Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

.. BOEATAN·

Toonkamer ter verkoo-p van Oost- en WestIndische kunstnijverheid van de vereniging "Boeamn" (= fabrikaat) in Den Haag, in verband met de sterk gestegen belangstelling voor "lnlandse kunst". Men ziet Sumatraans koperwerk, Javaans houtsnijwerk, een Soemba-kain (doek) enz. Er was een Indisch restaurant aan verbonden, vandaar op de achterzijde een weekmenu: Maandag: Ketoepat, kwee klepon, talem, ongoz, ketan, boeboek, loempia enz.

KljKIl' IN l>ETOO~KA;l.IEI<SMETVEI<KOOPV.." OOST EN WE:;1'·INDISCHE KUNST';'JVERliEID El" HUISVU;T. llEUl':;1'l<AA1' I? 1'1:. "S CRAVENH,ce TOEGANG VI<I) VAN 10- 6 UUI<

Javaansche dans Serimpi. De roem der serimpidanseressen aan de Vorstenlandse hoven bereikte zelfs Europa en bewoog Jan Toorop (18581928), die in Poerworedjo geboren was - in 1930 heette er een barbierszaak naar hem -, tot het vervaardigen ener tekening van zo'n etherisch danseresje. (Uitg. Het Hollandsche Uitgevershuis, Amsterdam).

Gong-(gamelan-)spelers voor de Balinese poort op de Koloniale Tentoonstelling te Parijs 1931. Uiteraard kleedde men deze Baliers iets warmer dan in hun vaderland.

46

De herbouw van het Nederlandse paviljoen op de Koloniale Tentoonstelling te Parijs, In juli 1931 was het eerste paviljoen in vlammen opgegaan, waarbij veel schatten waren verloren gegaan. Binnen korte tijd had men een nieuw, of schoon wat bescheidener paviljoen ingericht.

l

1

SCHEVENll'lGEN GEV. DElJNOOTPL. 40 rEL.-557422 - 23

"Waroeng Djawa" (Javaans "restaurant"), tekening van Jan Lavies. Zo werd de grote rijsttafel 66k in deftige Indische restaurants gepresenteerd. De middelste bediende maakt het bekende gebaar "djempol" (duim, prima).

47

48

"Transport Kolonialen" door Isaac Israels, in het Rijksmuseum Kroller-Miiller, Otterlo (± 1880). Op een regenachtige, trieste dag marcheren de kolonialen door de modderige straten van Rotterdam, van het Maasstation over de Leeuwenbrug naar de Boompjes, waar de boot naar het zonneland hen wacht. (Uitg. Rijksmus. Kroller-Miiller).

S.S. Koning Willem I, van de Stoomvaart Maatschappij "Nederland" uit 1898. De kaart is voorzien van een 30-tal handtekeningen, bestemd voor een passagier, en gedateerd 27 juni 1902.

49

50

Reclamebiljet voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland (S.M.N.), opgericht in 1870. Het afgebeelde schip is de "Rembrandt". (Uitg, der rederij),

Reclamebiljet voor de Rotterdamsche Lloyd (R.L.) door Jos. Bover. Een der bekende grijswitte boten met twee zwarte pijpen (de Patria?), opgewacht door een Arabisch handelaar in zijn schuit, zoals men ze in Port Said ontmoette. Sedert 1883 onderhield de R.L. een regelmatige dienst op Indie, (Uitg, der rederij).

ROTTERD MSCHE LLOYD

I~

I

'~iol

< ~

HOOFD-A.GEHTEN: ~UYS & cs IlOTTERDAM"sfJRAVEIIHAGE-AMSTERDAM-AlfTWERPEH-BRUSSEtMARSflut

~

"ROTTERDA~I5CHE LLOYD,"

5.5. PATRIA.

Eetsalon Ie klas van het s.s. "Patria" der Rotterdamsche Lloyd. Gelijk sommigen zich zullen herinneren, was de uitzending der ambtenaren en daarmede gelijkgestelden vrij luxueus, getuige deze weelderige eetsalon. Meermalen werd de vraag gesteld, of dit nu voor "baren" wenselijk was. (Uitg, derrederij).

52

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek