Nederhorst den Berg nogmaals

Nederhorst den Berg nogmaals

Auteur
:   N.M. Blankendaal
Gemeente
:   Nederhorst den Berg
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5610-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederhorst den Berg nogmaals'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

53. In de jaren twintig was de trekhond een normaal verschijnsel. De anti-trekhondenbond ageerde heftig tegen de vaak erbarmelijke omstandigheden waaronder de honden moesten werken. In 1910 werd de trekhondenwet van kracht, waardoor de trekhonden het icts bcter kregen. In 1962 is deze wet afgeschaft. Ook in Nederhorst den Berg was de trekhond een gcwillig werktuig (foto boven). De bond tot bescherming van de trekhond bracht deze kaart uit als protest tegen het gebruik van honden als "werkpaard" (foto onder).

Zoo kort geleden nog jong en sterk En nu verbrijzeld door 't harde werk Voor den beladen wagen,

Kan er dan enket honger en pijn, Geen rust. geen liefde voor honden zijn Noch hoop op beter dagen?

54. Gerarda Alida Maria Nieuwendijk was de bekende kraamverzorgster van het dorp. Vele kinderen heeft zij verzorgd en zij was zo populair dat een ieder haar "Tante Grada" noemde. Zij was op 10 augustus 1888 geboren ais dochter van Johannes Nieuwendijk en Maria Spruijt. In 1943 vierde zij haar 12112-jarig ambtsjubileum, waarbij haar door de ouders een album werd uitgereikt met fotos van nagenoeg alJe baby's die zij geholpen had ter wereld te brengen en met alle handtekeningen van de moeders.

55. Grada Nieuwendijk trots op de toto met haar album naast haar moeder en met de moeders tijdens haar Ieest in 1943. Het album be rust thans in mijn archie!'.

56. Een prachtige foto van de moeder van Grada, Maria Spruijt , geboren op 26 februari 1857 te Nederhorst den Berg en overleden op 5 juli 1947, ook te Nederhorst den Berg.

57. Deze kinderen (foto boven) zijn door .,Tante Grada" ter wereld geholpen. Het zijn van links naar rechts: Jan, Wim en Ben Schoordijk. Op de onderste foto de kinderen G. Venneman.

58. Uit het zelfde album van "Tante Grada": de kinderen J. Snel (foto boven). Onder de kindercn Kroone. Dit zijn slechts enkele fotos uit het album van "Tante Grada". Helaas ontbreken sorns namen bij de toto's.

t

Met eerbied en liefde gedenken wij

)0 VAN BENSCHOP-ZAAL

11-2-1913 2-2-1984

op 6 februari 1984 hebben wij haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats ┬╗Hornhof" te Nederhorst den Berg gebracht.

Haar leven was dienen

Zij diende het leven.

59. Een andere bekende kraarnverzorgster was zuster Jo van Benschop. Zij was de grote hulp van de huisarts A.J. Crucq. die dokter Roclofsen was opgevolgd. Op haar bidprcntjc staat verrneld: .,Haar leven was diencn." Inderdaad, op haar fiets ging zij door weer en wind naar de kraamvrouwen. Niets was haar te vcel. Door reuma geveld moest zij haar werk opgeven. Haar humor en de sigaretten(!) hielden haar figuurlijk op de been, gesteund door ham man Gerrit van Benschop, die jarenlang koster is geweest. Zij was een Iantastische vrouw, die ik niet gauw zal vergeten.

60. Interieur van de oude St. Jozefschool vlak voor de afbraak.

Eens stond hier een oud gebouw wei viiftig jaren

heel lang bleven wij het trouw Totdat het bijna instorten zou.

Tekst bij het afscheid van de school, die gebouwd was in 1822 en onder leiding stond van de kloosterzusters. die in 1976 afscheid hebben genomen. Zuster Christine is lange tijd hoofd van de school geweest.

Samen verder

JOZEFSCHOOL

61. De nieuwe St. Jozefschool, waarvan de eerste paal werd geslagen op 18 december 1975 en de eerste steen werd gelegd op 17 maart 1976. Op 7 oktober 1976 werd de nieuwe school geopend.

62. Klassefoto van de St. Jozefschool met zuster Tarcisio. Robbie Koster, voor de zuster. is duidelijk herkenbaar .

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek