Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Assistent-Residentswoning - Soia.

Zoals deze assistent-residentswoning te Solo er uitziet, waren veel deftige huizen uit het midden der vorige eeuw: geweldige voor- en achtergalerijen; daartussen de koele binnengalerij, waarop de kamers uitkwamen. Het was er heerlijk wonen! De voorgalerij is nog vergroot met een plaatijzeren dak. (Uitg. Toko Gebr. Haye).

93

94

De Inlandse huisbedienden. Staande v.l.n.r.: de djongos, met een presenteerblad; de kokki met een schaal; de koetsier met de zweep. Zittende: de djait of naaister met haar machine en de kebon met de bezem. De koetsier draagt nog een ouderwetse lange toro. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia).

Een oude Indische tuin aan het Koningsplein te Weltevreden, met vee! planten in kuipen en potten op voetstukken, o.a. twee Chinese. De ouderwetse heer in de rieten stoel op het platje draagt nag slaapbroek en kabaja, welke huisdracht steeds meer door de pijama werd verdrongen. (Specially printed for Hotel des Indes, Batavia).

95

96

Nnonja (mevrouw) met de sleutel der provisiekamer (spen) in de hand, onderhandelt met de kippenkoopman, leunend op zijn draagstok, over de aankoop van ajam's (kippen), die haar kebon, met het slagersmes opzij, betast. Het toneel is onder een emperan (galerij) tussen hoofd- (rechts) en bijgebouwen (links). Op de achtergrond het straathek en het huis van de overburen. Ontleend aan Nederlandsch-Indie (I) Batavia, door W. A. v. Rees. Leiden 1881. Met platen van J. C. Rappard, p. 100. (Druk en foto der N.V. Willfried Deyhle's Lichtdruk- en Grafische Kunstinrichting, Amsterdam).

Volksleven

Soendanees weefster met een Europese en een Indo-Europese dame, beiden met pajongs. Het dragen van sarong en kabaja was voor 1900 bij de Westerse dames nog sterk verbreid. Door de import van Twentse en daarna van Japanse katoentjes ging het huisweven sterk achteruit. Ontleend aan: N ederlandsch- Indie (I) Batavia, door W. A. v. Rees, Leiden 1881. Met platen v. J. C. Rappard, p. 100. (Druk en foto derN.V. Willfried Deyhle's Lichtdruken Grafische Kunstinrichting, Amsterdam).

97

98

Voor een heel nette bediendenkamer poetst de djongos een schoen van toean (mijnheer), terwijl zijn vrouw het houtskoolvuur onder de rijst aanblaast. Hun zoontje, dat de kiese tekenaar niet helemaal zonder iets wilde vertonen, sjouwt talhouten aan. Ontleend aan:

Nederlandsch-Indie (I) Batavia, door W. A. v. Rees, Leiden 1881. Met platen van J. C. Rappard, p. 144. (Druk en Foto der N.V. Willfried Deyhle's Lichtdruk- en Grafische Inrichting, Amsterdam).

Uit het Indische Volksleven

T oebereidselen voor de rysllafC:

In een ouderwetse keuken. Rechts: kookplaats, links aanrechttafel. Personen, v.r.n.I.: de kokie, de kebon, de djongos. Ontleend aan: Nederlandsch-Indie (I) Batavia, door W. A. v. Rees. Leiden 1881. Met platen van Jhr. J. C. Rappard, p. 152. (Druk en foto der N.V. Willfried Deyhle's Lichtdruk- en Grafische Inrichting, Amsterdam).

99

Baboe met Europees kind, door J. van der Heyden (t 1928). Het in een slendang gedragen kind -o.i, veel te groot om er nog mee te sjouwendraagt de z.g. tjelana monjet (apenhemd), een weinig sierlijke dracht. Achter de baboe een pot met palm, waarmee eertijds voorgalerij en erf verfraaid werden. (Uitg. G. C. T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia),

Bedelaars .

Bedelaars waren zeldzaam in het oude Indie, Aileen gebrekkigen bedelden, zoals deze blinde bedelares, die zich door een knaapje laat geleiden. De onzichtbare meesteres laat haar aalmoes door de baboe overbrengen. Overigens is dit geen rijk huis, gezien de wanden van gevlochten bamboe.

101

~ -: ;.-

~ _ ~i .~ [ §a

.!:..::: .,.

; ~.~ .~

C .=

~§.:;

::.cu

== c:> ~

~ '"

:r.

o c: o

'-

.?

102

Van de aankleding der Europese woningen geeft de kiek der "Bazaar Amboina" 20-29 aug. 1905 enig idee. Met deze romantiek sierde men de grote witte wanden der holle kamers. (Uitg. Ambonsche Drukkerij).

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek