Naarden in oude ansichten deel 1

Naarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   K. van Bijlevelt
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3919-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Brugwachterswoning P. Oostveen.

Naarden

Oitg. Henri PCr'l),&Qtzcu, Rudbuisstraa.t 3 ? Buss U1U.

De oude brugwachterswoning nabij de brug naar Bussum. Brug en woning zal men thans tevergeefs zoeken, maar de huidige brugwachter van de Prinses Beatrixbrug heeft nog in deze oude behuizing gewoond.

73

74

Slechts weinigen zullen op deze foto de Lambertus Hortensiuslaan zien, nabij de hoek van de Comeniuslaan. Duidelijk ziet men nog de rails van de Huizertram, de stoomtram die zich hier vanaf de Oude Kerkweg naar het gedeelte van de Zwarteweg bewoog, dat bij raadsbesluit van 27 december 1889 de naam "Comeniuslaan" kreeg. De tram liep van het station Naarden-Bussurn naar Huizen v.v. Rechts het toenmalige cafe .Kweeklust".

.:AARDEX.

Een in 1915 genomen foto vanuit de Pater Wijnterlaan in de richting van de J ulianalaan. De aapjeskoetsier doet nog heerlijk rustig en landelijk aan. Pater Adrianus Wijnter was procurator en schonk de bezittingen van het Convent van Oud Naarden in 1579 "ter bescherrning" aan de stad "tot behoef en onderhoud van de armen dier Stad en tot stichting van een weeshuis". Het "Burgerweeshuis" vindt men thans nog (zij het niet meer als zodanig in gebruik) in de Cattenhagestraat.

75

11024 UJ.:g. L C. Boumal'l, AMSĀ·'~C:J-SCht BallĀ· BU$'1l!li'.

76

Het .Wilhelminapark" spreekt weinigen meer aan in Naarden. De naam werd gesuggereerd door wethouder J. H. Maas in 1898, in verb and met de troonsbestijging van koningin Wilhelmina. Men vindt dit "park" in het gedeelte van de gemeente, gelegen tussen de Lambertus Hortensiuslaan en de spoorbaan (Julianalaan, Pater Wijnterlaan, Wethouder Koniglaan, Burgemeester van Hasseltlaan). Momenteel is de situatie volkomen gewijzigd.

Een even bekende als geliefde wijkverpleegster was zuster M. J. Appels. Zij werd in oktober 191 8 benoemd en verrichtte haar taak gedurende niet minder dan 33 jaren. In 1951 nam zuster Appels afscheid. 01' 20 januari 1964 stierf ze 01' 72-jarige leeftijd. Ter gelegenheid van haar zilveren jubileum werd bovenstaande foto genomen in de Gemeentezaal aan de Turfpoortstraat. In het midden (met armen over elkaar) de toenmalige gerneente-geneesheer, dokter G. Z. A. Croiset van Uchelen, Rechts boven is nog juist dokter G. Verburgt zichtbaar. 01' de bovenste rij kan men o.a. ook pastoor J. H. Th. Hermsen ontdekken (links) en de directeur Gemeentewerken B. T. Deenik,

77

aarden - Muiden

Amtterdamsehe Straatweg

78

De Amsterdamsehe Straatweg met het oude bmggetje naar de Keverdijk. Men kijkt hier in de riehting Muiderberg. Aehter het schip ontwaart men de vroegere korenmolen "De Hoop". Van het tegenwoordige tuindorp Keverdijk is nog vrijwel geen spoorte bekennen, evenmin als van het nu reehts van de weg gelegen, uitgebreide industrieterrein. Onder de bomen aan de rechterzijde het voormalig cafe ter plaatse.

AARDEN. HUlBERT VAN EYCKENSTRAAT

De laatste molen die Naarden heeft gekend stond aan het toenmalig einde van de Huibert van Eyckenstraat. Het eerste deel van deze straat werd aangelegd in 1854. De korenmolen werd daar toen in het voorjaar van 1855 gevestigd en behoorde toe aan de "grutter" E. B. S. Robin. De eigenaar had er weinig plezier van, want in 1858 ging de mol en door brand verloren. De heer E. van de Born nam het initiatief tot herbouw, nog in hetzelfde jaar. Hij gaf zijn molen de om meerdere redenen zinvolle naam "De Hoop". Niet minder dan drie generaties Van de Born bewoonden deze molen, die vervolgens enkele jaren leegstond, aan ernstig verval onderhevig was en in 1934 werd gesloopt.

79

80

Hoezeer de fraaie landelijke omgeving destijds tot dichterlijke uitingen kon inspireren bewijst deze kaart van 4 augustus 190 I. De vijver in het Bosch van Bredius gaf de afzender de woorden van De Genestet in de mond: "En genietend staar ik am, Met mijn dank verlegen, In het stille heiligdorn, Van mijns Heeren zegen!"

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek