Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

31 Augustus 1912 werd te Buitenzorg met een praalwagen gevierd, die wellicht iets met het landbouwonderwijs aldaar te maken had.

113

114

Huwelijksfeest van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937. De optocht, samengesteld uit aIle volksgroepen, stelde het bezoek van een G.G. uit de 18de. eeuw aan het stadhuis van Batavia voor. De foto is genomen vanuit het Stadhuis met gezicht door de Prinsestraat op de Amsterdamse Poort.

"

Race terrein te Bandoeng.

Een maand voor G.G. v/d Capellen's aftreden in 1825 organiseerde de .Bataviasche Wedloop Vereeniging" haar eerste rennen. Sedert hielden aIle grote Indische plaatsen hun jaarlijkse races. Woord en zaak zijn van Britse herkomst. Er werden Australische renpaarden voor geimporteerd, doch daarnaast reden inlandse hoofden op koeda's van inheems ras. (Uitg. G. Kolff & Co., Bandoeng).

115

De Hoofdingang.

116

De nog schamele hoofdingang van een der vroegste z.g. Pasar Gambirs te Weltevreden, die daar sedert 1906 op het Koningsplein, Gambir genaamd, gehouden werden. Elders he etten deze jaarmarkten Pasar Malem of A vondmarkt. De bouw van wat bamboestaken met matten is nog primitief, doch later bleek de bouwmeester J. H. Antonisse met dit eenvoudige materiaal toch iets moois te kunnen bereiken. (Gedrukt op stand no. 169/70 van Albrecht & Co., Batavia & Weltevreden).

Het doe! van de Pasar Gambir was zowel nut als vermaak. In talloze stands werd handel gedreven en gaf men demonstraties, gelijk hier van het weven op Java. (Uitg. G. Kolff & Co., Batavia).

117

Batavia

Volksspelen op het Koninqsple in

Tijdens de Pasar Gambir op het Koningsplein te Weltevreden werden ook volksspelen gehouden, eigene en ingevoerde, zoals hier het zaklopen. Er is veel belangstelling van

118 inlands en Chinees publiek. (Uitg, F. B. Smits, Batavia).

Groet van Pasar Gambir, door W. v. d. Does. Deze kaart uit 1915, laat zien, hoe een inlands echtpaar zich verbaast over de uitgelatenheid der Europeanen in de draaimolen, de komedie poeter (= draaien). (Gedrukt op stand no. 169nO van de drukkersfirma Albrecht & Co.).

119

Tennis Com van het Luchtkuuroord Tengger.

Llc hrdruk ..... B.tl..:kcr .I,., l'oo:!"-%a.ln~P;k.

'.III_':,t t·it~. Li.lt..'!1l.,.,IUI'·j<lrJ T":"i:!;:'f to'll ",. r , J. E:lh"ridl.

Aarzelend kwam de sport het zonneland binnen, b.v. het tennis sen, hoewel nog in lange broek en rok. Ret koele klimaat van de Tengger bevorderde Iichaamsbeweging. (Uitg. Luchtkuuroord Tengger 6000 voet, J. Elfferich; Lichtdruk S. Bakker Jz., Koog-Zaandijk).

a"

c

~

>

O)<!) c e

> <!) <!) E

EU)

o <!)

" <l)

o c > c.s

>

8

M <:.l

C <l)

De Semeroe is de hoogste berg van Java (3676 meter) en het is daar boven zo koud, dat men er zelfs sneeuwval heeft waargenomen. De afgebeelde heer heeft in de tropen niet alleen zijn overjas aangetrokken, doch ook een stevige fles met hartversterking meegenomen en deze op de hoogste triangulatiepaal neergezet. (Uitg, Luchtkuuroord Tengger 6000 voet.J. Elfferich; Lichtdruk S. Bakker Jz., Koog-Zaandijk).

;;.?

"'" '

= ;:. ~ z

" -

~ g :'I

.,. ':.L

, '-

121

GrOD! :IE" Sutner ee li/estkest,

122

Een gelukkige jacht te Padang- Pandjang, Sumatra, waar een dergelijke buit geen uitzondering is. De tijger, eerbiedig "kaki" (grootvader) genoemd, ligt uitgestrekt op een bank, waarachter een bont gezelschap staat opgesteld bij de drie stoere jagers. De dames zijn reeds (± 1900) allen in Europese kledij gestoken.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek