Muiden in oude ansichten deel 1

Muiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Sondij
Gemeente
:   Muiden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3645-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Muiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boekje zijn een aantal prentbriefkaarten en toto's van Muiden uit de periode 1880-1930 opgenomen. Door middel van dit boekje zal worden getracht het geheugen van de hier geboren en getogen Muidenaren enigszins op te frissen, alsmede voor hen die later in dit stadje zijn komen wonen te laten zien hoe hun stad er vroeger uitzag.

Ter verduidelijking zijn de ansichten en foto's van een korte begeleidende tekst voorzien.

Ret is geenszins de bedoeling een uitgebreide historische verhandeling te geven. Ret boekje is nl. in de allereerste plaats een kijkboekje.

Aan de hand van de ansichten en foto's maakt de lezer een rondwandeling door de stad van zo'n zestig a zeventig jaar geleden, te beginnen bij de Amsterdamsestraatweg en te eindigen bij de Naarderpoortbrug.

Er is getracht u een zo volledig mogelijke kijk op het vestingstadje te geven. Ret is evenwel niet doenlijk in dit beknopt overzicht al de veranderingen te schetsen die er in de loop der jaren hebben plaatsgevonden, alsmede een overzicht te geven van aile thans bestaande straten. 20 zult u bijvoorbeeld in dit boekje tevergeefs zoeken naar een atbeelding van de Burg. de Raadtsingel-Noord en Koningin Julianastraat. Dit houdt verband met het feit, dat de aanleg van deze straten en de bouw van de

hieraan gelegen woningen eerst tot stand konden komen nadat in 1923 door Defensie de westelijke vestings- of verdedigingswallen werden vrijgegeven.

Een aardige bijzonderheid om te vermelden is, dat met de vrijkomende grond van de vestingwal, noordelijk van de Amsterdamsepoort gelegen, dat gedeelte van de Kadesloot werd gedempt dat zich in die tijd aan het eind van de huidige Burg. de Raadtsingel-Noord naar reehts atboog en dat zich uitstrekte over de gehele lengte van dehuidige Koningin Julianastraat tot aan dedijk. In vroeger tijden stond de Kadesloot zelfs in open verbinding met de Vecht.

Op de voorzijde van het boekje ziet u de houten ophaalbrug over de Vecht, die in 1870 werd afgebroken. Ervoor in de plaats kwam de huidige Veehtbrug. Deze foto werd vermoedelijk genomen op de dag dat de oude brug voor het laatst in gebruik was. Voor deze brug ziet u reeds de houten loopbrug, die tijdens de vervangingswerkzaamheden als noodbrug heeft dienstgedaan.

Voor de ondervonden medewerking van een groot aantal personen, in het bijzonder van de heer drs. S. C. van Diest, zeg ik hierbij hartelijk dank.

Ik hoop dat het boekje aan de verwachtingen zal beantwoorden en dat het de bezitter bij het doorkijken ervan veel voldoening zal schenken.

10. :U:uiden.

Weg naar Amsterd ?. m.

I. Amsterdamsestraatweg omstreeks 1890. Op de weg nadert uit de riehting Amsterdam een huifkar. Links staat het waterstation, dat zuiver en aileen gebruikt werd om de stoomtram, die hier dagelijks passeerde, regelmatig van water te voorzien. Dit water werd door een locomotief met tankwagen apart aangevoerd, waarna het in het waterstation werd gepompt. Door de ingebruikname van benzine trams omstreeks 1931 werd dit waterstation overbodig.

GITG. ~AUTA, n:LSE". 1098.

Entree .1 UIDES.

2. Amsterdamsestraatweg omstreeks 1900. Rechts staat de stoorntram, wegens de vele ongelukken "Gooise moordenaar" genoemd, voor het waterstation. In Muiden heeft de Gooise Stoomtram gereden van circa 1882 tot 1942. In 1882 werd in de Algemeene Politieverordening van Muiden opgenomen (wegens de verkeersveiligheid), dat in de bebouwde kom een persoon, voorzien van rode vlag of licht, de locomotief op dertig meter vooraf moest gaan, ten teken dat de tram in aantocht was. De maximumsnelheid mocht niet meer bedragen dan 4,8 kilometer per uur.

MUIDEN.

Ultll. G. T. d. Toor ??.

A'Jamsche weg .

3. Gezicht op de vesting Muiden omstreeks 1910, gezien vanuit de richting Amsterdam. Op de voorgrond staat een hondekar met twee trekhonden ervoor. Nog achter de stadspoorten komt een tentwagen aangereden. Rechts ligt de vestingwal, met ervoor de vestinggracht en het Singeltje, terwijllinks nog juist de houten ophaalbrug over de Amsterdamsetrekvaart te zien is.

Muiden

4. Amsterdamsepoort met de erachter gelegen Amsterdamsestraat omstreeks 1910. Links en rechts van de brug ligt de westelijke vestingwal. De poort die u op deze kaart kunt zien werd in het verleden 's avonds om negen uur bij het luiden van de zgn. "papklok" gesloten. Tegelijkertijd werden er dan bomen in de Vecht gelaten, een ongeveer ter hoogte van het Muiderslot en een ongeveer ter hoogte van Bouvy-zout. Tegen een kleine vergoeding (sigaar of anderszins) was de nachtwacht, die om negen UUr 's avonds de wacht betrok, bereid sommige lieden 's morgens vroeg te wekken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek