Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

De Werkiorichting van Blinden te Bandoeng. (Ned. Oost-Indie)

De Werkinrichting van Blinden te Bandoeng, die reeds in 1902 bestond.

153

:

De e e n ge 0 a~ t s die 0 J o e 0, e,-st,-,. c., 1'9 ,_' ~cn Kraka tau

Dato van Tandjo-rq Kait

De uitbarsting van de vulkaan Krakatau (24-26 aug, 1883) bleef nog lang in het geheugen bewaard, gezien de omvang van de ramp (36.000 doden). Op de zuidkust van Sumatra wees men nog een plek aan, die bij de vloedgolf was droog gebleven. (Uitg. Tio Tek Hong Pasar Baroe, Weltevreden).

154

~aFoef.

Roema Oadean.

De pandhuizen, bijkans een nationale instelling, waren van ouds in handen van Chinese pachters. Na 1900 werden deze particuliere instellingen geleidelijk vervangen door gouvernernentspandhuizen. Pachtgade (van gadai: pand), verbasterd tot pak gade (pak = vader, vergelijk ons: Orne Jan, of het Franse: rna tante), betekent pandhuis. De jaartallen slaan op de termijn, waarvoor de Chinees nog licentie heeft. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden).

155

Wcktoc I andi-r di bmpong Balong-Solo.

Tijdens de bandjir (overstroming) in kampong Baloeng te Solo (Soerakarta). Voor de aanleg van het bandjirkanaal had de stad Solo meermalen last van hoog water. Na 1935 was die overlast veel minder. Het vierwielige rijtuig met de Chinees achterop heet ginds een andong. (N.V. Solosche Snelpersdrukkerij Sie Dhian Ho).

0+ . : It. t~~~~ -kJ;~ .~~ ~",J,.A-ervi)t~:-:-~ ~ 4 'UJd'+W~N.

x . v .... I"... ~. -c ,

~ .

??

. :::gg~sla~~n Sp~vr~r~9 j~el ,~:'l'If

Door een bandjir werd op 5 jan. 1904 een spoorbrug in de Anei-kloof weggeslagen, waardoor de verbinding Padang-Fort de Kock (geopend 1896) verbroken werd. Op 13 febr. 1904liep al weer de eerste trein. Op de hoge oever kijken nieuwsgierige Blanda's.

157

158

Batoer-plateau, Zuid-Bali. . COP)-rllht.

De heilige tempelpoort stllit den lavastroom en redt daardoor het dorp Batoer van den ondergang.

De Batoer-tempel in Zuid-Bali. Bij de grote uitbarsting van de vulkaan Batoer in 1905 werd de gloeiende lavastroom juist voor de tempelpoort gestuit, wat een diepe indruk op de bevolking maakte. Ook de aardbeving van 1917 spaarde deze poort, doch daarna werd zij afgebroken. Op de meters dikke lavastroom werd een nieuwe meroe (toren) met wat godenhuisjes er om heen gebouwd. Uit: Kiekjes "Mooi Bali".

In december 1930 had een hevige uitbarsting van de vulkaan Merapi plaats. Een deel der gloeiende lava kwam in de kali Blongkeng terecht, die overliep, waardoor kokend water en modder over de velden stroomden. Een 1000 mensen kwamen om. De fraaie tuin der paters Jezuieten te Moentilan werd vernield, o.a. de zorgzaam gekweekte Victoria Regina. Een leerling toont de hoogte der overstroming, (Uitgave St-Claverbond, Nijmegen).

K:jk eens hoe hccg de rnodderbandjir de rneren van net Xa~er:us8Coilege te fIoenti~an. oelJuiide.

160

Gaarkeuken-uitdeeling in Djokjakarta. Kaart uitgegeven ten bate van het "AIgemeen Steunfonds voor Inheemsche Behoeftigen" (ASIB), opgericht in de crisistijd van de dertiger jaren.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek