Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4687-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

79. Voor de deelnerners aan de Nijmeegse Vierdaagse afstandsmarsen werd ook al in 1937 door militairen een pontonbrug over de Maas gelegd. Het korps pontonniers is hier druk bezig met de aanleg van deze steeds weer tijdelijke, maar weI vaste oeververbinding. Vanhieruit lopen we met de wandelaars richting Molenhoek.

Mook, Heumensche molen.

1" ????????

80. Volgens deze ansicht uit 1903 veroorloofde fotograaf Perolles zich annexatie van de Heumense Molen en omgeving bij Mook. Toch ligt het gedeelte links van het boompje nog altijd in de gemeente Heumen. Aileen de twee panden rechts stonden op Mooks grondgebied. De molen had, toen hij in de jaren twintig afbrandde, een respectabele leeftijd. Een document uit 1764 maakt al van zijn bestaan gewag. Molenaar was toen ene Jacob van Alphen.

81. Op de plaats waar TIU restaurant "De Molenhoek" is gevestigd stond in 1907 het hotel-restaurant van de familie Thoonsen. In de jaren twintig heette dit horecabedrijf "Heumensche molen" en was toen eigendom van G.J. Gerrits-van Wees. De twee huizen op de achtergrond staan op Heumens territoir.

<l>
-<:: ?.
""
<0
l':
'"
E
::s
'" e,
~ ~
5
~
-0
l:"
:.:> 82. Deze ansicht is uit de jaren dertig. Eigenaar van hotel-restaurant "Heumensche rnolen" is dan C.J. Martens. Op deze kaart ziet u opnieuw de plaatsnaam "Mook" staan. Ook op de volgende ansichten ziet u dat tel kens vermeld. De Molenhoek was niet meer dan een buurtschap van Mook, die weI werd aangeduid als "slechte hoek" of , .duvelshoekje". Pas tegen het einde van de jaren zestig verscheen de plaatsnaamaanduiding "Molenhoek" op de bebouwde-komborden. Voor Tante Pos moest er echter nog de toevoeging "Mook" bij , totdat in 1978 de postcode werd ingevoerd.

83. Halverwege de Eerste Wereldoorlog werd deze foto in de Stationsstraat gemaakt. Nederland bleef vanwege zijn neutrale opstelling in deze oorlog buiten schot. De cavaleristen hadden alle tijd om te poseren voor de fotograaf. Rechts staat P. Janssen-Groesbeck met een brood onder de arm en de fiets aan de hand. De namen van de andere personen konden niet worden achterhaald. Op de achtergrond staat rechts van de weg de boerderij van J. Janssen-Groesbeck en daarachter is nog een stukje van het klooster van de paters passionisten zichtbaar.

84. In 1934 verscheen deze prentbriefkaart van de Stationsstraat, Er zijn vergeleken met de vorige foto heel wat huizen bijgekomen. Links ziet u in de richting van de kerk de huizen van F. Blonde, M. Janssen-Groesbeek-Cillessen en A. Verhulst en rechts staan de huizen van J. Kersjes, G. Kersjes, F. Stuart, P. van Aernsbergen, J. Cools enJ. Bons.

85. Op 27 oktober 1907 betrokken de paters passionisten "het sigarenkistje", zoals in de volksmond hun eerste kloostergebouwtje aan de Stationsstraat werd genoemd. In 1914 zag het klooster, na de uitbreiding met de vleugel rechts, er aan de straatzijde z6 uit. Links staat de boerderij van de paters en het knechtenverblijf.

86. De paters lieten deze ansicht maken nadat in september 1934 de bouw van hun kerk was voltooid. Onmiddellijk links van de toren ziet u de roemruchte kapel, die thans als sacristie in gebruik is. Deze kapel mocht pas in 1932 van de bisschop van Roermond opengesteld worden voor de bevolking van de Molenhoek. De Molenhoekers werden echter nog ruim 25 jaar als parochianen van Mook beschouwd. In 1958 kregen zij hun eigen rectoraat, dat in 1981 tot parochie werd verheven. Het klooster van de paters is in 1975 gesloopt.

87. In dezelfde tijd als de vorige werd deze ansicht van het interieur van de paterskerk uitgegeven. Op de achtergrond her priesterkoor met de gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas. De majolica reliefs rond het altaar en aan weerszijden van het priesterkoor ontbreken nog. Deze kunstwerken stellen de Zeven Smarten van Maria - waaraan de kerk is toegewijd - voor. De reliefs werden vervaardigd door de Heumense kunstenaar Jacob Maris en zijn in de jaren veertig aangebracht.

88. Deze luchtfoto van Molenhoek werd in 1935 gemaakt. Hierop is goed het handjevol huizen in deze toenmalige uithoek van Mook te zien. Kerk en klooster, park, tuin en boomgaard van de paters nemen een dominante plaats in het landschap in. Rechts van het klooster is nog een stukje van de stoomwasserij van J. Preller (later Oldenhof) te zien. Op de voorgrond bij de spoorlijn liggen de asfaltplatenfabriek en de lak- en vernisfabriek. De bomenrij linksboven markeert de Rijksweg naar Nijmegen. Rechtsboven ligt het Maldensvlak en langs de bosrand ziet u de boomgaard van A. Thijssen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek