Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De terugtocht van generaal Vetter in Tjakranagara op Lombok (18 juli 1894), bij het z.g. Verraad van Lombok. Ontleend aan: G. L. Kepper, Wapenfeiten v/h N.!. leger's-Grav. 1901. Tekening van J. P. de Veer. (Uitg. Jos, Nuss & Co. Uit de Serie: Onze Land- en Zeemacht. Onze Koloniale Wapens in Oost-Indie, No.3).

23

24

Atjehers, geen echte verzetslieden, maar hulptroepen van de .Kompeuru", zoals de Atjehers het Gouvernement noemden. Op de achtergrond, rechts een Atjehs huis op palen, links pisangstoelen. (U itg. Tio Tek Hong, Weltevreden. Special Depot of Java postcards).

Serie 1 - 1. 6

Legertransport bij de Peungapit. Tafereel uitde Atjeh-oorlog, die lang genoeg duurde (18731904), om nog op kaarten afgebeeld te worden.

25

Z. Exc. Lutt.cGeneraat J. 8. Van Heutsz t ;"(!" rr1~ ~;'-;. :":t···( ~ :c: 'l,.j -Ind!c .

Johannes Benedictus van Heutsz (1851-1924). Van 1898 tot 1904 gouverneur van Atjeh, van 1908 tot 1909 gouverneur-generaal, pacificator van Atjeh, unificator van Indonesie, koloniaal hervormer. (Uitg. C. Nieuwenhuis, KoetaRadja).

;;,

~ e'"" C ???? ,. ???? , -. < ?? '.·R""".

u1te. C. NI.uw hU", Koeta.~~&. _

Generaal Van Heutsz met zijn staf bij de bestorming van Bate-Hie (Samalanga op 3 febr. 1901, naar een foto, ter vergelijking met het schilderij van Hoynck v. Papendrecht. Het wasjuist Van Heutsz' vijftigste verjaardag. (Uitg, C. Nieuwenhuis, Koeta-Radja).

27

J. HOY:CK VAN PAPENDRECHT

l:JTG,WE GEBR. V. RljKO.I, A.ISTERDA.1.

28

De bestorming van Bate-Hie (Samalanga) door J. Hoynck van Papendrecht, militair schilder. Op 3 febr. 1901 nam Van Heutsz de onoverwinnelijke benteng, waar Van der Heyden in 1880 nog het hoofd had gestoten. Bekender dan dit schilderij is de ter plaatse gemaakte fotografie van Van Heutsz en zijn staf, die vele Indische cantines versierde. (Uitg. gebr. v. Rijkom, Amsterdam).

Gevangen oproerlingen te Moeara Tamboesie. In 1904 hadden in dit Sumatraanse gewest ongeregeldheden plaats, zodat de rust krachtdadig hersteld moest worden. Overigens hebben de gevangenen meer aandacht voor de fotograaf dan voor hun bewaker met zijn getrokken klewang. (Uitg, Boekhandel Visser & Co., Weltevreden).

29

~'~~ Jj .s: ~ . iiF.~l!Ij{$e'~~

~ ? ..I

30

Bronbeek en enigen zijner bewoners, vrij naar een oude foto. Het terre in voor het Koloniaal-militair Invalidenhuis Bronbeek werd door koning Wilhelm III - onze soldatenkoning, die de kans niet kreeg - aan het Rijk geschonken, dat door de architect W. N. Rose het huidige gebouw liet oprichten, geopend 19 febr. 1863.

Onthulling van het standbeeld van Jan Pietersz. Coen in zijn geboortestad op 30 mei 1892, toen dr. Schaepman op deze Calvinist een lofrede hield. Batavia bestond toen net 273 jaar.

31

32

Deze .Javaansche Kampvechters" brengen een "groete uit de Tentoonstelling Vrouwenarbeid 1898" te 's-Gravenhage.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek