Naarden in oude ansichten deel 1

Naarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. van Bijlevelt
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3919-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kort na de Eerste Wereldoorlog werd in Naarden de eerste Nederlandse pantserwagen gestationeerd. Op de foto is deze pantserwagen nabij de hoek van de Marktstraat en de Cattenhagestraat in botsing gekomen met de Gooise stoomtram, waarop de locomotief van de tram prompt ontspoorde. Het hoge gebouw links is het voormalige, in de volksmond als zodanig bekende "glazen paleis". De jongen met witte blouse rechts is T. H. van de Witte. Achter hem, met deukhoed, Bertus Mensert. Links achter de militair (juist onder het bord Coiffeur) horlogemaker de Jong.

53

54

Waar thans het intensieve snelverkeer langs Rijksweg nr. 1 davert, kon men in 1906 nog genieten van een nu onwaarsehijnlijk aandoende rust. De trambaan voerde naar Laren. Reehts de .aritspanning Jan Tabak", goed voor .Jogernent met stalling" zoals het bord aangaf. Het tegenwoordige, gelijknamige hotel, is van een weI geheeJ andere allure. Op de plaats waar thans flats staan, stond vroeger het logement "Sandbergen" dat in 1687 gestieht werd door Jan Toebaexman, aan wiens naam het huidige hotel ,,Jan Tabak" herinnert.

Galgenbrug

Deze foto uit 1900 werd genomen vanaf de Galgenbrug en geeft een gezicht op de Bussumervaart, die destijds van Naarden doorliep tot aan de Havenstraat in Bussum. De brug is gelegen bij het huidige kruispunt Rijksweg-Thierensweg, waar vroeger de Galgenberg lag. Deze naam hield verband met het feit dat misdadigers hier werden opgehangen. Men kent nu nog de naam Galgesteeg (thans Godelindeweg). De Galgenbrug werd reeds genoemd in een resolutie van de N aardense V roedschap in 1711. Vermoedelijk was hij toen al vijftig jaar oud. Staat men nu op de vaste brug ter plaatse in Rijksweg nr. I, dan zal men rnerkwaardigerwijs tot de conclusie komen, dat het beeld vanaf deze plaats nauwelijks is gewijzigd.

Naarden

55

ยท .

. ' ';;~"~~=~~-'7' .

----

56

Een fraai beeld van de oude Gooische Stoomtrarn bij de entree van de vesting nabij het huidige Burgemeester Wesselingplein. Men Jette ook op de twee hoge en weinig fraaie palen waaraan de verlichting was opgehangen. De foto is genornen van de kant van de vesting, in welke richting de tram zich ook beweegt.

De "Gooise moordenaar", de stoomtram die van Hilversum naar Amsterdam reed, passeerde in Naarden de ook nu nog bestaande, uit 1877 daterende, Utrechtse Poort (die in genoemdjaar de plaats innam van de oude poort, die toegang gaftot de weg naar Utrecht). De tram kon de poort maar net passeren. Meermalen legden kwajongens stenen op de rails, waardoor het tramstel uit de rails vloog bij de bocht aan de in gang van de vesting. Op de foto een dergelijk gebeuren in 1919. Diverse personen zijn nog in leven, waaronder de nu (1969) hoogbejaarde heer Frakking. Links en rechts, boven de luiken, ontwaart men de beeltenissen van koning Willem III en koningin Sophie. De Utrechtse Poort werd aanvankelijk gebouwd ter vervanging van de in 1682 geslechte Turfpoort.

57

Naarden

Vestine:poort a'd Laarderstraatweg

58

Tevergeefs zal men zoeken naar dit bruggetje aan de buitenzijde van de Utrechtse Poort. Parallel lopend aan de huidige Kapitein Meijerweg, vindt men er thans het plantsoen met standbeeld van Comenius. Deze brug bestond nog tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de brug ontwaart men een van de Huizer vissers, die toen met hun koopwaar van Huizen kwamen lopen, met gebruikmaking van hand- of hondekar.

Vesting Naarden met Huizer hondenkar

De entree van Naarden aan de oostzijde in het jaar 1908. De Huizer hondekar was toen een normaal verschijnsel op straat. Hopelijk hebben de dieren niet ook nog de vracht moeten torsen die hier bovenop de kar zit.

59

60

De Binnenhaven (thans N ieuwe Haven) in het jaar 190 I. Rechts het "Groot Arsenaal" van de militairen en achteraan een doorkijkje op de Arnsterdarnsche Poort.

Het in 1688 gebouwde Groot Arsenaal, dat veertig jaar later nog werd uitgebreid. Tot 22 november 1954 zag het er aldus uit. Toen werd het door brand volle dig verwoest, maar enkele jaren later werd het in groter luister herbouwd.

r-'

-1 Amsterdamscbe Poortstraat. N'AARDEN. r

62

De Amsterdamsche Poort rond 1900, gezien vanuit de vesting (de toenmahge J-.llI~u::rdamsche Poortstraat). Links stonden de bekende "vijf loodsen". Overigens is er vandaag de dag niets meer terug te vinden van datgene wat op deze foto getoond wordt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek