Muiderberg in oude ansichten

Muiderberg in oude ansichten

Auteur
:   P. de Raadt
Gemeente
:   Muiden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4277-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Muiderberg in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Ter gelegenheid van her vijf en twintig jarig bestaan van het fanfarekorps werd een groot concours in Muiderberg georganiseerd. Het bovenstaande korps was onder de eminente leiding van haar dirigent B.C. Hooiberg wijd en zijd bekend en het werd door haar presta ties op concoursen zeer gevreesd. Van links naar rechts: eerste rij: Klaas Gijzen, Puck Brouwer, Jan Nelemaat, Jan v.d. Tas, Tinus v.d. Berg, Henk v.d. Berg en Bertus v.d. Berg. Tweede rij: Hein v.d. Tas, Gerrit v.d. Tas, Aa ter Beek, Bertus Gijzen, Aris Romein, Jan Sol (vaandeldrager), Piet Siokker, Mees Vooren Jo Vreeken en Johan Verdonk. Derde rij: Willem v.d. Tas, Arie Gijzen, R. v.d. Berg, Henk Hermsen, B.C. Hooiberg (dirigent), Aug. Gijzen, Strakke, Dirk Hermsen en Anton Romein.

O. E. Schad, .JfCuiderberg.

Uitg. Vereoniglng ,.Floris Y."

11. De open bare lagere school, gebouwd en in gebruik genomen in 1892, kwam ter vervanging van de oude school, die ongeveer honderd meter verder op de Brink heeft gestaan. De heer A. Vreeken is achtendertig jaar hoofd van deze school geweest. Hij was een zeer bekwaam man en zeer actief in het verenigingsleven. Op I juni 1930 nam hij afscheid. Door de grote uitbreiding van Muiderberg na 1957 werd het aantal leerlingen zo groot, dat een nieuw gebouw moest worden gezet hetgeen zich op de oude trambaan bevindt. (Zie foto 3).

12. Wanneer men het dorp inkomt ziet men links villa "Caecilia", eerst bewoond door componist G.A. Heinze en later door J.L. de Raadt. burgemeester van Muiden en Muiderberg van 1904 tot 1937.

13. Reeds in 1613 wordt van de echo gesproken. In het vaderlandse treurspel "Gerard van Velsen" werd reeds gesproken van "verstoord gebeente van deze cirkelrond" en van de echo. De plaats, waar zich deze echo bevindt, maakt deel uit van een der vier eerder genoemde buitenplaatsen, namelijk .Rustrijk", Martinet zegt in zijn .Katechtsmus der Natuur" onder andere: "Men vindt er een oude muur in een halve cirkelronde gedaante; het verwonderlijkste van alles is, dat de stem of de echo niet terugkomt van de muur, maar uit de grond ". Het is dus een gelijksprekende echo, die niet is na te maken. Men veronderstelt dan ook, dat er een gewelf in de grond is. De muur dient aileen ter verbetering van de echo. Op de foto zien we de beheerder V.J. Elsnerus, daarnaast mevrouw Bokhorst. Mas Bokhorst en de heer Bokhorst.

14. We bevinden ons hier bij het noordwestelijke gedeelte van de Brink. Rechts op de foto zien we cafe "De Echo". De bestemming hiervan is in de loop der jaren nogal eens veranderd. Het gebouw is gebruikt als gereformeerde kerk, verenigingsgebouw, dependance van de christelijke school en WitteKruisgebouw. Thans doet het dienst als katholieke kapel. Links staat de ongeveer twee eeuwen oude kastanje, waarvan de zijarm net zo dik is als de starn. Acht stangen houden de arm op zijn plaats en behoeden hem voor afscheuren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek