Mook en Middelaar in oude ansichten deel 3

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 3

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5000-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Dit is een van de oude Mookse boerderijtjes die vanaf de jaren zestig moesten wijken voor nieuwbouw. Het huisje op deze foto uit de jaren vijftig heeft gestaan op de hoek Rijksweg-Schansweg en werd toen bewoond door de weduweT. Bouwhuis-van der Hagt. Rechts is nog een gedeelte van de boerderij van F. Wellens te zien en links een stukje van de boerenhoeve 'Fenix' van P. Vos.

10. De opname voor deze ansichtkaart is in 1955 gemaakt vanuit de toren van het gemeentehuis. Op de voorgrond ziet u nog net een stukje van de Rijksweg. Rechts de Groesbeekseweg, met op de achtergrond villa 'Nederberg'. Links in de verte staat aan de Bovensteweg villa 'Johanna Cornelia', de voarmalige ambtswoning van burgemeester H.G.H. de Mulder. Dit landhuis is dan sinds kart als klooster in gebruik bij de zusters passionistinnen en heeft de naam 'Stella Duce' ('Onder leiding van de Sterre") gekregen. De schans, waarvan in de tekst op de kaart sprake is, is de Mookerschans die schuin achter de villa is gelegen. Uiterst links is ook het huis van]. van de Logt te zien.

11. Hotel-cafe-restaurant 'De Schaus' op de hoek Rijksweg-Groesbeekseweg is in 1956 gebouwd door PH. Gommans junior, zoon van de uitbater van hotel 'Buitcnlust' in Plasmolen, dat in de Tweede Wereldoorlog is verwoest. Gommans overleed in 1970 op S4-jarige leeftijd. Daarna is de exploitatie van het horecabedrijf tot aan het einde van de jaren zeventig voortgezet door H.M. Nas.

12. Uiterst rechts op deze ansicht uit 1960 is nog een stukje te zien van de fietsenwinkel van M. Poelen, die hier tevens een garagebedrijf uitoefende. Daarnaast de slagerij van A. de Vocht en op de achtergrond de toren van het gemeentehuis. In het langgerekte noodgebouw is een tijdlang de slagerij van]. de Kanter gevestigd geweest. Vervolgens was het nog enkele jaren in gebruik als groente- en fruitwinkel van]. Pruijn. Links daarvan de kruidenierswinkel en bakkerij van C. Dinnissen. Daarachter, bij de VW-kever, de elektrazaak van A. Minten. Geheellinks staat hotel 'De Mookerheide' (nog met veranda) van G. Hendriks.

13. Op deze ansicht uit 19 S6 ziet u het nieuwe gemeentehuis van Mook en Middelaar, dat in 19 S 1 in gebruik is genomen. Het gebouw is ontworpen door het ingenieurs- en architectenbureau De ]ongh- Taen-Nix uit Utrecht. In de uitbouw links is de werkplaats van de buitendienst ondergebracht en staat de brandweerauto gestald. Op de achtergrond ziet u de parochiekerk en links de slagerij van De Kanter. Het bordje op de boom verwijst naar het Britse oorlogskerkhof aan de Groesbeekseweg.

14. Dit is een prentbriefk:aart uit de jaren vijftig van de Kerkstraat (toen nog 'Dorpstraat' geheten), met links cafe 'De Lindeboom' van de familie Minten. Dit monumentale gebouw is in 1967 afgebroken. Het moest plaats maken voor de nieuwbouwwijk, die de naam van het cafe - of liever gezegd: van de lindeboom voor het cafe - zou gaan dragen. Destijds waren in de Kerkstraat ook nog andere ondernemers gevestigd, zoals B. van Zandvoort (parlevinker), Th. Goossens (manufacturen), A. Meussen (groenten en fruit), Chr. Kool (zuivel) en G. Claaasen (timmerbedrijf). Achter de lindeboom staat het huis van K. van Haare. Rechts ziet u de woningen van de families Derks, Poelen en Van Meurs.

15. Op deze mooie luchtfoto uit 1957 is nog veel 'oud Mook' te zien. In het onderste gedeelte links staat cafe 'De Lindeboom'. Daarnaast, iets meer op de voorgrond, ziet u de boerderij van H. van Duijnhoven en rechts onderaan staat de boerderij van]. Cremers. Beide boerderijen zijn net als cafe 'De Lindeboom' gesloopt. Rechts van de dikke bomenrij, die de Rijksweg markeert, ziet u o.a. woningen in aanbouw aan de Kon. ]ulianastraat en Pro Bernhardstraat.

16. In 1970/1971 is de nieuwbouwwijk 'Lindeboom' uit de grand gestampt. In een korte tijd werden niet minder dan 140 woningen opgeleverd: een mix van eengezinswoningen en bejaardenwoningen, zowel in de sociale huursector als in de premiekoopsfeer en de vrije sector. Gemeente, woningstichting en projectontwikkelaar hadden gehoopt voor dit ' experimentele' woningbouwpraject extra rijkssubsidie in de wacht te slepen, maar ze vis ten achter het net. Daardoor moesten er grate bezuinigingen op de bouwkosten worden doorgevoerd. En dat zou zich wreken, want al na korte tijd vertoonden vooral de huurwoningen diverse gebreken, zoals daklekkages en vochtige muren. Er moest een graotscheepse hersteloperatie aan te pas komen om die problemen uit de wereld te helpen.

17. Het toegangskanaal naar de Mookerplas was oorsprankelijk niet meer dan een brede sloot, die van Middelaar naar Mook liep en daar in de Maas uitmondde. Van de 'Tochtgraaf', zoals de sloot heette, wordt wel gezegd dat dit de oude loop van de Niers is, een vraegere Rijnarm, die in een ver verleden bij Mook in de Maas uitkwam. De naam 'Rijnzandkanaal' is dus waarschijnlijk niet toevallig gekozen. Rechts van het kanaal ziet u de scheepswerf van H. Eltink. De ophaalbrug over het kanaal is gebouwd in 1955. Een dergelijke brugconstructie was nodig om grate baggermolens en -schepen doorgang te kunnen verlenen. Brugwachter was lange tijd]. Mulders.

18. Een ansichtkaartencollage van camping 'De Mookerheide' aan de Rijksweg omstreeks 1967. Het bedrijfwerd kort na 1945 opgericht door A. Arts op de plek waar zijn vaderTh. Arts voorheen een zandafgraverij had. Enkele jaren na het overlijden van A. Arts in 1970 is het campingbedrijf verkocht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek