Muntendam in oude ansichten

Muntendam in oude ansichten

Auteur
:   F.R. Bos
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4279-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Muntendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Met deze verzameling van oude prentbriefkaarten en foto's, voorzien van een korte begeleidende beschrijving, zal een poging worden gedaan om Muntendam, zoals het vroeger was, weer in de herinnering terug te roepen van velen die het kenden en te laten zien hoe de huidige woonplaats er vroeger uitzag aan hen die hier nu belangstelling voor hebben.

In de korte tijdsperiode van ongeveer een goede zestig jaren heeft het dorp Muntendam een grondige gedaanteverwisseling ondergaan, zo ingrijpend, dat degenen die het nu kennen, zich moeilijk een voorstelling kunnen vormen, hoe het vroeger geweest is.

De huidige verkeersdrukte, die nauw verbandhoudt met deelneming aan de werkgelegenheid buiten de eigen woongrenzen, was hier vroeger niet.

De bewoners van Muntendam leefden toen in een totaal andere wereld.

Het zoeken van een bestaan in de "negotie" in de wijde omtrek, deed de venters een niet altijd onverdeeld gunstige reputatie verwerven.

Iedereen kende iedereen en men leefde bij de dag.

Er was geen waterleiding, gas, riolering of elektriciteit en de wegen waren niet verhard, met als gevolg modderpaden bij regenachtig weer.

Voor "Muntendam in oude ansichten" zijn bewust twee series gekozen.

De eerste serie zouden wij een "tram-serie" willen noe-

men. In deze serie zult u steeds de rails van de toenmalige tram kunnen ontdekken.

De serie begint met een ansicht, kijkende in de richting van Zuidbroek, gaat verder door Het Loeg en de Kerkstraat en eindigt in de Verlengde Kerkstraat in de richting van Meeden. Allemaal ansichten van voor de Eerste Wereldoorlog.

De tweede serie kenmerkt zich door het voortdurend aanwezig zijn van zgn. macadam op de wegen. Dit macadam werd geproduceerd door de werklozen en ouden van dagen die in de "Vlinthokken" vooraan op de Bredeweg, voor een schamel loon, de aangevoerde veldkeien uit Drenthe met hamers en mokers tot bruikbare macadam moesten verwerken.

Een "macadam-serie" dus, Een impressie van de dertiger jaren,

Ter completering van de beide series zijn enkele foto's van personen en bedrijven etc. toegevoegd.

Voor zover mogelijk is getracht de namen van de op de foto's voorkomende personen te vennelden. Aanduiding steeds van links naar rechts.

Wij koesteren de hoop, dat de bezitter van dit boekje veel genoegen zal mogen beleven aan deze verzameling en bij het doorbladeren nog weer even met zijn gedachten zal toeven in het verleden van het dorp "Muntendam", van oudsher een Saksische nederzetting, behorend tot het landschap Oldambt, waarvan reeds in 1391 melding wordt gemaakt in oude geschriften.

Elroet uil J'tfuntendam, We~ naar t:uidbroek

1. Kijkende in de riehting Zuidbroek, de tramrails door "Tussenklappen" volgend, zien wij hier de eerste huizen van Muntendam. Langs de weg staan iepebornen, die in 1939/40 aIle zijn gekapt (iepziekte). Reehts het woonhuis van de kalkfabrikant J. E. Kuipers en het woonhuis van korenmolenaar Mans Mulder. Op de aehtergrond de witte klapbrug van de boerderij "De Kloosterploats".

2. "De Kloosterploats". Van deze boerderij wordt beweerd, dat hij vroeger een "grangium" (voorwerk) van het grijzemonnikenklooster van Termunten is geweest. Rond deze plaats is de legende ontstaan, dat van hier uit een onderaardse gang moest zijn naar de kerken te Zuidbroek en Meeden. De schuur is tweemaal door brand verwoest, maar beide keren is het woongedeelte behouden gebleven. Karakteristiek is het witte brugwachtershuisje,

3. De kalkbranderij van de familie Kuipers. Voor de los-arbeiders was er toen zo nu en dan een "grijpstuiver" te verdienen met het lossen van schepen (turf of schelpen). Vanuit de ruimen werden (vaak met behulp van vrouwen) de turven en schelpen tot in de ovens gekruid. De fabrikant J. E. Kuipers poseert met zijn fiets. Van 1937 tot 1954 was hier de N.V. Schelpkalk- en Gritfabriek H. Kroeze gevestigd.

4. Een foto van een zgn. "rolpoale". Zonder deze paal met katrol zou het voor de scheepsjagers moeilijk zijn met een schip de bocht vlak voor de brug te nemen. Aan de overkant de herberg en het veerhuis van Geert Vennema (afgebrand). Na te zijn herbouwd in 1928, is het opnieuw afgebrand (cafe Blaauw). Links het in 1916 afgebrande doch nu nog bestaande herbouwde cafe "Het Oude Gemeentehuis".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek