Nederhorst den Berg nogmaals

Nederhorst den Berg nogmaals

Auteur
:   N.M. Blankendaal
Gemeente
:   Nederhorst den Berg
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5610-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederhorst den Berg nogmaals'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

3. Het kerkje op de berg naar een oude gravure uit de 17e eeuw. Hieraan ontleent her dorp het tweede deel van zijn naam. De maker heeft wei met enige Iantasie de kerk gctekend.

4. Nogmaals een oude gravure uit 1632, gemaakt door de bekende A. Rademaker.

jYeoerhorst oen Jjerg

Brugzicht

5. De Vechtbrug, ook we! genoemd de Tolbrug. Deze kaart werd in 1920 verzonden door Kl. Strijbis uit de Horsterrneer aan S. Bak te Amersfoort. De ijzeren brug is in 1886 gebouwd en kostte f 9000.-. De brug werd eerst lam geJegd door een ijzcren balk, toen door cen dam in de Reevaart en in 1969 werd uiteindelijk de Reevaart gedempt.

Greet uit NEOORHORST DEN BERG. l!l74.

~~~

6. Deze kaart werd verzonden in 1904. Hoe prachtig was toen het schilderachtige dorp! Het huis uiterst rechts is gebouwd omstreeks 1909 en fungeerde als postkantoor , waar "briefgaarder" Maarten Roukens (geboren 1873) jarenlang zijn beroep uitoefendc. Het oude postkantoor was eerst gevestigd aan de Voorstraat (huis waar Van Schaik heett gewoond).

7. Dorpsgezicht in 1915. Links het klooster De Voorzienigheid.

8. De brug met her tolwachtershuis. In het hoekhuis links is eerst een koperslager en later een sigarenwinkel gevestigd geweest. Slager Martens begon hier een slagerij.

9. Een foto zoals de situatie nu is. In de jaren zestig is het pand op de hoek rechts gebouwd en slager Koster heeft thans een moderne slagerij. Bij de sloop van het oude pand werden oude tegels gevonden en kwam er een oud schilderij te voorschijn (zie foto 10).

10. Het schilderij dar gcvondcn werd bij de sloop van het pand van slagerij Martens. Het is een kopie naar de stier van Paulus Potter. Wie het hceft geschiklerd is niet bekcnd. In de jaren twintig was her een gewoonte dat kunstenaars door dorpen trokken om hun schilderskunst uit te oefenen, Zij verbleven dan enige tijd in een pension of herberg en trokken later weer verder. Het blijft ecn mysterieuze zaak. Waarom was het schilderij achter de rnuren verscholen?

Groete uit Nederhorst den berg.

] J. "De groete uit Nederhorst den berg" uit omstreeks 1910. Bij de brug het brugwachtershuisje waar Cornelis de Bree en Jan van Huisstede met een zinken busje het tolgeld ophaalden. Rechts de oude pan den aan de Voorstruat, waar Van Dam cen bakkerij had en Reijtenbach een.kruidenierswinkel.

Groete uit ederhorst den Berg.

-~--

12. De be ken de Voorstraat nu iets verder. Links zien we weer het Klooster De Voorzienigheid, daarnaast het 11Uis van Corne lis van Emmerik nit 1932 en de dokterswoning De Uitvlucht. Aan het einde staat de woning van het logement van Gijs Bak (zie foto 14).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek