Naarden in oude ansichten deel 1

Naarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. van Bijlevelt
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3919-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Amsterdamsche poort

Naarden

De "Amsterdamsche Poort" in 1910, gezien vanaf de buitenzijde. Duidelijk valt te constateren dat de trambaan door de poort heen liep. Het bouwwerk dateerde van 1683 en werd in 1773 verbeterd.

63

64

De in 1913 opgerichte "Christelijke Jongelingsvereeniging Timotheus" (rond 1930 opgeheven) in het jaar 1923. Oudere Naarders zullen nog verschillende bekenden kunnen ontdekken.

In 1906 kreeg Naarden een r.k. jongensschool, de St.-Josephschool, die geleid werd door de heer W. A. Jagers, De school begon klein, maar groeide regelmatig. Hier een schoolfoto rond 1910. Links de heer lagers, rechts meester J. C. Nagel. Diverse .Jcnaapjes" van toen zijn thans nog in leven. Vierde van links bovenaan de recent overleden dr. B. Boerebach en vierde van rechts onderaan de heer L. J. de Gooyer. De nadien gebouwde nieuwe 51.Josephschool is in 1968 verkocht, nadat buiten de vesting twee nieuwe r.k. lagere scholen waren verrezen, beide scholen zowel voor jongens als meisjes. De kleindochter van de heel' Jagers is tal vanjaren aan de r.k.jongensschool verbonden geweest als leerkracht.

65

66

Behalve hoofd van de r.k. jongensschool Sr.-Joseph, was de heer J. W. Jagers ook directeur van het r.k. kerkkoor in Naarden. In 1924 vierde het echtpaar Jagers-Slinger het zilveren huwelijksfeest, dat drie dagen duurde. Het kerkkoor vierde een hele dag feest in de school, maar deze groepsfoto (met in het midden zittend de heer en mevrouw Jagers) werd genomen op de binnenplaats van het ook nu nog bestaande gebouw "Concordia" aan de Turfpoortstraat. Het echtpaar is inmiddels overleden, maar diverse figuren zijn nag in leven. Sommigen van hen zijn thans bijna 90 jaar oud. Deze J. W. Jagers was de zoon van de heer W. A. Jagers,

Een unieke plaat van de laatste officiele stadsomroeper van Naarden, Jacob de Gooyer. Hij "diende" van 1904 tot 1941. Behalve stadsomroeper was hij oak krantenbezorger. Jacob verdiende de kost bovendien door het verkopen van petroleum, terwijl hij bij de soldaten ventte met vis en zelfgebakken pannekoeken. De foto werd gemaakt in de St.-Annastraat.

67

Uit,. 1011. Nun &: Co.

Adrlun DordtmanspJein. N AARDEN.

68

Het huidige Ruysdaelplein wordt hier, in J 909, nog "Adriaan Dordtmansplein" genoemd. De situatie verschilt aanzienlijk met die van tegenwoordig, ook al kan men de Utrechtse Poort en de ernaast staande loods nog terugvinden. De panden links op de foto zoekt men vandaag-de-dag tevergeefs. Hetzelfde is het geval met de tramrails en met de fraaie staande lantaarns voor de poort.

Zc r.:.

Xuurd en.

De vroegere Zeebrug rond 1900, aan het eind van de Oude Haven. De houten wipbrug aldaar verleende toegang tot de voormalige zeehaven. Bij noordwester storm werd het water in de Oude Haven, door de directe verbinding met de Zuiderzee zodanig hoog opgestuwd, dat de Naardense straten meermalen onder water kwamen te staan. Om het water te keren waren er sedert 1825 schotbalken in de brug aangebracht, die in de zomer werden verwijderd. Dat was werk voor de Genie, die dit aanbrengen van de balken injanuari 1916 echter had verzuimd waardoor een deel van de stad onder water kwam te staan. Ten noorden van de Marktstraat kon men toen slechts per roeiboot uit en naar de woningen komen.

69

70

Bij de overstroming van januari 1916 (het water van de toenmalige Zuiderzee had zelfs geen ontzag voor de dijken rondom Naarden), kwam ook een deel van de vesting onder water te staan. Hier een blik in de Kloosterstraat. Links achteraan de Weeshuiskazerne, met, meer naar voren, de winkel van bakker Haagen. Het witte huisje , helemaal aan het eind van de straat, was de militaire badinrichting.

chipperstra ?. ~

De huidige Kloosterstraat heette voorheen Schipperstraat. De bomen zal men er nu tevergeefs zoeken, maar diverse panden zijn nog duidelijk te herkennen. De jongen met pet, in het midden van de straat, zou Frans Drijver zijn. De artistieke figuur links is de sigarenwinkelier P. ten Velthuis, die tevens een bottelarij had in de Katrepel.ln het pand achter de boompjes links woont de bekende Nederlands-Amerikaanse goochelaar Jan Hagoort, verwoed verzamelaar van allerlei documentatie omtrent Naarden en de rest van het Gooi. Eind juni 1969 werd hij 74 jaar. In de Jan Massenstraat ontmoet men nog een "eerste steen", die Jan Hagoort daar op 3-jarige leeftijd aanbracht op 15 juli 1898.

71

A 2201 Lid'ltdr. J. tI. ScJ,a; ??..? m:>. a... ?.?. '~1

cJv aarden, JOlbrug naar .Jaussum.

72

Deze brug vormde de meest directe verbinding tussen Bussum en Naarden. (De man op de voorgrond loopt de vesting uit.) Die verbinding kwam tot stand in 1877, nadat een jaar tevoren met de bouw van brug en brugwachterswoning was begonnen. De brug sloot aan op de Thierensweg (pas aldus genaamd sedert 30 september 1915) en verder op de Dude Kerkweg, sedert J januari J 890 Lambertus Hortensiuslaan geheten. De naam "Tolbrug" op de hier gereproduceerde kaart is wat misleidend. Aan deze kant van de vesting is nimmer een tol geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek