Nederhorst den Berg nogmaals

Nederhorst den Berg nogmaals

Auteur
:   N.M. Blankendaal
Gemeente
:   Nederhorst den Berg
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5610-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederhorst den Berg nogmaals'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

83. De Eilandseweg, een prachtig natuurgebied. Aan deze weg liggen nag vclc mooie oude bocrderijen.

.

t...,.~~", .. _ .

fnformatieblad voor

~ed.ctle-.dres: [ijsten ?? ~ 29

nederhorst den berg . __ .

~ "I ?? ~.." '" A·, . .,? .. t.,.~. "I

Augustu~ 1967. . : ~ _~ 11 e j~argang' nr~ 1

Gucl:tt.e.1Dwoaet'S 'ftD Xe4ft'hont 4t:D Bur ?

? ':' ?? ",' RIoef' wordt U 'l:I' erecw b!ad ,ep~c.. ~ aat op 1n1t1~ v~ de~-

?? ~s~ lUaUs 'WO:d.t uite:e·

? ? ?..?.? -.: ~. WlJ bebben ala eeesee ds ,Mtdd

IlI."WON£R$ EN VAK.A...'-:nEG6NGBRS te ztJn eo een ~lce servsce te 4at bet blad strlkt neutrul blIjft eo em

Vandul: vindt u eea arecw ~~ in =:ve ~ lddru4 voor ~ doeo. ~ :;..-~ ~ ~ eenen'~ ~ uw b:1evenbus., earw.ao 6t.:em. Coott~ thkope:l; wQ "DE BRUC" cole ~<:Jr:N- . trw dotp ee ~ Wl,l bopm u he! met:acl'J:dDol. W'e'I. W2nt(fe·mid- uea ve:stre'kkeo over ~qenheden =~~~d'e~~

:::~::~e::~:: = van ~ CD I~W. De 1nI~en ~p. Wt1 vi=.de.-~-~ ~ =e:_u ~en.~ ~ ~=- .. ~~~::~=~:C~~~

-4laDd beeft u ~ ~ u lwnt ~ ? bon.d~ 'WWde'l'1. :-t,~- '. };2menJ' bet bestuu:r van dto

:u>ndude~ Dtt atecwe commw::dc.at!~ ~ ~

De tnwoners wordttl. amnt rfmUlrt op Dc eee vlotte star: ten eea la::l.e en wuz- B. Kaandorp.

:C~~rlt :,~;= =~eade vabnt!~ devol ber~ toe. ~ -- _

~ 'WO't'dm I~ ~:dj hun De ~.e-'O'1C'I r---:---=-:-:~-:-,

inkopen ~ doen. De lIo'bkeUets Ned.erhorrt den Be:rc.

n:uen z1ch bt'IjveTm om ~ vu. 4tenst B. A. Ph. van Ra.r1nxmJ. tboe SIooten

. -.

-:,,,~, ~ : ~ .

? <

. V o';~~ord ';, Burgemeesfe/

- .) . ~~':~-

Men zegt zeer weI,

sluit uw verzekering bij Snel.

G. SNEL PZ.

Oammerweg 70 Tel. 1250 Giro 86844

T er informatie

.,-e>

Het adres voor .1 uw

zuivelpredukten en levensmiddelen

is

F. STOKER

. MIDDENWEG 87

t: T.Jefoon ~60S

Be%orging door lleheel N.derhorst den Berg

Onl sirenn rs . ~ ?? n tevrecfen Idantenkrlng J

84. In 1967 namen enkele middenstanders het initiatief voor een inforrnatieblad (advertcntieblad) voor het dorp. Hier ziet u het eerste nummer. In 1968 beschuldigde het blad Zakennieuws "De Brug" van het plegen van dorpspolitiek(?) Voor de communicatie onder de inwoners was het een prima middel. Het blad is uit het dorp niet meer weg te denken.

85. Hoe vindt u het dorp? Opgeofferd aan het verkeer, of vindt u het een verbetering? Het oordeellaat ik aan u over.

6roefen uit Nederhnrst den ~erg

van

Nico Blankendaal, die 18 jaar in Nederhorst den Berg heeft gewoond, en van zijn kinderen John, Camlien, Fons en Monique , die er zijn geboren." Aan Nederhorst den Berg bewaren wij prettige herinneringen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek