gerhard van Elsen het bedrijf van Mulders overgenomen en er een hotel-restaurant van gemaakt. Aan de gevel boven de veranda hangt een bordje met de tekst "Benzinedepot De Automaat", De benzinepomp stond Van Elsen kennelijk toch wat in de weg, want zij is enkele meters verderop geplaatst. Onder het balkon ziet u in de deuropening een he le rij ansichtkaarten hangen. Welke zouden er nu in dit boekje staan?

46. Bij deze foto van 1901 moeten we ons even buiten de gemeentegrens verplaatsen. De schrijver meent zich dit te kunnen veroorloven, want de bewoners van dit landhuis hebben vele decennia hun stempel op de streek rond Plasmolen gedrukt. Huize "St.-Jansberg" stond op Milsbeeks grondgebied. Het landhuis werd gebouwd omstreeks 1860. In 1866 vestigde zich hier Barthold F.J.A. baron van Verschuer, die ook eigenaar van het gelijknamige landgoed was. Bij het raam staan zijn kleindochter Clara M.e. baronnesse van Verschuer en links haar gouvernante, mejuffrouw Wartena. In de jaren dertig werd het landhuis als tweede woning gebruikt. Evenals vrijwel alle bebouwing van Plasmolen en Middelaar, werd Huize "St.-Jansberg" in de oorlog in een puinhoop veranderd.

47. Tot 1897 woonde in het huis "Molendal" de familie Krienen. "Molendal" was eveneens eigendom van Barthold van Verschuer en later van diens zoon Adriaan. In 1931 vestigde zich kleinzoon Otto A.E. van Verschuer met zijn gezin in het huis. Deze ansicht is van 1910. "Molendal" wordt dan als restaurant geexploiteerd door R. Peters. Op de voorgrond ligt de vijver bij de watermolen.

48. Dit is een aardig beeld van de theetuin bij restaurant "Molendal" van R. Peters in 1911. De foto is genomen aan de Rijkswegzijde. De tekst "frisch en lommerrijk" in de advertenties van Peters wordt met deze ansicht onderstreept.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek