Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4687-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Ptasmolen. Czezlcht op tneetatn (Molendal).

49. Omstreeks 1923 werd deze opname gemaakt. Op de voorgrond de goot, waarin het water via een geopende sluis van het hoger gelegen "Groene Water" naar het rad van de molen werd geleid. Op de achtergrond het huis van J. Arts, die eertijds werkzaam was op de molen, toen hier nog papier werd gemaakt. Men noemde hem daarom "Jan Papier". Ook de watermolen was eigendom van baron Van Verschuer.

50. Molenaar Verouden kijkt eens even of er nog wei genoeg water via de goot naar het rad wordt aangevoerd. De watermolen was niet aileen een bovenslag- maar ook een middenslagmolen. Een lager gelegen beekje zorgde zo nodig eveneens voor de aanvoer van water, dat op halve hoogte van het rad uitkwam.

Watermolen b j Hotel "de Plasrnolen-:

Gebr. II. d. Grin~cnt Mook a. c. M~3S

51. Deze fraaie prentbriefkaart is uit het begin van deze eeuw. De fotograaf stond op de Plasmolenscheweg, tegenwoordig St.-Maartensweg genaamd. Links het huis "Molendal". Op de voorgrond de molenvijver. Daarachter de molen, die op dat moment kennelijk meer dan voldoende aanvoer heeft, want het water stroomt met bakken uit de goat.

52. Dit is nog een foto die op de St.-Maartensweg is gemaakt en weI in het eerste herfstjaar van de twintigste eeuw.Links aehter de dikke boom ziet U opnieuw het huis "Molendal" en reehts daarvan wederom de watermolen. De ansicht is een zoekplaatje. Er staat namelijk nag een tweede molen op deze kaart. Als u goed kijkt, ontwaart u de al uitvoerig besehreven windmolen op de heuvel bij het boompje reehts.

53. Vanaf de Kiekbergwerd dit kiekje gernaakt in 1910. Orndat er net flink wat bornen zijn gekapt, is de boerderij van J. Kersten in bet Zevendal goed te zien. In 1921 vestigde zicb hierJ. ten Haaf. Daarv66r beeft E. Mulders (van de Plasrnolense Hof) er ook nog een tijdje gewoond.

54. Deze ansicht geeft een idyllisch beeld van het Zevendal in 1930. Wat jammer dat dit echt verleden tijd is; de zo mooi in het landschap opgestelde korenschoven zie je niet meer. Van links naarrechts ziet u de boerderijen van L. Wienhofen, J. van Lendt en W. Wijnhoven.

55. G. Giebels (Gradje Kniep) liet in het begin van de jaren dertig deze prentbriefkaart maken. In zijn woning, die aan de tegenwoordige Schildersweg stond, was ook een winkel voor zijn campinggasten gevestigd. Vijftien jaar eerder begon hij op een akker achter zijn huis een kampeerterrein, dat nu als camping "De Geuldert" een begrip is.

56. Deze mooie ansicht uit 1935 toont een stukje van het ven "De Geuldert". Op de achtergrond, van links naar rechts gezien, de woningen van G. Giebels en kunstschilder P. Job en het torenhuisje van Jacq. van Mourik.

57. Op deze afbeelding uit hetzelfde jaar ziet u Val dichtbi j het torenhuisj e datJ acq. van Mourik rond 190: liet bouwen. Tot aan de verwoesting in 1944 was dit he woon- en werkverblijfvan de kunstenaar.

58. We nemen ook een kijkje in het atelier van Van Mourik. Links zijn echtgenote Mies Tom en rechts de meester, die zijn eega allesbehalve vriendelijk ogend op het doek heeft vereeuwigd.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek