Naarden in oude ansichten deel 1

Naarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. van Bijlevelt
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3919-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De jaarlijkse presentatie van de Landbouw-Sportvereniging zorgde in de twintiger jaren voor veel vertier. Onder meer waren er hardrijderijen, waarbij de gemeentewerkman E. Rookhuijzen (beter bekend onder de bijnaam "Eppie houten Bommerd") veel furore maakte. Ook de notabelen ontbraken niet: zittend eerste rechts ds. F. W. Drijver, met daarnaast de wethouder J. A. van Eijken Nieukerk. Vijfde van rechts burgemeester M. P. van Wettum. Staand met lichte pet links, de dierenarts H. ter Beek, met vlak v66r zich de bekende kastelein W. Kaptein. Achter burgemeester van Wettum, met kaal hoofd, wethouder J. L. van Wilderen. Drie plaatsen naar rechts van deze, notaris K. Hoeflake en ernaast Thomas Jurrissen. Vierde van rechts staand het hoofd van de r.k. jongensschool J. W. Jagers.

33

34

In 1924 was ds. F. W. Dnjver 25 jaar predikant in Naarden. Op deze foto, genomen in het achterzaaltje van cafe "De Beurs", achter het midde1ste tafeltje ds. en mevrouw Drijver en links hun dochter Willy. Naast haar F. W. Drijver jr. en echtgenote. Geheellinks de heer Greschner, vader van het Burgerweeshuis met daarnaast wethouder J. L. van Wilderen. Vierde van links burgemeester M. P. van Wettum. Staand, links notaris K. Hoeflake, gemeentearchitect B. T. Deenik en winkelier P. van Gent. Aan de linkerzijde van ds. Drijver (rechts op de foto) mevrouw van Wettum. Staand rechts (met snor) gerneente-secretaris J. Eeftinck Schattenkerk. Ds. Drijver stond bekend als een fervent tegenstander van samenvoeging van Naarden met andere gemeenten.

Het "Spaansche Huis", tevens Comeniusmuseum rond 1920. De man met uniformpet is de gemeentebode G. J. Streetkerk, die dertig jaar lang deze functie heeft uitgeoefend. Het oude huis links was van de bovenmeester J. W. Jagers, wiens vrouw voor de deur staat. Huis en ernaast staand muurtje zijn reeds lang verdwenen. Het "Spaansche Huis" werd door Monumentenzorg geheel gerestaureerd en behield zijn functie als "Comeniusmuseum". Het werd eind 1967 in tegenwoordigheid van de Tsjechische ambassadeur J. Pospisil weer offici eel geopend. Op de zolder is het "Religieus Kunstkabinet" ingericht. Het museum trektjaarlijks duizenden bezoekers, waaronder vele honderden Tsjechen.

35

COMENIUS' GEDENKTEEKEN TE NAARDEN Onfhuld 28 M04r 1892

8t; gelegc.nheid van de pJcchti~ )OO-jerige herd~nking V4n Kom<nsky'. G<boorl<d.g

Het Cornenius-gedenkteken te Naarden herinnerend aan de in deze stad begraven grate Tsjechische pedagoog heeft in de loop der jaren een duidelijke evolutie doorgemaakt. Hier het eenvoudig rnonumentje, opgericht v66r de Utrechtse Poort op 28 maart ] 892, ter gelegenheid van de plechtige herdenking van de 300ste geboortedag van Jan Amos Comenius (Kornensky). De Tsjechische kolonie in Nederland legde hier telkenjare bloemen op de verjaardag van de grote landgenoot, waarbij ook vaak werd gespraken.

NAARDEN

K8zerno weesbuls

In 1913 vormde het huidige Cornenius-rnausoleum nog een onderdeel van de Weeshuiskazerne. Onder meer was er de wacht in ondergebracht. Ook hier op de voorgrond rechts een stadspomp.

37

' . . ,

Na~rden, Tuin van het Militair Hospitaal.

Citgave C. J. J. a-bur;_ Xaarden.

Het militair hospitaal te Naarden is alweer lang verleden tijd. Hier de tuin van dit hospitaal, met links op de voorgrond adjudant Bontekoe. In het midden (met hangsnor) de kok Hanskamp. De meest rechtse figuur in het wit (oak al met snor) zou de toenmalige beroepsmilitair (hospitaalsoldaat) Valk zijn, de grootvader van de huidige kapper in de Markt-

38 straat. De foto dateert van rond 1900.

Een foto waarvan de herkomst, althans in Naarden, niet meer valt te achterhalen. Vermoedelijk heeft de plaat helemaal geen betrekking op Naarden, maar op Huizen. Feit is echter dat de heer met baard de hoofdonderwijzer Beemsterboer is, die nog geruime tijd directeur van de Naardense fanfare D.O.8. (Door Oefening Beter) is geweest.

39

40

Voordat Naarden in ] 937 een eigen zwemstadion kreeg, werd ook door de burgerij gebruik gemaakt van het miJitair zwembad in de Binnenvestinggracht. Hier een foto van het interieur in het jaar 1902. De uitgever van de kaarten C. J. J. Sasburg (die zelf op de meeste van zijn prenten voorkomt) staat met kuitbroek en pet naast de militair rechts.

Het stuk Marktstraat vanaf de Cattenhagestraat tot aan de oude zeesluis heette rond 1900 nog Sluisstraat. De panden links zijn grotendeels verdwenen, inclusief de "Boekhandel" van Sasburg (voorheen Egberts) op de voorgrond. Ook nu staat de heer Sasburg weer op de plaat.

Cit!!. C. J. J. (( lIN!!, Xaarden.

Na.ardell, Vrouwenstraat.

42

In het begin van deze eeuw, toen de Cattenhagestraat nog Vrouwenstraat heette, zag de situatie er dichtbij de hoek van de Marktstraat aldus uit. De koetsjes links behoren tot de rechts gevestigde stalhouderij "Hollander". De uitspringende serre is de toe gang tot de officierssocieteit. Daarachter het "Burgerweeshuis". Evenals de verderop staande bornen voor het rnerendeel verleden tijd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek