Naarden toen en nu

Naarden toen en nu

Auteur
:   de heer en mevrouw J. van Raayen-Franzen en Vereniging Werkgroep Vestingstad
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6123-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21 HetArsenaal,in 1680 gebouwd als "Tuighuis" voor de opslag van militair wapentuig, bestond oorspronkelijk uit een verdieping. Wegens ruimtegebrek werd het gebouw later met een verdieping verhoogd. In 1954 brandde het gebouw volledig uit, maar het werd herbouwd en kon in 1959 weer in gebruik worden genomen. Het Arsenaal is tot 1 988 in militair gebruik gebleven. Sindsdien is het complex in handen van de meubelontwerper Jan des Bouvrie, die het gebouw in oude glorie herstelde en er zijn meubeltoonzalen en ontwerpkantoren vestigde. Het woord "Tuighuis" is voor het Arsenaal op drie verschillende manieren van

toepassing geweest: voor opslag van wapentuig, als onderkomen voor de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en als tijdelijke gevangenis voor na de oorlog gearresteerde NSB'ers.

-III

I III iIII 'lei -.~.

22 Op deze twee foro's de commandobunker op bastion Oud Molen, militair gezien het belangrijkste gebouw van het militaire verdedigingswerk. Het is gebouwd in

1 877. Ook was hier het hospitaal ondergebracht. Opmerkelijk is dat er zich in het bouwwerk ook enkele badkamers bevonden. In de zeventiende en achttiende eeuw stonden op deze plek een paar boerderijen. Op beide foro's de poterne, een onderdoorgang om ongezien van de ene kant naar de andere kant van het bastion te komen. Als u beide foro's vergelijkt, merkt u dat er maar weinig veranderd is. Het gebouw heeft nu, in 1995, nog geen definitieve bestemming.

Naarden

Kazorno Oud-Malen

23 Bij het bekijken van de vele foro's van de vestingstad van vroeger mogen we best tevreden zijn. Er is in de achter ons liggende periode immers veel gerestaureerd en verfraaid. Dat tevreden gevoel krijgen we echter absoluut niet als we deze rwee plaatjes van de Oude Haven vergelijken. Op de oudste foto zien we een rijtje sfeervolle vervallen schuren, die uitstekend in het stadsbeeld pasten. In de [aren zestig en zeventig moesten ze wijken voor de strak vormgegeven bedrijfsgebouwen die op de recente foto te zien zijn. Hier worden nu antieke auto's gerepareerd en opgeknapt.

24 Dit stukje Marktstraat heette vroeger Sluisstraat, naar de aan het eind van deze straat liggende sluis. Rechts op de hoek stond vroeger een gebouw dat dienst deed als stalling van de Hamburger Postwagen, die Naarden als eindpunt had. Het pand dat op deze plek verrees, diende korte tijd als weeshuis en werd later bewoond door de familie Tolhoek. Nu is er een tapijtenhandel gevestigd. Het pand links, van oorsprong een woonhuis, werd later ingericht als cafe "De Beurs". Het cafe werd achtereenvolgens gedreven door de heer De Greef en HenkVerhoef Nu zit er naast het cafe het hotel van de heer Koopmanschap.

Sluisstraat, - Naarden.

2S Dat de naam .Katrepel'' iets met bastion Katten te maken heeft, wordt gelogenstraft door het feit dat de .Katrepelstraat" al in 1 S 14 op de verpondingslijst van de stad voorkomt. Het bastion Katten dateertpasvan 1676-1677. Verponding was in die tijd een soort belasting op huizen en gronden in de stad. Het woord katrepel stamt vermoedelijk uit het Oostfries en betekent "achterstraat" of "achterbuurt". Het is trouwens de enige straat met die naam in Nederland. Jarenlang maakte de straat een vervallen indruk. Er stonden voornamelijk opslagruimtes, bijvoorbeeld voor aardappelen van Piet de Boer, kolen van Bijlhouwer en het vistuig van Henk van Rooyen, bijgenaamd "de vlooi", Na restauratie kreeg het straatje een romantische aanblik door de woningen aan de ene kant en

de tuinen van de Kloosterstraat en het Wevershof aan de andere kant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek