Naarden in oude ansichten deel 1

Naarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. van Bijlevelt
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3919-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De V rouwenstraat. Rechts op de voorgrond het z.g. "glazen paleis", met ernaast het vroegere logement (tevens officiers-societeit) "Het Vliegend Hert". Daarachter, met hek ervoor het vroegere Burgerweeshuis.

43

/' ./ /' ./

44

Op de plaats van de huidige Christelijk-Gereformeercte kerk in de Cattenhagestraat stond voorheen de boerenhoeve van de familie Maas. Op deze foto, genomen op 11 januari 1899, des middags om een uur, heeft men een fraai doorkijkje in de toenmalige Vrouwenstraat en de daar toen staande pomp. Tweede figuur van rechts de heer J. H. Maas die, na in 1880 reeds tijdelijk wethouder te zijn geweest, deze functie daarna onafgebroken vervulde van 1890 tot 1913. Hij overleed op 26 september 1918. Rechts een van zijn zoons en - met schort - de echtgenote van de wethouder. De langgerokte jongedames zijn waarschijnlijk dochters van het echtpaar.

De tegenwoordige Cattenhagestraat spelde men voorheen als "Kattehaagstraat". Op de foto trekt de Gooische stoomtram, komende uit Amsterdam, puffend en rokend de vesting binnen. Geheellinks een van de "Vijf Loodsen".

45

3Yaal'den. Vro!lwensil'aat I

·..I..n cJ>ostkaniocl'. :;

05 l.fv.l(~ ?? ¥ WI' -amp, 8~,,~ iJ &

/

46

Een beeld van de Vrouwenstraat, met postkantoor zoals men dit voor een belangrijk deel niet meer terugvindt. De huizen rechts zijn allang vervangen, de bornen links zijn verdwenen, evenals de rails van de Gooische Stoomtram.

Deze uit nog v66r 1900 stammende foto biedt een beeld vanuit de toenmalige Sluisstraat naar de Marktstraat. Het oude koetsje staat voor de destijds daar gevestigde stalhouderij Voorberg. De luiken achter en boven het koetsje behoorden tot het "Glazen paleis". Interessant is ook de oude petroleumlamp rechts op de foto, terwijl de jongens- en meisjeskleding uit die tijd zeker tot de bijzonderheden van deze plaat behoren. Het meest rechtse pand (bij het samenstellen van dit boekje bewoond door de familie Tolhoek) was toen het postkantoor. De beide heren in de deurpost, met platte petten, waren postbeambten. Bedoeld pand is thans bijna 400 jaren oud!

47

I~

Nacu-aen

Kazerne Promers.

48

Kazerne Promers met het ervoor liggende plein in 1901. De feitelijke situatie is nauwelijks gewijzigd, al zijn de boompjes op de wallen thans uitgegroeid tot weelderige bomen en zal men nu tevergeefs uitzien naar militairen, geschut en wachthuisje.

Bij het tweede regiment vestingartillerie (veel later motorartillerie genaamd) diende van 8 maart tot 30 november 1904 ook de heer E. C. van Norren, die in oktober 1969 85 jaar is geworden. De stoere militair Van Norren (foto van 10 oktober 1904) was een van de oprichters van de muziekvereniging D.O.B. (Door Oefening Beter) en jarenlang voorzitter. Hij stimuleerde het gemeenschapsleven en trad meermalen op de voorgrond bij diverse gebeurtenissen. In het dagelijks leven was hij eigenaar van een van de oudste levensmiddelenbedrijven in de vesting, gevestigd op de hoek van de Peperstraat en de Turfpoortstraat.

To! hlj XMrdcll.

50

7.

De Gooische stoomtram vormde de verbinding tussen Amsterdam en Hilversuui en bevindt zich hier op de Amersfoortse straatweg, de verbinding tussen Naarden en Laren, nabij de hoek van de huidige Huizerstraatweg, waar de to] stond. Het huisje links bestaat niet meer (het werd bewoond door een familie Kos). Achter dit huisje bevindt zich thans het Naardense zwemstadion. Op dit punt moest deze tram voorrang verlenen aan de tram van Bussum naar Huizen,

Tol straatwe g Naarden - Laren

Op de kruising Amersfoortse straatweg-Huizerstraatweg ontmoette men voorheen nog een befaamde tol. Zowel de brug als de weg verderop en de Huizerstraatweg kan men vandaagde-dag nauwelijks meer herkennen. De Huizerstraatweg heette voorheen "Oude Huizerweg", Toen deze aanvankelijke zandweg werd bestraat, verleende de koning in 1836 toestemming om tolgeJden te heffen. Het tolhuisje werd gebouwd in 1840, maar moest in 1914 op last van de militaire autoriteiten worden gesloopt. Nochtans werden tot 1931 tolgelden geheven. Op dit punt van de weg, in de richting Laren, werd ook tol geheven, maar die is aanmerkelijk vroeger afgeschaft.

51

52

Deze fraaie bomen aan de Amersfoortsestraatweg werden op last van de militaire autoriteiten in 1914 geveld. Men kijkt hier in de richting Laren. Ongeveer op deze plaats treft men rechts thans het Diakonessenziekenhuis aan. Grappig zijn de kuitbroeken van de mannen, die bijzonder praktisch waren toen de fietsen nog geen kettingkasten hadden. Rechts tegen de boom boekhandelaar Sasburg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek