Nederhorst den Berg nogmaals

Nederhorst den Berg nogmaals

Auteur
:   N.M. Blankendaal
Gemeente
:   Nederhorst den Berg
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5610-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederhorst den Berg nogmaals'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

13. Een vergelijkbare foto maar nu in 1990. Links ziet men nag de contouren van de school die achter het klooster was gebouwd.

14. Het huis van de famitie Bak. Gerrit Back (met ck , bij de invoering van de burgertijke stand in 1812 is de c verdwenen) heeft het huis in 1824 gekocht om ereen logement te vestigen. In de 18e eeuw is het nog bewoond geweest door dominee Rappardus, predikant van 1765 tot 1806. In 1854 heeft Gerrit Bak , die ook wethouder is geweest, de kamer op de bovenverdieping verhuurd aan de gemeente om er raadsvergaderingen te houden. Het huis fungecrde ook als stalhouderij , een echte uitspanning dus. Op mooie zomerdagen stond er een aantal van wei vijftig uitgespannen rijtuigen van de brug tot aan de molen. In 1925 heeft de weduwe van Gijsbertus Bak , Henrica Steenrnan, het huis openbaar laten verkopen in restaurant-hotel Bernheim en het pand bracht toen f 9000,-- op. Links bij het poortje heeft mevrouw Van Rijswijk-den Dekker lange tijd een boekwinkel gehad.

Bid vooz de Ziel van Zaliger

HENRICA CHRISTINA STEENMAN

Weduwe van G!JSBERTUS ALOYSIUS BAK Lid der Derde Orde van St.Franciscus

15. Bidprentjes van Gijsbertus Bak en zijn echtgenote Henrica Steenman. Hij was de jongste zoon uit het derde huwelijk van Gerrit Bak (geboren op 7 april 1810) en Petronella Ubink. Gerrit Bak was een dynamisch man en heeft een belangrijke rol in het dorp gespeeld. Zijn eerste huwelijk met Wilhelmina Menken heeft circa twaalf jaar geduurd. Zijn tweede huwelijk met Maria Hagen duurde maar vier jaar , zij stierf in 1939. Bij zijn derde huwelijk schijnt hij de historische woorden gesproken te hebben: "Zolang God neernt, ncem ik ." Gijsbertus kreeg een goede opleiding op een kostschool in Etten. waar hij goede resultaten behaalde. Hij was onder andere ambtenaar van de burgerlijke stand, poldersecretaris en 55 jaar lang was hij organist van het rooms-katholiek kerkkoor. Na conflicten met de geestelijken nam hij in 1913 ontslag. Zijn zeven zoons en een dochter hebben allen het dorp verla ten ,

.12ederhorst den ~erg

Ach terstraat

16. Een prachtige foto van de Achtersrraat (nu Kerkstraat) met haar karakteristieke dorpshuisjes, ooit huizen van de diaconie.

17. De Kerkstraat in 1980. Op de achrergrond de winkel van de familie Schoordijk , die inmiddels, zoals vele zaken in het dorp. is opgcheven.

:12edernorst den ~erg

/$r;;f; /ftg6

LJi~a,,' :U. G. Roukens, Jr. ::cdcrborst den Berg ::. 754

18. De Vaartwcg in 1906, met op de achtergrond de moJen aan het Ankevecnsepad. Vroeger vormde de Ankeveensevaart de verbinding met Ankeveen.

JYeoerhorst-oen-l1erg Dorpsgezicht

19. De jeugd van Nederhorst den Berg begin 1900. Zouden de jongens het meisje rechts plagen? Ze kijkt zo sip. De vrouw gaat onverstoorbaar verder met de was. Het was toen heel gebruikelijk dat her water van rivieren en vaarten werd gebruikt voor diverse doeleinden. Er was toen nag geen sprake van watervervuiling.

BONDS~CAFE RESTAURANT ?? DEN BERG" WED. W. M. BORNHIJM

Nederhorst den Berg BILLI]KE TARIEVEN

Cafe den Berg. 'ederhorstden Berg.

20. Cafe Den Berg in 1911. later Bonds-cafe Restaurant Den Berg van de weduwe Bornheirn. Er bestond toen nag een hotel genaamd Hotel-Restaurant Nederhorst van G.A. van der Voorn, die later Het Wapen van Nederhorst heeft laten bouwen. Yoor hotelgasten had hij cigen viswatcr in de Spiegelpolder ter beschikking. Het hotel beschikte over zes karners, badk amer. stromend water en had als specialiteit: Palingtafe!.

21. Een prachtig stukje natuurschoon genaamd "De Goog" aan het Ankeveensepad. Als men hier links afs!oeg kon men via een woest pad de Ballastbrug bereiken: een schitterendc wandeling.

22. Afbeeldingen van Kasteel Nedcrharst mogen natuurlijk niet ontbreken. Deze kaart met de oprijlaan naar het kasteel dateert van J918 en was geadressecrd aan jonkvrouw Quarles van Ufford te 's-Gravenhage, De schrijfster genoot van het buiten zijn, alhoewel zij nag niet veel warmte had gehad (21 juli 1937).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek