Naarden in oude ansichten deel 1

Naarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. van Bijlevelt
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3919-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ultc. los. Nil ?? .It-Oo.

Gasthuisstraat NAARDEN.

Het eerste gedeelte van de huidige Turfpoortstraat heette voorheen Gasthuisstraat, naar het Gasthuis dat daar gestaan heeft. De latere Gasthuiskerk (naderhand stadhuis) is de plaats waar de Spanjaarden op 1 december 1572 de ongeveer 500 verzamelde en niets vermoedende burgers hebben vermoord. Geen wonder dat de huidige naam van dit pand thans "Spaanse Huis" luidt. Diverse panden op deze foto bestaan ook nu nog, maar het lage huisje rechts op de voorgrond is vervangen door nieuwbouw. De foto dateert van rand J 900, want de r.k. jongensschooJ ontbreekt nog. Het huis met balkon links is jarenJang dokterswoning geweest. Het staat er nog zo,

23

24

Deze foto van de Gasthuisstraat (thans Turfpoortstraat) dateert vermoedelijk uit 1910/ 1911. Links staat nog de oude r.k. pastorie, maar het ernaast gestaan hebbende kerkgebouw ontbreekt. In 1911 werd de uit 1835 daterende kerk afgebroken en vervangen door de huidige. De kleding van de jongens en meisjes biedt een aardig beeld omtrent de "kindermode" van die dagen.

Naara~n

Gasthuisstraat met R. C. Kerk

Nadat de oorspronkelijke Naardense St.-Vituskerk door de Reformatie voor de katholieken verloren was gegaan, kerkte men in het voormalige Maria-convent. Die gebouwen verkeerden rond 1800 in zeer slechte staat. Ondanks ijveren van de kerkmeesters duurde het toch tot 1835 vooraleer met de bouw van een nieuwe kerk kon worden begonnen. De woning van de in 1835 overleden stadsdokter H. H. van Waardenburg, op de hoek van de Gasthuisstraat (thans Turfpoortstraat) werd als pastorie ingericht. De kerk deed dienst tot 1911, toen het tegenwoordige gebouw verrees. De pastorie werd in 1936/37 vernieuwd. Een van de jongens op de voorgrond is de huisschilder L. Koopmanschap. De heer naast de twee dames is het schoolhoofd J. W. Jagers,

25

26

In de Turfpoortstraat werd meermalen een poort van turven gebouwd. O.a. ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubiJeum van koningin Wilhelmina in 1923, toen drie dagen lang (16, 17 en 18 augustus), uitgebreide festiviteiten werden georganiseerd. Van het gezelschap op deze foto is aileen de persoon uiterst rechts, de heer G. Kamer, nog in leven. De overige figuren zijn: v.r.n.I. de scheepstimmerman Dirk Wiegmink, Willem de Rijk, de sigarenwinkelier de Heus, diakonievader J. Ederveen, de elektricien Bram Klinkenberg, G. B. de Kloet (lid van de gemeenteraad van 1896-1903) en de meester-geweermaker J. A. Ranft.

Naarden Mililair Tehuis, Tu.fpoortstraat

Dat het nog bestaande pand op de hoek van de Peperstraat en de Turfpoortstraat ook .,Tehuis voor Militairen" is geweest blijkt uit het opschrift boven de deur. Slechts weinigen zullen het zich nog herinneren. De foto dateert uit 1918, maar zeker is dat dit militaire tehuis er reeds in 1904 was. De woning aan het eind van het doorkijkje naar de wallen werd o.a. bewoond door een aannemer. Na als bouwval tientallen jaren de omgeving te hebben ontsierd, vie] het eindelijk enige jaren geleden ten offer aan de vestingsanering. In de deuropening de toenmalige "moeder" van het tehuis, mevrouw De Jong.

27

Ult~. Nauta, Velie a ,

28

Het eerste gedeelte (gerekend vanaf de Westwal) van de St.-Annastraat heette voorheen Bergstraat en liep tot aan de Peperstraat. De naam Bergstraat was ontleend aan de voormalige bierbrouwerij "De Berg" die daar gevestigd was. Diverse panden kan men ook nu nog terugvinden, maar de ontsierende paal voor de elektriciteit is gelukkig reeds lang verleden tijd. Het prachtige doorkijkje op het gemeentehuis aan het eind. is gebleven.

ST VITUSSTRAAT, NAAROEN

/ ./

r

De voormaJige situatie in de St.- Vitusstraat nabij de hoek van de Pastoorstraat. Het eerste pand links is verdwenen, evenals de rechts staande stadspornp. Links was de brandstoffenhandel van de heer Vuyst gevestigd, de grootvader van de tot voor kort raadslid zijnde heer A. Vuyst.

29

jYaardi?n. 'C;., r ./COCĀ·/si,cat.

Hier betrad men voorheen via de Kippenbrug de Turfpoortstraat. De foto dateert uit ongeveer 1915. Op de achtergrond herkent men de to en pas gebouwde nieuwe r.k. kerk. Achter de kinderen links valt nog een oude stadspomp te ontdekken. Het laatste exemplaar van deze, in een rapport als onhygienisch gekenschetste pompen, werd in 1919 opgeruimd.

I'

,

Naaraen

ieuwe Brug b. d. Turfpoorstraat

De nu voorgoed verdwenen .Kippebrug'' werd blijkbaar voorheen ook de "Nieuwe brug bij de Turfpoortstraat" genoemd. Oat er aan het drukken ook toen wei eens iets mankeerde blijkt uit het feit dat het onderschrift spreekt van "Turfpoorstraat". De hier gereproduceerde kaart dateert van mei 1903.

31

j{aarden. Vestin.qqracht met Xiooenbrua.

32

Dat men het vroeger niet zo nauw nam met de plaatsaanduiding, blijkt uit het ondersclTift van deze briefkaart. De entree van de vesting via de Amsterdamse straatweg laat de maker in aIle gemoedsrust via de .Kiopenorug" lopen, welk bruggetje in feite honderden meters rechts van de beide figuren tegen de brugleuning was gelegen. Op deze plaats stand overigens voor 1916 de "Amsterdamsche Poort", Op de achtergrond het uit 1752 daterende "Turfmagazijn", thans een stemmige "Bodega".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek