Mook en Middelaar in oude ansichten deel 3

Mook en Middelaar in oude ansichten deel 3

Auteur
:   F.G.M.M. van Kuppeveld
Gemeente
:   Mook en Middelaar
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5000-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Mook en Middelaar in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De bakkerij annex kruidenierswinkel van]. Poelen, gelegen aan de Rijksweg, wordt in 19 S9 na een grate verbouwing de eerste zelfbedieningszaak van Mook en omstreken. In 1966 wordt de winkel opnieuw vergroot. De laatste aanpassing vindt plaats in 1979. Zeven jaar later, als zijn bedrijf een eeuw bestaat, ziet Poelen zich genoodzaakt de supermarkt te sluiten. Rechts vooraan ziet u het BP-benzinestation van pomphouder B. Pranger.Verder ziet u o.a. op de foto links vooraan het huis van de familie Straatman. Daarnaast de winkel in huishoudelijke artikelen van H. Poelen, later de elektrazaak van M. van Rooij. Verderop het woonhuis van de familie Meijer, met in de aanbouw het toenmalige postkantoor.

20. Dit is het cafe 'De Poort van Limburg', kort na een grate uitbreiding in 1956. Het gedeelte rechts met de schuine kap is het oorsprankelijke cafe-woonhui s. Het cafebedrijf is in 1903 gesticht door H. Tunnessen ('Hent de Smid"). Zijn dochter neemt in 1950 samen met zijn schoonzoon P. Verheijen het bedrijf over. Zes jaar later komt er dankzij de grate verbouwing en uitbreiding veel ruimte beschikbaar voor bruiloften, toneeluitvoeringen, concerten, recepties en allerlei andere feestelijkheden in het dorp. Bedrijfsopvolger in 1969 is zoon Th. Verheijen. De VW-kever op de foto is van huisarts Van Meijel, die hier spreekuur houdt in de karner met het grate raam, links van de boom in het midden.

21. U ziet hier een ansicht uit 1964 van hotel 'De Mookerheide', dat dan al drie jaar wordt geexploiteerd door G. Fleuren. De mooie veranda aan de voorgevel is inmiddels afgebroken. Een met ijsjes gevulde vrieskist naast de ingang wacht op klandizie. Eind 1967 wordt A. de Veth uitbater van 'De Mookerheide'. In de jaren zeventig komt de historische naam van het horecabedrijf te vervallen en verschijnen er een boel Chinese tekens op de gevel.

22. Op deze prentbriefk:aart van 1961 ziet u op de hoek Groesbeekseweg-Rijksweg rechts de Spar-winkel en het woonhuis van de gezusters Hendriks. De kruidenierswinkel is in het begin van de jaren zeventig gesloten. Naast het pand van de gezusters ziet u het huis van rnevr. R. van Gernert-van den Broek. Verderop aan de Groesbeekseweg staat links het pas gebouwde gerneenschapshuis en achteraan ziet u villa 'Nederberg'. Net als de Spar-winkel zijn ook de rneeste andere winkels langs de Rijksweg in de loop der jaren gesloten.

23. Het gemeenschapshuis van Mook wordt begin 1960 in gebruik genomen. Het vervangt het oude patronaatsgebouw dat aan de Kerkstraat heeft gestaan. In een gedeelte van de laagbouw tussen het gemeenschapshuis en de beheerderswoning is een badhuis gevestigd, waar inwoners die thuis geen bad of douche hebben, zich schoon kunnen boenen en afkunnen spoelen. Aan de gevel van het gemeenschapshuis prijkt een beeld van St. Joseph, gemaakt door beeldhouwer Peter Roovers. Opzij van het gebouw heeft de vrouw van beheerder ]. Piepenbrock de was opgehangen want het is maandag.

---- ------

." ,"

...?.....??

24. In 1963 krijgt Mook zijn eerste Boerenleenbankgebouw en wel op het adres Graesbeekseweg 7. Kassier]. Geurts komt met zijn gezin boven de bank te wonen. Voor die tijd ontving hij elders in het dorp de klanten van de bank nog aan huis. Het bankgebouw is echter al na enkele jaren te klein. In 1970 verhuist de Boerenleenbank daarom naar een nieuw, veel grater kantoorpand op Graesbeekseweg 17. Het zeven jaar oude bankgebouw wordt aan de gemeente verkocht en krijgt de functie van openbare bibliotheek. De bovenwoning wordt betrakken door mevr. ]. Bernards, hoofd van de lagere school in Middelaar.

25. Opnieuw kunt u een mooi stukje Mook anna 1957 vanuit de lucht bekijken. In het midden ziet u hotel 'De Schaus'. lets naar links staat het gemeentehuis met omringende bebouwing. Wat naar rechts, aan de zuidkant van de Groesbeekseweg, staat de jongensschool en het wijkgebouw van het Groene Kruis. lets lager ziet u de meisjesschool, bijna aan de rand van het voetbalveld van 'Eendracht'. Helemaal rechtsboven de grote boerderij van P. Vos. Deze hoeve is later verbouwd tot meubelzaak 'lnterarch-Slakkehuis' van C. Roemers. Uiterst rechts staat de boerderij van F. Wellens.

26. De PTT bouwde in 1960/1961 op de hoek Past. Fabritiusstraat-Kleineblokstraat een gloednieuw postkantoor en een woning voor de kantoorhouder. Dat was destijds M. van Gelder, die to en al vijf jaar op het oude postkantoor aan de Rijksweg als vervanger had gefungeerd. Van Gelder was op zijn nieuwe stek werkzaam tot aan zijn pensionering in 1977. Acht jaar later werd er een nieuw postkantoor gebouwd op de hoek Kon. Julianastraat-Groesbeekseweg. Deze ansicht is eind jaren zestig gemaakt. Toen woonden in de hierop zichtbare huizen aan de Kleineblokstraat de families Janssen, Dinnissen, Albers, Van Lammeren en Straatman.

27. Het oorlogskerkhof aan de Groesbeekseweg is aangelegd in 1948. Het is een van de vele - uniform ingerichte - erevelden die in beheer zijn bij de Commonwealth War Graves Commission. Er liggen hier 31 1 jonge Britse soldaten begraven. De meesten van hen zijn gesneuveld in de Betuwe (september/oktober 1944) en in Duitsland (februari 1945). Hun stoffelijke resten waren in eerste instantie ter aarde besteld op de ti jdeli jke Amerikaanse begraafplaats in Molenhoek, achter villa 'Bergzicht'.

28. Tegenwoordig wordt het woord 'bungalowpark' meestal geassocieerd met een aantal vakantiewoningen in een parkachtige setting. In Mook wordt hiermee vanaf omstreeks 1960 echter een aantal permanent bewoonde bungalows bedoeld, die gelegen zijn aan de Bovensteweg, Gelrestraat, GraafGerardstraat, Hijlekamp en Overkwartierstraat. Op deze foto uit 1962 ziet u enkele van de pas gebouwde bungalows aan de Gelrestraat. Links staat nog de hooischuur van F. Wellens. Wellens zag destijds tot zijn genoegen een groot deel van zijn landbouwgrond in bouwkavels veranderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek