Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

EXeO::>1 10"1

U:-;IV~ ~SELl <; DE PARIS 1900.

?. ·.:1·0~ITlC.· DJ::' Cll!.' :>.U:5 x f:U'L.~P.I'L:'.

A(- Tl:CI~'.:{:I:O - 'rE;I'J.i: Ill:

T(IL~!>I-~.m .. ,I Y.: 1i.BlT.TlO~"; 1>I.:'; ll.\"j:" l'L.TJ::.L: l)E :-l.::I1A1'l:..

Nederlandse koloniale inzending op de Wereldtentoonstelling te Parijs van 1900. Nederland had toen een kopie van de gerestaureerde tjandi Sari (tussen Solo en Djokja) ingezonden, geflankeerd door twee Sumatraanse adathuizen uit de Padangse Bovenlanden. Om zijn beeldhouwwerk trok deze tjandi toen sterk de aandacht, ondermeer van de Franse beeldhouwer Rodin. (Uitg. Exposition Universelle de Paris 1900).

33

17et 13eSTUUr der ;fcleeling

34

Uitnodigingskaart voor een vlechtwerktentoonstelling der Vereniging "Oost en West", opgericht in 1899 met het doel, de band tussen "N ederland en zijne bezittingen en kolonien voortdurend te versterken". De vereniging bestaat nog steeds, doch het doel zal nu weJ wat anders omschreven zijn,

§
(5
<; 0
<) "
l:>
~
<)
'<:: ::::
~ 0
"< (;
?... 1'0
<)
~ Onthulling van het monument voor Karel van der Heyden, de eenogige generaal (18261900), in 1904. Tal van oud-strijders met hun vaandels (o.a. een met de leus: Ons doel is Neerlands roem) zijn op het appel verschenen. Naast hoge hoeden ziet men ook militaire tropenhelmen. (Foto Wilh. Moonen, Roggestr. 33; Uitg. E.A.P.-A.).

35

TENTOONSTELLING "DE VROUW 1813-1913". '"

H~t 1ndisch Huis. De Bediendenkamer.

36

Indie op de Tentoonstelling "De Vrouw 1813-1913". De bediendenkamer, waarin een baboe met kind. Meestal waren deze vertrekken wat eenvoudiger, met name het klamboebed, waarop de baboe met celluloid-kind zit. (Uitg, De Moderne Boekhandel, Kalverstraat 185, Amsterdam).

Op een zendingstentoonstelling in Nederland poogde een vijftal zende1ingen in opleiding, met meer goede wil dan talent, de bezoekers door diorama's een indruk te geven van het wondere land, waar zij zich eenmaal hoopten te vestigen. Hier is Nieuw-Guinea aan de beurt, dat men hier niet van zijn beste zijde ziet, narnelijk: Terugkeer van een raak (tocht om koppen te snellen).

37

INDISCHE KAMPONG

Ned. Panopticum. Amsterdam

38

De "Indische Kampong" in het Nederlands Panopticum (wassenbeeldengalerij) te Amsterdam, eertijds in de Amstelstraat. Er wordt druk gebatikt, rijst gestampt enz. Indertijd bezat ook het Etnografisch Museum te Rotterdam zo iets moois.

Het Nederlands toneel onderging Indische invloed. Jan Fabricius schreefDolle Hans, een Indo-drama (1915). Hierboven een scene uit het 2e bedrijf: Dolle Hans (Henri Brondgeest), tot het uiterste gebracht, affronteert zijn chef, majoor De Weerd (Will. Royaards), wat hem zijn kop kost. Het toneel poogt een echt Indische voorgalerij weer te geven. (Uitg, N.V. "Het Tooneel" Dir. Willem Royaards. Photo Ver. Photobureaux).

39

40

Plechtige Inwijding op 9 oktober 1926 van het gebouw der Kon. Vereeniging Koloniaal Instituut, thans het Tropenmuseum. Deze vereniging, in 1910 opgericht, stelde zich ten doel het verzamelen en verbreiden van kennis omtrent de overzeese gewesten. De stichting van het gebouw was een langdurige en kostbare geschiedenis.

Op de Indische tentoonstelling te Arnhem in 1928 trad een "Indische danseres" op, die zeker niet veel Indisch bloed in de aderen had. Ook de gambang-speelster heeft weinig met het land, "waar de zon ontwaakt", te maken gehad. (Foto en Uitgave Jos Pe, Arnhem Koningstr.)

42

De Ambonse zeetuin nagemaakt, zoals die in Arnhem e.a, Europese plaatsen vertoond werd, nadat men hem al op de Pasar Gambir van 1927 te Batavia had kunnen zien. Het was een rijke verzameling schelpen en koralen, waarboven achter blauwachtig gaas vis sen, schildpadden en dergelijke aan draden zweefden en zelfs in beweging konden worden gebracht. De ondernemende vertoner was te Batavia deftig in rok gekleed, doch in Europa gaf hij zich door Japanse kimono's een Oosters tintje. (Foto en Uitg, Jos Pe, Koningstr. Arnhem).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek