Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Onmisbaar voor het smetteloos witte uiterlijk der toeans waren de wasbazen. Boze tongen beweerden dat de snelle slijtage der katoenen pakken grotendeels te wijten was aan hun te energiek wringen en slaan op de geribde wasplanken. (Uitg. Boekhandel en Drukkerij v.h. G. C. T. van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia).

103

Tot de regelmatige vermakelijkheden in het oude Indie behoorden de venduties, met de kijkavonden, aangekondigd door de gembrengslager, die uren lang op zijn bekken sloeg, om de kooplustigen, meest dames, aan te lokken. Gernbreng = Chinees bekken. (Uitg, J. C. Becker, Bandoeng).

Het Oranje-hotel te Padang ziet er nog oud-Indisch uit. Oorspronkelijk een verbouwd Europees huis, met een gemeenschappelijke eettafel en veel spiegels aan de wand. Op het voorertwachten rijtuigen op een vracmje. (Uitg. Oranje-hotel Padang).

105

Groet uit het Java HOtel

Eotz.al

106

De achtergalerij van het Java-Hotel te Weltevreden, door verbouwing verruimd tot een eetzaal met ijzeren kolommen. Er is reeds gaslicht en de grote gemeenschappelijke tafel moet al concurreren met een aantal kleinere. (Uitg. Grand Hotel Java, Rijswijk Batavia Koningsplein).

.!>~,. AV'A ~O~ Z'lA.BA JR 5EMAf:J:U,",

.'

~ Iii :.'. .!,

Propagandakaart voor Bandoeng, getekend door Cor van Deutecom in 1920. Toen het Departement van Oorlog in 1915 van Batavia naar Bandoeng werd overgeplaatst, begon de groei der "bergdesa". Van 1905 tot 1930 klom het aantal Europeanen er van 2200 tot 19.700. Bet leek een voorstad van het Gooi. (Typ. Visser & Co. Bandoeng).

107

Europeesche Begraafplaats - Solo.

lfil.Cuo Toto Oebr. H:tye

108

Niet bij aile Europese begraafplaatsen trof men zo'n luguber "Gedenk te sterven" aan. Het was een somber kerkhof, met vele wuivende tjemara-bomen en talloze grafstenen. Bij de plundering der Europese wijk na de intocht der Japanners in maart 1942 werd er zelfs een gestolen. (Uitg. Toko Gebr. Haye).

Keramean ,li SuIQ. ''ektoe ?. B. Poetri Wilhelmina.

di ~aj;otaj;pn.

Erepoort te Solo opgericht ter ere van H. M. de Koningin bij haar troonsbestiiging in 1898. Het matenaal is eenvoudig: matten en bamboe; de plaats is verrnoedelijk de Chinese kamp. (Uitg. N.V. Solosche Snelpersdrukkerij Sie Dhian Ho).

109

Trekken op sabel door de choolkinderen van .i'ardika (Ambon)

Volksfeesten (Ambon) bij gelegenheid dee vierlnjt van den geboortedag van H. M. Koningln Wilhelmina der Nederlanden op den 31",,0 Augustus 1908

110

Spiegelgevecht van schoolkinderen der wijk Mardika te Ambon op 31 aug. 1908. Nergens werd de verjaardag van onze koningin geestdriftiger gevierd dan bij de Ambonnezen. De bewoners der wijk Mardika waren afstammelingen der oudste Mardijkers, vrij gelaten slaven der Portugezen, die zich hier in 1538 vestigden. Hun nazaten dragen thans nietAmbonese namen.

ORANJEFESTE - TJIMAHI '909.

DRAAIMOLEN CAROYEL.

."

/

Niet overal kon men de geboorte van ons prinsesje even groots vieren. In Tjimahi improviseerde een handig doe-het-zelver - misschien een ondernemingsmachinist - een .Jcomedie poeter (= draaien)" of mallemolen met koeliebeweegkracht.

III

112

Te Malang kreeg de viering van Juliana's geboortedag op 5 mei 1909 een Oosters tintje. De dansende draak is ten minste Chinees. Onder de linkse kroon staat iets van hormat (eerbewijs) en maharadja (grootvorstin).

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek