Muiderberg in oude ansichten

Muiderberg in oude ansichten

Auteur
:   P. de Raadt
Gemeente
:   Muiden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4277-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Muiderberg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Vertrek Tram ..Ml;IDERBERG

5. De ingang van Muiderberg verschilt nu wei veel van die in 1915. De aankomst en het vertrek van een tram was altijd een attractie voor de jeugd. We zien hier: 1. conducteur J. Koeman, 2. schrijver dezes, 3. zijn drie zusters Anke, Lous en Nettie de Raadt, 4. Aug. Gijzen, 5 en 6. Co ter Beek met op de fiets Jo Geijl, 7. Gerrit Wegman, 8. Jan ter Beek, 9. Mees Vooren , 10. Coen Groos, 11. Willem ter Beek en 12. Niek Hoetmer. Op de achtergrond zien we de Brink, .Jiet Beukenbos" en rechts een gedeelte van het Kocherbos, waar nu de kleuterschool en de open bare lagere school zijn.

6. Dit is ,,'t Rechthuis", het voormalige station van de stoomtram en een van de oudste gebouwen uit het dorp. Het is nu nog steeds een hotel-restaurant met een fraai uitzicht op de Brink. In 1811, toen we hier de Franse rechtspraak kregen, was in Naarden het kantongerecht gevestigd. De plaatselijke geschillen en kleine overtredingen werden in het dorp zelf afgedaan in ditzelfde gebouw, vandaar de naam ,,'t Rechthuis". De eigenaar is W.P. Anhuiser; v66r hem werd gedurende ongeveer vijfenzeventig jaar het hotel geexploiteerd door de familie C.L. ter Beek.

Ujt~. NaUt:1, Vel en.

B" het Po t cnntoor, - .lluiJ, rberg,

7. We zien hier .Tramzicht" met het aan de noordzijde aangebouwde "Boschlust", gebouwd omstreeks 1890, nadat de tram haar intrede in Muiderberg had gedaan. Tot voor een tiental jaren woonden hierin tien gezinnen. Het linker voorgedeelte ervan heeft jarenlang dienst gedaan als postkantoor. In die tijd was Arie ter Beek brievenbesteller. Om de buitenwijken, zoals Hakkelaarsbrug, Naardermeer en ornstreken, van de nodige post te voorzien had hij weI een zeer gemakkelijke weg gekozen. Om half vier, als de school uitging, stond hij bij de buitendeur en gaf de brievcn en kranten aan de schoolkinderen mee. De inhoud van briefkaarten gaf hij altijd mondeling door. Dat kon nog in de jaren omstreeks 1900.

Bokhorst,

MUIDERBERG, - Heuvel en

8. De Brink is gelukkig in de loop der jaren zeer weinig veranderd. Hier hebben we het gezicht op het Bergie en het daarvoor gelegen vijvertje. Links op de voorgrond de "Wilhelmina boom ". Op de achtergrond op het Bergje staat een monument dat geplaatst is ter nagedachtenis van de componist G.A. Heinze. Tot een vijf en twintig jaar geleden kon men op de Brink duidelijk lindenlanen onderscheiden, die de verbinding vormden tussen de vier buitenplaatsen die Muiderberg rijk was. Helaas zijn de meeste linden door ouderdom gesneuveld. Men heeft de lege plekken weI aangevuld maar niet in de oorspronkelijke vorm. De drie meisjes op de foto zijn van links naar rechts Annemie van Leeuwen, Nel ter Beek en Wim ter Beek.

9. In 1904 overleed de heer G .A. Heinze, een bekend componist, dirigent van enkele zangkoren en oprichter van de "Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging". Hij was in kunstenaarskringen een zeer geziene figuur. Het is dan ook geen wonder dat de in 1900 opgerichte muziekvereniging in Muiderberg de naam kreeg van deze zo beminde componist. Het was een nobele gedachte van zijn talrijke vrienden, binnen en buiten de kunstenaarswereld, zijn nagedachtenis te eren door het plaatsen van een gedenkteken midden in het dorp dat hem zo lief was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek