Naarden in oude ansichten deel 1

Naarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. van Bijlevelt
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3919-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het eind van de Bussumerstraat (nabij het langs de Grote kerk lopende .Kerkpad") in 1916. Helaas is het pand met de fraaie trapgevel al lang verdwenen. Het maakte plaats voor een moderne woning, die op haar beurt thans is opgeofferd aan de sanering van de vesting. Ook hier weer een stadspomp.

13

Gitg. Joa. Xuoo & Co. Gansoordstraat.

Ook in de Gansoordstraat trof men in 1909 nog een pomp aan. Links op de foto was de schoenmakerij van Leemans en in het tweede huisje rechts woonde de weduwe Van Asperen, handel drijvende in turf en petroleum. In het witte huis rechts (met keurig hek) woonden de dames de Roeper, die er zich op konden "beroepen" aan de overkant over een

14 zogenaamd "overtuintje" te beschikken.

OOSTEINDESTRAAT NAARDEN

I 1

?

Het achterste deel van de tegenwoordige Gansoordstraat droeg voorheen de naam "Oosteindestraat", De situatie links op de afbeelding is volkomen gewijzigd. Het huis is verdwenen. Ter plaatse is thans de speelplaats van de nieuwe Vestingschool (intussen dependance van de Burgemeester Visserschool). De meeste panden rechts kan men ook nu nog terugvinden. Het witte huis achteraan is het voormalige Geniebureau, nu in gebruik bij de gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken.

15

l-ilg. C. J. J. S(lsll11i"!l, Xaarde┬╗,

Naarden, Scl:ool En Postkantoor.

16

Vele oudere N aarders zullen zich ongetwijfeld de vroegere Vestingschool herinneren, maar weinigen zullen nog weet hebben van het emaast gevestigde postkantoor op de hoek van de Gansoordstraat. De foto dateert van rond 1900. De Vestingschool heette lange tijd "School A". Temidden van de kinderen, in donker pak en met gleufhoed, de onderwijzer H. A. Arentsen, die vanaf 1886 tot 1921 aan deze school verbonden was.

Het politiekorps in Naarden bestond lange tijd uit slechts een veldwachter. De eerste die sedert 1814 die functie 25 jaar lang uitoefende was J. Luijsterburg. Hij diende van 1878 tot 1903 en werd wegens zijn kleine gestalte "Klein Duimpje" genoemd.

Toen in 1911 H. R. van der Veen chef-veldwachter was, met naast zich de heer C. van den Berg, werd op 1 juli Th. F. Karner als derde man benoemd tegen een jaarsalaris van f 550,-! Karner diende van 19 I I tot 17 augustus 1940, toen hij met pensioen ging. Op verzoek keerde hij, uitsluitend ten behoeve van de nachtdienst terug op I maart 1941. Dat deed hij drie jaren, daarbij zich fel verwerend tegen de toenmalige NSB-inspecteur. De heer Kamer is op 8 juli 1969 84 jaar geworden.

Deze foto werd in 1914, bij het eeuwfeest ter herdenking van het einde der Franse overheersing in 1814, genomen voor het bordes van het gerneentehuis. Ophet bordes staan van links naar rechts de opzichter van Gemeentewerken, J. A. van der Wal, wiens dochter twee plaatsen rechts van hem staat (met haarband) en naast hem een gerneentesecretarieambtenaar en vervolgens de toenmalige gemeentebode, J. G. Streefkerk. Verder politiechef H. Kievit, met naast zich de sergeant Van TuB en de fourier De Reus. De man met gleufhoed rechts is de drukker Fritz en naast hem (met schipperspet) het manusje-van-alles Luif, Links de politieman J. Hooijer. De hurkende jongeman links (met bolhoed) is de latere gerneente-tirnrnerrnan G. Mulder.

19

20

Bij de onafhankelijkheidsfeesten van 1914 was er ook een militaire show in oude uniformen op het Adriaan Dortsmanplein (bij velen ook bekend onder de naam Promersplein, naar de kazerne "Promers"). De martiale politiefiguur op de voorgrond rechts (met helm) is de rijksveldwachter Fluiter die, evenals anderen, voor dergelijke gelegenheden in Naarden werd gedetacheerd. De politieman met platte pet is H. Kievit. Van de twee marketensters is de meest op de voorgrond staande mej. D. Boden.

Nog een foto uit 1914, genomen in de Huizerpoortstraat. Boven allen uit, achteraan, mevrouw J. Houtman-Boden, wier moeder (mevr. J. A. Boden-Velders) rechts (met de handen op elkaar) naast de vlaggestok staat. Helemaallinks Dick (Dirkje?) Laven, Heintje van Eijden naast haar vader (met pet) en op de voorgrond in het wit mej. E. Boden. Mevrouw de Gooyer (met kapje) staat tussen haar twee dochters, waarvan er een in het klooster ging en de ander trouwde met de schoenmaker L. Hansum.

21

(

Bij de onafhankelijkheidsfeesten van 1914 behoorde het cafe op de hoek van de Marktstraat en de Kloosterstraat nog aan de heer A. de Rijk. De eigenaar staat in hemdsmouwen voor de deur en zijn vrouw, M. de Rijk-Smits, staat daarnaast. Men lette ook op de aanduiding .Voet pomp" naast de deur. Links op de foto (achter het meisje met de ouderwetse knoopschoenen en het typische hoedje) de politieman J. Hooijer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek